Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetgrundlag i planteavlen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetgrundlag i planteavlen"— Præsentationens transcript:

1 Budgetgrundlag i planteavlen
Landskonsulent Erik Maegaard Planteproduktion

2 Produktions-økonomistyring

3 Korrige-rende handlinger
Målsæt-ning En plan Korrige-rende handlinger Opfølgning

4 Tidsperspektiv Langsigtede beslutninger med konsekvens flere år frem i tiden Køb af jord, investering i maskiner, større ændringer i sædskifte mv. Kortsigtede beslutninger Hvornår købe og sælge? Sædskifte det kommende år

5 Resultatbudgettet Resultatbudgettet
Giver bedriften overskud – er produktionen rentabel Sammenholdes med årsrapport Typisk over flere år Styring af økonomien over flere år

6 Likviditetsbudget Kan der skaffes likviditet i de enkelte perioder (typisk den enkelte måned)? Sammenholdes med omsætning i kassebog Den daglige/månedlige styring af økonomien

7 Budgetprocessen hen over året 2014
1. kvartal 2. kvartal 3.-4. kvartal Årsrapport 2013 Den langsigtede plan Budget 2015 Driftsgrensanalyse - benchmarking Markplan 2015 Totalt for bedriften: Hvilke resultater er der totalt set opnået på bedriften? Skal budget 2014 justeres? Budget 2015 Årsrapport og benchmarking Der er lagt markplan Hvordan var det lige den langsigtede plan så ud? Planlæg køb og salg og tidspunkt Driftsgrens-analyse Benchmarking Skal ses over flere år Resultat i den enkelte driftsgren – er det godt nok? Hvilke resultater opnår tilsvarende bedrifter? Hvor skal jeg blive endnu bedre? Hvor skal jeg blive bedre – eller stoppe? Den langsigtede plan Hvilke investeringer? Anvende maskinstation? Sædskifte på længere sigt? Køb/forpagt- ning af jord? ? Markplan 2015 Hvilke afgrøder i 2015? Fastlagt i langsigtet plan Justeres evt. i foråret 2015

8 Priser Kort sigt (1-2 år) Længere sigt (3-5 år) Aktuelle priser
Farmtal.dk Kornbasen Osv. Aktuelle aftaler om køb og salg Den langsigtede tendens Ikke dette års priser I top eller bund? Sammenhold DB med udvikling i DB

9 Omkostninger Kort sigt (1-2 år) Længere sigt (3-5 år)
Forventede næste år Aftalte Skønnede Renter Forsikringer Og alt det andet Den langsigtede tendens Ændringer ved investeringer Langsigtet tendens i priser Sammenhold indtjening med tidligere

10 Udbytter i marken Ikke sidste års udbytter
Det man plejer at opnå som gennemsnit Med mindre man planlægger at gøre noget anderledes end man ”plejer” Vurder konsekvenser af andet udbytte end forventet Især udbytteusikkerhed på ikke kendte afgrøder Og på ikke kendt jord

11 Budget – usikkerhed! Flere års resultater Hvad gør jeg nu, hvis…!
Næste år bliver ikke nødvendigvis bedre end forrige år Det eneste der ligger fast er, at det bliver anderledes – vær derfor forberedt gennem et budget til: Hvad gør jeg nu, hvis…!

12 Stresstest budgettet Hvad betyder især noget for resultatet?
Andet udbytte i marken? Andre priser? Hvor følsomt er budgettet overfor disse forhold? Hvad kan jeg gøre, når det ikke går som forventet? Hav en beredskabsplan

13 Hvem hjælper med at lave budgettet?
Planteavlskonsulent Kender udbytter og potentiale Bør give vurdering af økonomiske konsekvenser Udfordre på sædskifte/afgrøder mv. Rådgive om, hvad der bør fortsættes med og Hvad der skal gøres anderledes

14 Hvem hjælper med at lave budgettet?
Økonomikonsulent Kender bedriftens økonomi og krav til indtjening Vurderer indtjening fra planteavlen totalt set Afklarer fornuftigt købs-/salgstidspunkt.

15 Et budget Budgettet er DIT budget
Hverken bankens eller konsulentens Et budget er et realistisk skøn over, hvad du forventer og Ikke drømme eller ønsker men et realistisk skøn over, hvordan DU forventer, det går.

16 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Budgetgrundlag i planteavlen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google