Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Overordnet fokus: Implementering af brugbare.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Overordnet fokus: Implementering af brugbare."— Præsentationens transcript:

1 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Overordnet fokus: Implementering af brugbare resultater skal kunne gennemføres i driften umiddelbart og uden ekstra ressourcer! • Nye samarbejdsformer med eksisterende ressourcer • Dokumentér-bare resultater (herunder forsker-tilknytning) • Afsluttende konference med debat og dialog om den videre implementering • Oplæg til fremtidig, organisatorisk forankring og implementering • Adresserer økonomi, ledelse og videreudvikling • Overdrages til UUs 3 kommuner: Sorø, Slagelse og Ringsted til politisk behandling

2 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Formål: o Fokus på vejledningsaktiviteter i udskolingen og for de 15 – 17 årige o Sammenhæng mellem praktik-, brobygnings-, vejlednings- og undervisningsforløb, herunder overgangen til erhvervsuddannelse o I samarbejde med det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannelserne, UU, grundskoler, ungdomsskoler og andre, som kan byde ind med opgaver o Med henblik på at animere målgruppen til at påbegynde en erhvervsuddannelse Derudover: o Styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer ift. at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse o Skabe et forpligtende samarbejde mellem interessenter (synergi), som sikrer gensidig involvering og videndeling på tværs og derved skabe større forståelse for nødvendigheden af en tværfaglig brobygning

3 S AMMEN KAN VI MERE - M ETODEUDVIKLING - Sorø:  Nyt partnerskab om lokale brobygningsforløb Individuelle brobygningsforløb for elever på 8. (-> 9.) klassetrin Partnerskabsaftale mellem private virksomheder, 2 mindre folkeskoler i ”udkantsområder”, Selandia, UU, Ungdomsskolen, SSP samt Jobcenter Sorø. Betalte mentorer fra Jobcentret. Slagelse:  Projekt GPS (God Plan for Skoleforløb), ”Brobygningsklasse” Folkeskole og UU, UEA og intensiv vejledning, 2 – 3 timer om ugen + flere erhvervspraktikker. 8. -> 9. klasse Håndholdt overgang og klargøring af ikke-uddannelsesparate elever Aktører, som har/kunne have en rolle ift. unges uddannelse, herunder også læsekonsulent, sagsbehandler, psykolog, mentorer, ungdomsskolen, SSP, det private erhvervsliv, Selandia, projekt Lektiehjælp, UU.  4 ugers vejledningsforløb med praktik og brobygning 15 – 17 årige udenfor skolesystemet Individuelle vejledningsforløb + fællesaktiviteter, hver dag. Fokus på selv-kendskab Særlig tæt tilknytning til UU-vejleder/mentor, som følger op i hele projektperioden. Samarbejde med nye aktører: Ungdomsskolen, foreningslivet, private virksomheder + udvikle eksisterende samarbejde med Selandia og mentorer (matches med den unge) UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen

4 S AMMEN KAN VI MERE P ROJEKTORGANISATION OG AKTØRER Jacob Mortensen, UU-leder Helle Jacobsen, Souschef Irene Hjorth, filialleder (Sorø) Sorø UU (tovholder) Klasseteam Jobcenter Virksomheder Selandia Ungdomsskolen SSP Mentorer Slagelse (GPS) UU (tovholder) ”Klasselærer” Læsekonsulent Sagsbehandler/Psykolog Mentorer Ungdomsskolen og SSP Virksomheder Selandia Projekt Lektiehjælp Slagelse (15-17) UU (tovholder) Selandia Mentorer Projekt Lektiehjælp Foreningslivet Ungdomsskolen og SSP Virksomheder Projektejer / Projektleder Skoleledere/B & U-leder Uddannelseschef, Selandia DI/DA, erhvervsforening/LO Ungdomsskoleledere SSP-ledere Jobcenterleder

5 S AMMEN KAN VI MERE – P RODUKTER OG METODER ( IKKE FÆRDIG ) UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen o ”Er du parat?” o En folder til selv-evaluering o Metode i alle 3 delprojekter o Selv-evaluering i begyndelsen, midtvejs og som endelig evaluering o Skabelon til endelig selv-evaluering efter endt projektforløb o På baggrund af ”Er du parat?” gennem forløbet o Belyser processen/udviklingen og læringen o ”Min projektplan” o En handleplan på baggrund af uddannelsesplan og elevplan o Narrativ vejledning o Rapport o Proces, resultater og læring samt oplæg til implementering o Læringshæfte o Beskrivelse af metoder, resultater og læring

6 S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Tilsigtede effekter (foreløbig): o 90 % af de unge, som deltager i projektet er afklarede i forhold til uddannelse og erhverv. o Flere unge påbegynder og fastholdes i erhvervsuddannelse i 2015 – i forhold til andre klasser på samme årgange o Nye brobygningsforløb for unge i 8. – 10. klasse er oprettet som temalinjer i grundskolen i samarbejde med UU og erhvervsuddannelserne (Understøttende undervisning iflg. skolereformen.) o Nye brobygningsforløb er oprettet for unge 15 – 17 årige, som er gået ud af grundskolen og har brug for afklaring og støtte i valget ift. erhvervs- uddannelse. o Bedre og forpligtende samarbejde mellem erhvervsuddannelserne, grundskoler, UU, det private erhvervsliv, ungdomsskoler, SSP og eventuelle andre aktører er etableret. … Mere kan komme til …


Download ppt "S AMMEN KAN VI MERE – N Y BROBYGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG ERHVERVSLIV UU Vestsjælland v. Helle Jacobsen Overordnet fokus: Implementering af brugbare."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google