Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer fra SAMBA-projektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer fra SAMBA-projektet"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer fra SAMBA-projektet
Rådgivning om samarbejde det er der ingen ben i

2 Om markedsføring Vi må gerne være opsøgende overfor landmænd, og gøre dem opmærksomme på mulighederne. Lav noget du synes kan fungere i dit område, møder, direct mail etc. Brug dit kendskab til kunderne. Karsten kan supplere med hvad han har gjort. + jeg vil gerne diskutere emnet i eftermiddag. Afdelingen for Økologi

3 Rådgivning, proces og forløb
Inddrag de konsulenter, der er relevante for samarbejdet Ex økologi/planteavl og kvægbrugsrådgiver Brug landmændenes ressourcer, viden og erfaring optimalt Kvægbruger ansvarlig for grovfoderhøst hos planteavler (med kvalitetsregulering som gulerod) Brug landmændenes maskinstationspriser i priskalkuler Aftal næste møde inden i afslutter mødet På den måde holder du fast i landmændene Minimum 1 planlægningsmøde før sæson + 1 opfølgningsmøde efter sæson (kan kombineres med næste sæsons planlægningsmøde) Hold fast i at skriftlige aftaler er vigtige Udfyld dem når landmændene er blevet enige om indholdet, (brug selve aftalen som tjekliste) og send dem ud til underskrift. Udgangspunkt ny sæson ny aftale. Afdelingen for Økologi

4 Rådgivning, proces og forløb 2
Tilpas rådgivningen til landmændenes fokus. 1. Sæson etablering og overordnet økonomi, + priser 2. og følgende sæsoner. Hvad skal samarbejdet producere, nye udviklingsmuligheder + priser. Indledende rådgivning må koste op til 1000 kr pr deltager Afdelingen for Økologi

5 Om økonomi Godt grovfoder er god økonomi Prisniveau grovfoder
Høj kvalitet giver bedst økonomi mindst transportomkostninger og bedst erstatning af dyrt indkøbt foder. Prisniveau grovfoder Planteavleren skal have hvad der svarer til Ha-støtten tilbage når alt er betalt. Salgspris ca 0,9-1,2 kr/fe Vær orienteret om prisniveau på alternative fodermidler, korn, bælgsæd og gylle. Afdelingen for Økologi

6 Om barrierer for samarbejde
Usikkerhed om økonomiske konsekvenser/gevinst Samba-regneark viser konsekvenserne Hvis samarbejdet fungerer er økonomi ikke så væsentlig Transportafstand Op til 15 km er muligt uden forringet økonomi Lastbiltransport eller maskinstation er billigere landmandens egen traktor og vogn Usikkerhed om regler ved afgræsning (tilskud) Brug aftalen om afgræsning Afdelingen for Økologi

7 Om at overskue de økonomiske og biologiske konsekvenser
SAMBA-regnearket kan håndtere de væsentligste elementer, som er Bedre udnyttelse af husdyrgødning/højere udbytte hos planteavleren Besparelser på foderindkøb hos kvægbruger. Direkte handel udenom grovvaren Pris på grovfoder Værdi af bedre ukrudtsbekæmpelse kan ikke beregnes Henvis til den skematiske oversigt over samarbejde i bilaget Materialeoversigt. Afdelingen for Økologi

8 God økonomi stammer fra…
Bedre udnyttelse af husdyrgødning/højere udbytte hos planteavleren Besparelser på foderindkøb hos kvægbruger. Direkte handel udenom grovvaren Afdelingen for Økologi


Download ppt "Erfaringer fra SAMBA-projektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google