Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne."— Præsentationens transcript:

1

2  Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne  Vision Eleven oplever at garantiskolen giver mulighed for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsesforløb Garantiskolen er en kendt og anerkendt mulighed internt på skolerne og eksternt i det omgivende samfund  Værdigrundlag Eleven i centrum Fleksibilitet og nytænkning Samarbejde, engagement og handlekraft

3 20 % garantiskoleelever 80 %

4  Alle ungdomsuddannelser  UU  Produktionsskolen  Ungdomsskolen – 10. klassecenteret  Kommunale afdelinger  Jobcenteret  Familieafdelingen

5  ikke en institution af mursten  har mange adresser  et handlende netværk  består af mellemledere og vejledere  mødes 6- 8 gange om året  dagsorden udarbejdes på skift  Beslutninger bliver gennemført

6  Sikre at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse  Sikre at alle tænker ”garantiskole”, når der er forhindringer  Fra fragmenterede uddannelsesforløb til èn sammenhængende vej til uddannelse!  Slut med nederlagsfølelser ved frafald! Frafald = omvalg !

7  Har vokset sig større  Fra EUD og produktionsskolen til mange instanser og uddannelser  Fra elevsager til strategier, politikker og projekter  Fra det personrelaterede til det mere institutionsrelaterede  Fra det uformelle til det mere formelle

8  FoU projekter  Garantiskolepladser  Pro-Erhverv  Hold Fast  Pro-Kom  Fælles vejlederkonference  Uddannelsesparathedsvurdering  og …..

9  FoU-projekt 1 ”Best Practice” Målet var at udvikle regionale netværk mellem erhvervsskoler og produktionsskoler. Her fødtes ”Garantiskole-ideen” i Silkeborggruppen  FoU-projekt 2 ”Udvikling af grundforløbspakker” Et projekt, hvor medlemmerne af garantiskolen arbejdede på at udvikle nye og bedre grundforløbspakker. Det blev til Pro-Erhverv

10 1. Som en del af deres grundforløb 2. Afbryde deres grundforløb for at indskrives på produktionsskolen i et længere forløb og uddannelsesskifte 3. Men vi slipper dem aldrig, før en ny aftale er på plads 4. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler om betaling

11  Et samarbejde mellem produktionsskolen, UU og erhvervsuddannelserne  Et tilbud til unge, der ved, de vil have en uddannelse, men det kunne ligeså godt være smed som pædagog  Den unge kommer omkring mange erhvervsområder i kombinationsforløb på ungdomsuddannelserne og i praktik

12  Et EU-finansieret projekt for Region Syd og Midt  Ungdomsuddannelser og UUs indsats for at fastholde de unge i deres uddannelse  Garantiskolen er brugt til at koordinere og prioritere ansøgningerne

13  Udviklet i et samarbejde mellem jobcenteret, UU og produktionsskolen  Tilbud til ordinære produktionsskoleelever og unge kontanthjælpsmodtagere.  Aktiveret efter LAB loven med henblik på afklaring af uddannelsesvalg  Et vejlednings- og kompetenceafklaringsforløb som første del af den unges videre forløb i garantiskolen

14  Garantiskolen afholdt en vejlederkonference for alle involverede institutioner.  Skal sikre viden blandt kommunens vejledere om mulighederne i garantiskolesamarbejdet  Ny konference er på vej…..

15  Garantiskolen har i fællesskab lavet et udkast til procedure  Udkastet er efterfølgende udbygget og vedtaget  Processen vil blive fulgt tæt  Erfaringer opsamles og drøftes

16  Flere unge får ungdomsuddannelse i Silkeborg På 5 år fra en 30.plads til en 5. plads af alle landetskommuner antal unge af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse (Uni-C statistik, analyse og UU)  Færre unge under 30 år på kontanthjælp i Silkeborg Silkeborg Kommunes forventning var en stigning på 7% i antallet af unge i offentlig forsørgelse Der blev til et fald på 26% af de arbejdsmarkedsparate 2% af de ikke-arbejdsmarkedsparate ( Beskæftigelsesplan 2010)

17  Garantiskolen er repræsenteret i det kommunale forum, der arbejder med en helhedsorienteret ungestrategi for Silkeborg Kommune  Back to basis er at garantiskolen fortsætter med at være en netværksorganisation der agerer og tilpasser sig til de nye behov og udfordringer der opstår

18  Fælles rusmiddelpolitik  Fælles forståelse af begrebet mødepligt  Gensidig inspiration til elevstøttefunktioner

19 Silkeborg uddannelsesforening Garantiskolen initiativer i forhold til frafaldstruede elever EUD netværket Vejledernetværk overordnede initiativer i forhold til fastholdelse

20 2009201020112012 STS?54 SHS?10 SOSU?42 SPHS?07 Anden udd.?06 Ledig?22 I alt111221?

21  Der kommer flest elever fra EUD  I 2011 er der kommet 4 elever fra gymnasium og HF – det er ca. 20 %!


Download ppt " Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google