Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

New Insight - Noter til præsentation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "New Insight - Noter til præsentation"— Præsentationens transcript:

1 New Insight - Noter til præsentation
3. april 2017 Hvordan kan programteori og progressionsmåling forenes med mening og faglig refleksion? v. Charlotte Hansen, New Insight 3. april 2017

2 New Insight - Noter til præsentation
3. april 2017 De vigtige spørgsmål Hvad er sammenhængen mellem indsats og effekt? Hvad virker for hvem og hvorfor? Virker det altid sådan? Hvad er de virksomme mekanismer – det der får indsatsen til at lykkes? Hvad kan en effekt være, hvis det ikke er job, uddannelse, flytning i matchkategori, ændret forsørgerydelse mv.?

3 Bestiller-/udfører perspektiv
New Insight - Noter til præsentation 3. april 2017 Bestiller-/udfører perspektiv Forbedre dialog ml. jobcenter og udfører Synliggør virkning af et aktiveringsforløb. Virkning for den enkelte borger og på tværs af borgere Programteori kan bruges til forventningsafstemning ml. jobcenter og udfører – klarhed over hvilke præcise effekter der forventes at komme ud af forløbet Kan kvalificere dialog om hvilke specifikke kompetencer borger skal opkvalificeres på – forbedre visitation Bestiller kan se, hvad de får for ”pengene”

4 New Insight - Noter til præsentation
3. april 2017 Ledelsesperspektiv Programteori og progressionsmåling bliver retningsgivende for, hvad der er vigtigt at have fokus på i indsatsen Skaber mulighed for løbende opfølgning af, hvordan tilbud klarer sig ift. opstillede mål Styre efter at få mere af det der virker

5 Team- og medarbejderperspektiv
New Insight - Noter til præsentation 3. april 2017 Team- og medarbejderperspektiv Progressionsmåling forudsætter faglig refleksion i teams omkring forståelse af skalatrin – og hvilke tegn der skal ses efter hos borger Skaber synlighed for medarbejder om retning og formål – og de skridt der skal opnås undervejs Føder ind til refleksion om behov for justering af indsats afhængigt af borgerprogression – undervejs i forløbet

6 Medarbejder- og borgerperspektiv
New Insight - Noter til præsentation 3. april 2017 Medarbejder- og borgerperspektiv Borgervurdering som faglig metode til at sætte fokus på borgers evne til selvreflektion og selverkendelse Forventningsafstemning mellem medarbejder og borger hvad den rette indsats består i – og målet for den konkrete indsats Føder ind til dialog mellem medarbejder og borger om udviklingspotentialer – evt. revidere forløbet Føder ind til dialog om hvor medarbejder og borger ser forskelligt på borgerens styrker og svagheder

7 Bidrag til beskæftigelsesbranchen
New Insight - Noter til præsentation 3. april 2017 Bidrag til beskæftigelsesbranchen Styrings- og kvalitetssikringsværktøj Dialog- og reflektionsværktøj Bud på redskab til at indhente viden om, hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke betingelser Bud på hvordan vi tager hul på et fælles sprog om borgerprogression Bud på hvordan ”tættere på arbejdsmarkedet” kan konkretiseres og dokumenteres


Download ppt "New Insight - Noter til præsentation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google