Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afbureaukratisering Alle taler om det – ingen gør noget ved det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afbureaukratisering Alle taler om det – ingen gør noget ved det."— Præsentationens transcript:

1 Afbureaukratisering Alle taler om det – ingen gør noget ved det.

2 …men nu sker der noget

3 Hvordan opstår alle reglerne

4 Politikerne vil løse problemer Svage ældre Svigtede børn Skoleelever, der læser dårligt Legepladser hvor børn kommer til skade o.s.v

5 Nu må vi stoppe op •Regeringsgrundlaget slår fast, at der skal afbureaukratiseres og pålægger regeringen at arbejde for, at: ”…sikre, at medarbejderne bruger mere tid på omsorg og service og mindre tid på administration.”

6 Kommuneaftalen for 2010 •Årlig aftale mellem kommunerne og Regeringen. •Blevet enige om følgende tekst: ”Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet plan for afbureaukratisering på det kommunale område” •Aftalen skal frigøre ressourcer til borgernær service

7 Regeringens udspil •105 konkrete forslag til regler, der skal fjernes. •900 millioner kroner flyttes fra papirarbejde til arbejde med mennesker

8 Det batter noget ! •De frigjorte ressourcer svarer til mere end 3 millioner timer, som medarbejderne i stedet kan bruge sammen med ældre, syge og børn. •Alene på ældreområdet vil mindre bureaukrati frigøre godt 950.000 timer.

9 Inden for hvilke områder? •Folkeskolen •Dagtilbud •Udsatte børn og unge •Ældre •Handicappede •Integration •Sundhed •Andet

10 Hvordan har I besluttet det? •Mere end 4000 ledere og medarbejdere i institutioner og forvaltninger landet over har deltaget. •Workshops, konferencer, fokusgrupper. •Kortlægning over tidsforbruget af forskellige opgaver.

11 Nogle eksempler •Elevplaner. Blev indført for at både elev, forældre og skole skulle have bedre føling med elevens standpunkt. Kommunerne kan nu vælge at ændre på kravene til elevplanerne, ved kun at beskrive relevante fag.

12 …flere ekspemler •Pædagogiske læreplaner. Blev indført for at øge børnenes kompetencer i daginstitutionerne. Skal nu evalueres hvert år. Regeringen foreslår evaluering hvert andet år. Samlet besparelse: 110 mio. kr.

13 …og endnu et eksempel. •Tilsyn med ældreboliger og plejehjem I dag skal der være et anmeldt og et uanmeldt besøg fra kommunen. Samt et anmeldt tilsyn fra embedslægen. Regeringen foreslår det skal være op til kommunen at tilrettelægge tilsynet.

14 Væk med endnu flere regler. Enklere regler for visitation på ældreområdet. I dag: Skriftlig afgørelse og skriftlig begrundelse. Regeringen foreslår afskaffelse af de særlige krav om afgørelse, begrundelse og skema. Almindelige forvaltningsretlige regler skal gælde.

15 Selvskabte regler Lene Espersen på besøg i Randers: •Et konkret eksempel, som embedslægen ved et plejehjemstilsyn påtalte er, at en medarbejder der udførte sit arbejde hos en borger i en plejebolig, havde lidt tid til overs. Medarbejderen og borgeren aftalte at bruge denne tid på en kort gåtur. Embedslægen påtalte, at det ikke var dokumenteret, hvorfra den ledige tid kom, og hvorfor den blev benyttet til en gåtur.

16 Kan det lade sig gøre at fjerne reglerne? •Alle regeringens forslag skal nu diskuteres og forhandles med Folketingets partier. •Reglerne er blevet til ved lov og skal afskaffes ved lov.

17 Kan det lade sig gøre •Er politikerne villige til at slippe den offentlige sektor fri? •Er medarbejderne parate til mere ansvar? •Der er altid gode argumenter for at bevare en regel.

18 Opgaven skal løses •Fælles projekt. •Folketing, kommuner og ansatte skal arbejde sammen og vise, at det godt kan lade sig gøre.


Download ppt "Afbureaukratisering Alle taler om det – ingen gør noget ved det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google