Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den kommunale vejledning om STU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den kommunale vejledning om STU"— Præsentationens transcript:

1 Den kommunale vejledning om STU
UV-datas STU-træf, den 3. november 2010 Chefkonsulent Jan Bauditz, KL Det er muligt at ændre tekst i sidefod. Det gør du at ved at klikke på ’Indsæt' i menuen. Klik på 'Sidehoved eller Sidefod' Skriv herefter din tekst i feltet 'Sidefod’ Klik 'OK'

2 Disposition Status på STU KL’s vejledning Visitation til STU
Målgruppe og retskrav Leverandører og forløb Samarbejdet med UU Økonomi 2

3 Status på uddannelsen Det går godt Høj aktivitet
Evaluering i FT-samling 11/12 – evt. temaer: Normalsystemet er fraværende Målgruppeglidning, pga. retskrav og klageadgang Økonomi Uddannelsesplan før visitation/målgruppeafklaring Forsørgelse Overbygning til ungdomsuddannelsen – i givet fald bygget på erfaringer fra STU (evaluering)

4 KL’s vejledning KL er ikke regeltolkende myndighed
Vejledning inden for lov og bekendtgørelse og DUT Bygget på spørgsmål og erfa fra kommuner Målgruppe er kommunale ledere og sagsbehandlere Formål: Vise det kommunale handlerum for opgaven Hjælp til at finde et realistisk serviceniveau Løse opgaven indenfor den økonomiske ramme Løse opgaven efter reglerne

5 Visitationen til STU - Tidlig vurdering i grundskolen (og efter STU)
- Visitationsudvalg - Snitflader til EGU og evt. andre tilbud - Ledelsesmæssig forankring hos budgetansvarlig - Fasthold beslutningskompetencen i kommunen - Forventningsafstemning ml. UU og borgere - Tæt dialog med UU - Venteliste ikke med henvisning til økonomi, men… - Afgørelser og klagesager - Det tværkommunale aspekt 5

6 Målgruppe og retskrav - Styrke tilbud til ikke-uddannelsesparate unge
- EGU med relevante støtteordninger - Dialog med ungdomsuddannelser om tilbud til unge med særlige behov, inkl. SPS - Afdække muligheder for mentorstøtte, også i fritiden - Unge i STU-målgruppen har retskrav på STU - De unge og forældrene skal høres - Men kommunen tager de endelige beslutninger - Samtidigt fokus på lov og økonomiske rammer - Tilbud er ikke et krav 6

7 Leverandører og forløb
- Overblik over benyttede leverandører af STU-forløb - Løbende afsøgning af markedet for andre tilbud - Leder for visitationen afstemmer forventninger til pris, kvalitet og indhold med leverandører Konkret via besøgsrunde hos leverandører Rammer for samarbejdet gennem skriftlige aftaler Flere muligheder for justering af serviceniveau inden for lovens rammer 7

8 Samarbejdet med UU - Aftale med UU om opgaver og forventninger
Ramme for serviceniveau, gns. pris pr. årselev Proces, herunder forventningsafstemning ift. borger - Procedurer hvis rammen tegner til at blive overskredet - Evt. to alternativer til hvert forelagt udkast til STU-plan - Evt. styrket mandat til UU omkring prisforhandling 8

9 Økonomi - Konto - STU kan ikke tilrettelægges og finansieres efter anden lovgivning, fx LAB-lov kr. pr. årselev – gns. - ”Gamle penge og nye penge” - Forsørgelse er ikke en del af STU - Forsørgelse og ophold skal udskilles fra STU-udgiften - Indberetning til Undervisningsministeriet 9


Download ppt "Den kommunale vejledning om STU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google