Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009"— Præsentationens transcript:

1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Mine punkter: Om ungdomsuddannelsen. Den løbende evaluering Det videre arbejde Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

2 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
En forløber under lov om specialundervisning for voksne. Lov 564, - vedtaget juni 2007 – bekendtgørelse juli ikrafttræden 1. august 2007 Intensioner At sikre unge , der ikke har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse ret til 3 års ungdomsuddannelse Samme muligheder og rammer uanset, hvor man bor i landet Kommunalt ansvarsområde Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Formålet De unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen skal fremme: Personlig udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer - Ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men være et springbræt til voksentilværelsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

4 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Målgruppen: Unge der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte Og efter undervisningspligtens ophør, eller når de forlader 10. eller 11. klasse eller inden det fyldte 25 år Hvem unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov Antal ca pr. årgang = ca på tre årgange Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

5 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Kommunalbestyrelsen Myndighedsansvar Afgører om eleven er i målgruppe og godkender uddannelsesplanen Uddannelsesansvar Ansvar for uddannelsens gennemførelse og kvalitet, herunder kvaliteten hos institutioner, der leverer uddannelseselementer Finansieringsansvar Afholder udgifterne forbundet med uddannelsen, herunder hjælpemilder og befordring Sikre sammenhæng til evt. andre ydelser på tværs af forvaltninger Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

6 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
3-årig uddannelsesplan Undervisningsplan på de enkelte elementer i ungdomsuddannelsen Ramme for individuelt tilrettelagt uddannelse Tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser Sammenhæng, målrettethed og progression Skal kunne evalueres Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

7 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Lovrevision i Folketingsåret 2011/12 Løbende evaluering: 1. år: implementering (elevtal, kan det fungere? Kommunernes arbejde….) 2 år: mere om indhold (uddannelsesmål, ungdomsmiljøer..) 3 år: indhold, frafald og forsørgelse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

8 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Uddannelsen tilbydes i alle kommuner 4 kommuner uden elever, men alle kommuner er beredte til modtagelse af elever Elevtallet i fortsat stigning. 1.965 pr. 28. februar 2009, vil fortsat stige…, siger udviklingsrådene Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Henvisningsårsager: Andelen af unge med udviklingsforstyrrelse er vokset Udviklingsforstyrrelser 19,2 pct. (august 2007: 9,4 pct.) Udviklingshæmmede 65,1 pct. (august 2007: 75,3 pct.) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

10 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Flere forskellige uddannelsessteder i uddannelsesplanerne - foråret 2008: 87 pct. på voksenspecialundervisningsskoler foråret 2009: 69,5 pct. på voksenspecialundervisningsskoler - andre institutioner: 14,9 pct. (7,4 pct. 2008) Ungdomsmiljøer er vigtige elementer i uddannelsesplanerne - sociale netværk, selv-afprøvning Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

11 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
De fleste uddannelsesplaner har beskæftigelse som uddannelsesmål 71 ud 100, beskæftigelse som uddannelsesmål 63……….., personlig udvikling (indsigt i eget handicap, valgkompetencer, sociale adfærdsregler) 48……….., fritid 48……….., skolekundskaber (dansk, regning,.. fra det niveau som eleven har opnået i grundskolen) 46……….., bolig (afklaring, botræning) 44……….., ADL (trafik, pengekendskab, madlavning, hygiejne og andre daglige praksisområder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

12 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Forsørgelse: Førtidspension 28,5 % Forrevalidering 21,4 % Revalidering 2,8 % Ikke aktuelt 10,4 % Andet 9,1 % Ukendt 27,8 % Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

13 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Klagesager ( – ): Tendens til relativt fald i antallet af klagesager 44 afsluttede sager 22 realitetsbehandlede 17 trukket tilbage efter opnået enighed 5 udenfor Klagenævnets område 12 over afslag 10 over indhold K-meddelelser på Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

14 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Fremadrettede initiativer Vejledning Publikation med eksempler på gode uddannelsesplaner Fortsætte med nyhedsbreve Ny evalueringsrunde Forsørgelse Frafalds-årsager Placering skal være: horisontalt: 0,7 cm, vertikalt: 6,94 cm Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

15 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009
Fra finanslovs-aftalen: Nedsættelse af en arbejdsgruppe vurdere behovet for en overbygning til ungdomsuddannelsen kortlægge målgruppens omfang omfanget af tilsvarende tilbud evt. tilrettelæggelse og finansiering I arbejdsgruppen skal deltage relevante fag-personer og interessenter Arbejdsgruppen skal være efteråret 2010 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer


Download ppt "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU-Træf 1. december 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google