Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbrugerkøb kap. 17 Af: Pia Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbrugerkøb kap. 17 Af: Pia Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Forbrugerkøb kap. 17 Af: Pia Hansen

2 Begreberne…. Forbrugerkøb
§ 4 a. Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Sælgeren har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Stk. 2. Som forbrugerkøb anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere køb fra ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende.

3 Levering og risikoovergang
To typer levering i forbrugerkøb Forsendelseskøb (KBL´s § 73) Afhentningskøb (KBL´s § 9 ) Forbruger har pligt til at modtage varen…. ….. Ellers er der tale om fordringshavermora Levering = når køber har varen i sin besiddelse Intet leveringssted aftalt????

4 Parternes pligter

5 Uenig: Domstolsafgørelse
Forbrugerens pligter BETALE KØBESUMMEN OG MODTAGE VAREN HR: betale den aftalte pris Undt.: betale hvad der må anses for en rimelig pris Tidspunktet for betragtningen er aftaletidspunktet. Undersøgelsespligt (KBL´s § 77 b) Forbruger har ikke en PLIGT til at undersøge varen. Men gør han/hun det, så kan de forhold, som burde være fundet ved undersøgelse ikke senere påberåbes Eks. Køb af bil hvor tandrem bør skiftes afgørelse forbrugerklagenævnet Eks. Køb af klaver med defekt pedal Uenig: Domstolsafgørelse Det er kun viden (ved undersøgelse) på aftaletidspunktet, som er afgørende….

6 Sælgers pligter OVERGIVE VAREN (Rette tid, rette kvalitet, rette mængde) Samt give køber de relevante oplysninger, denne måtte have brug for… Varen overgives….. Til rette tid I rette kvalitet I rette mængde Og med de egenskaber som man normalvis vil forvente

7 Sælgers misligholdelse – for sen levering
Køber kan nu… Fastholde Omlevering Afhjælpningspligt Forholdsmæssigt nedslag Hæve Krav om væsentlig mangel Kræve erstatning Tab er ofte her svært at dokumentere Levering ej aftalt og der er intet påkrav. Leveringstid = rimelig tid Leverings-påkrav fra køber. Frist SKAL overholdes Vurderes ud fra betydning for køber samt kendelighed for sælger Fixkøb – enhver forsinkelse er væsentlig

8 Sælgers misligholdelse – mangelfuld levering
Og § 76 Sælgers misligholdelse (mangelfuld levering) Køber kan nu… Fastholde Omlevering Afhjælpningspligt Forholdsmæssigt nedslag Hæve Krav om væsentlig mangel Kræve erstatning Tab er ofte her svært at dokumentere Oplysningspligt - Ellers mangel Afviger fra det aftalte = varen er behæftet med mangler § 77 Sælgers forbehold generelle Kvalitetsmangler/kvantitetsmangler Specielle

9 Formodningsreglen - § 77a, stk. 3
Mangler, som opdages/viser sig inden 6 måneder efter levering…. Denne form for mangler må ”formodes” at være til stede ved risikoovergang….. Gælder kun varer med en vis holdbarhed Modbeviser sælger formodningsreglen – skal køber føre bevis for manglen Dog ikke ved slid og ælde

10 Sælgers misligholdelse – for sen levering
Obs hvis dyrt for sælger Sælgers misligholdelse – for sen levering § 78 Sælgers misligholdelse (for sen levering) Køber kan nu… Fastholde Omlevering Afhjælpningspligt Forholdsmæssigt nedslag Hæve Krav om væsentlig mangel Kræve erstatning Tab er ofte her svært at dokumentere Ny vare (genus) Gratis reparation Svarende til forringelse Link er fra – I-bogen Se tillige: Vare og penge returneres UfR V

11 Afhjælpning, omlevering, hæve – lidt mere
Sælger kan afværge at forbrugeren hæver/kræver nedslag Ved at tilbyde afhjælpning (inden for rimelig tid) Vær særlig opmærksom på § 78, stk. 4 Stk. 4. Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade manglen afhjælpe for sælgerens regning. Lidt fra forbrugerombudsmanden Omlevering bliver sværere jo ældre varen er….

12 Reklamation og garanti
§ 81 Køber kan reklamere over mangler ved en vare Køber har bevisbyrden Dokumentation for følgende: Varens købsdato (for at bevise 2 års fristen) Hvor varen er købt (for at bevise rette sælger) At der er en mangel Garanti - Ekstra service i forhold til loven Omlevering – ny frist Relativ reklamationsfrist ”rimelig tid” - Fra opdagelsestidspunktet Minimum 2 måneder Sygdom mv. kan forlænge de 2 måneder Absolutte reklamationsfrist 2 år Fra overgivelse af varen Overtrædelse af alm. hæderlighed fra sælger kan forlænge frist


Download ppt "Forbrugerkøb kap. 17 Af: Pia Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google