Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aftalers indgåelse internationale aftaler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aftalers indgåelse internationale aftaler"— Præsentationens transcript:

1 Aftalers indgåelse internationale aftaler
Af: Pia Hansen

2 Internationale aftaler
International aftale = aftale indgået mellem parter med forretningssted i hvert sit land CISG = Convention of international sales of goods CISG benyttes ved grænseoverskridende aftaler og køb I kan finde en masse om CISG her: Hjemmeside til CISG FN har formuleret en konvention om internationale aftaler, der kaldes Convention on Contracts for the International Sale of Goods - i daglig tale CISG. Den er efterhånden blevet ratificeret (vedtaget) i mange lande. Her skal blot nævnes nogle eksempler: Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Ægypten, Kina, USA, Canada, Mexico m.fl. Overraskende nok har f.eks. England og Portugal ikke ratificeret CISG. CISG findes på 6 officielle sprog: arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk og er tiltrådt af ca. 60 lande. CISG er delt op i to sæt regler, ét for aftalers indgåelse (artikel14-24) og ét for køb (artikel 25-89). CISG omfatter alene regler for løsørekøbeaftaler. F.eks. er aftaler om internationale ansættelsesforhold ikke omfattet. CISG er deklaratorisk…..

3 CISG del II om aftalers indgåelse
Cisg´s del II = Aftalers indgåelse Ratificeret i Danmark (ikræfttrædelsestidspunkt) Gennemgang af CISG et tilbud bliver afsendt (artikel 14-17) hvornår en accept er bindende for parterne (artikel 18-22) samt på hvilket tidspunkt en aftale er endeligt indgået (artikel 23 og 24).

4 Et tilbud bliver afsendt (artikel 14-17)
Tilbud rettet mod fysisk/juridisk person Vise tilbudsgivers vilje Tilstrækkeligt bestemt Varens pris Varens mængde Varens art Art 15 Tilbudsgiver er bundet, når modtager har modtaget tilbud (brevsprække)(Ikke ligesom DK) OBS Dk´s aftalelov er det kundskabsøjeblikket Stk. 2 i art. 14 ”Opfordring til tilbud” - Ikke henvendt til spec. person Reaktion fra modtager: 1. Afslag 2. Passiv 3. Accept Afslag fritstiller TG ved brevsprække-øjeblik

5 Tilbagekaldelse af tilbud og accept (art 16 og 22)
Genkaldeligt tilbud (tilbud UDEN acceptfrist) Kan tilbagekaldes frem til accept Uigenkaldeligt tilbud (tilbud med acceptfrist) Tilbagekaldelse skal være kommet frem samtidig eller inden tilbud Tilbagekaldelse af accept Tilbagekaldelsen skal komme frem før eller samtidig med accepten Tilbud Accept

6 Forsinket og uoverensstemmende accept (art 21 og 19)
For at en aftale er bindende skal følgende være opfyldt: Accept skal være modtaget inden fristens udløb Accept skal være overensstemmende med tilbud Forsinket accept (kommet frem efter acceptfrist) ikke bindende for tilbudsgiver (medmindre besked om accept gives mdt/skr) Kommer for sent pga. f.eks. Postvæsen Accept binder tilbudsgiver Vil TG ikke være bundet – meddelelse til TM uden grundet ophold Formodning om god tro hos acceptant

7 Forsinket og uoverensstemmende accept (art 16 og 19)
Indeholder en accept… Tilføjelser Begrænsninger Andre ændringer Ikke væsentlige ændringer TG skal gøre TM opmærksom på ændringerne – ellers bindes TG TG kan dog gøre indsigelser uden grundet ophold Væsentlige ændringer – TG behøver IKKE gøre noget Art 19 nævner: Pris Mængde Betaling Varens kvalitet Varens mængde Leveringstid Leveringssted Omfanget af erstatning (f.eks. Voldgift) Væsentlige ændringer Afslag Og dermed et nyt tilbud (modbud) Voldgift kan ikke ankes om man skal selv finansiere

8 Forskelle mellem CISG og aftaleloven
Tilbud binder TG ved brevsprækkeøjeblikket Skelner mellem tilbud med og uden acceptfrist Genkaldeligt (uden) Kan tilbagekaldes frem til accept sendes Acceptfrist ”rimelig tid” Uigenkaldeligt (med) Uoverensstemmende accept Væsentlige uoverensstemmelse Ikke bindende Uvæsentlige uoverensstemmelse Nyt tilbud/modbud TG behøver IKKE reagere Aftalelov Tilbud binder TG ved kundskabsøjeblikket Ingen acceptfrist Legal acceptfrist Uoverenstemmende accept TG skal reagere


Download ppt "Aftalers indgåelse internationale aftaler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google