Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anbefalinger – opdeling i følgende kategorier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anbefalinger – opdeling i følgende kategorier"— Præsentationens transcript:

1 Anbefalinger – opdeling i følgende kategorier
Unge match 1-2 uden en faglig uddannelse Unge match 3-5 Over 30 år match 1-2 med under 9 måneders ledighed Over 30 år Match 1-2 med over 9 måneders ledighed Over 30 år match 3-5, herunder integranter Sygedagpengemodtagere Ledige fleksjobbere

2 Anbefalinger – generelle krav til udbydere
Målbare succeskriterier Redegørelse for planlagte aktiviteter i tilbuddet Løbende halvårlig afrapportering ved forløb over 26 uger Slutrapportering af opnåede mål ift. de opstillede succeskriterier, opgørelse af udslusningseffekt samt redegørelse for deltagernes proces i forløbet Registrering og underretning af fravær, udeblivelse, ophør og årsager hertil Tæt opfølgning på den enkelte deltager og tæt dialog med jobcentret

3 Anbefalinger – A-kasse modtagere
Følgende aktiviteter foreslås overført til MAC: 18 måneders uddannelsesforløb for unge under 25 år uden uddannelse 2-3 dages jobsøgning/jobklub 4 ugers jobsøgning Jobsøgning, virksomhedsaktivering med opfølgning 4 ugers restaktivering med jobsøgning

4 Anbefalinger – kontanthjælpsmodtagere
Følgende aktiviteter foreslås overført til MAC: Straksaktivering/jobsøgning for alle målgrupper med matchning og visitation. For målgrupperne 4-5 tillige udarbejdelse af ressourceprofil og fortsat aktivering

5 Anbefalinger – kontanthjælpsmodtagere match 4-5 og målgrupper under integrationsindsatsen
Følgende aktiviteter foreslås overført til MAC: Sprogpraktik 2 dage ugentligt, jobsøgning og praktik/løntilskud Lektiecafe, mentorstøtte, afklaring

6 Anbefalinger - sygedagpengemodtagere
Følgende aktiviteter foreslås overført til MAC: Vejledning og rådgivning om beskæftigelses-/uddannelsesmuligheder Værkstedafklaring ved ventetid ved Rikova

7 Anbefalinger – ledige fleksjobbere og revalidenter
Følgende aktiviteter foreslås overført til MAC: Afklaring/vejledning, etablering af praktik

8 Økonomi For at kunne løfte de nye opgaver vil MAC skulle opnormeres med 3 årsværk svarende til en udgift på kr. Udgiften hertil kan finansieres indenfor den forventede besparelse.


Download ppt "Anbefalinger – opdeling i følgende kategorier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google