Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Garantiskoleoplæg Vejlederkonferencen den 2.11.2010 Stefan Rossel UU Silkeborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Garantiskoleoplæg Vejlederkonferencen den 2.11.2010 Stefan Rossel UU Silkeborg."— Præsentationens transcript:

1 Garantiskoleoplæg Vejlederkonferencen den 2.11.2010 Stefan Rossel UU Silkeborg

2 Garantiskole En Silkeborgmodel

3

4 Før kommunalreformen  Udbredt samarbejde mellem  Skolevejledningen og ungdomsuddannelserne  Lidt samarbejde ungdomsuddannelserne imellem

5 ”Fyrtårne” i den nye kommune  Uddannelsesområdet blev forsøgt brugt som et ”Fyrtårn”  Tænketank blev etableret  Ideer blomstrede  Forslag blev forelagt byrådet – afslag!  Ideen stadigvæk værd at arbejde med - derfor

6 Efter kommunalreformen og ny lovgivning:  Behov for at bevare og udbygge det gode samarbejde.  Udbygningen af samarbejdet førte til begrebet ”GARANTISKOLE”

7 Hvem er med i ”Garantiskolesamarbejdet”  Alle ungdomsuddannelser  UU  Produktionsskolen  Ungdomsskolen  Kommunale afdelinger  Jobcenteret  Familieafdelingen

8 Procedure for ”Garantiskolen”  Medlemmerne mødes 6- 8 gange om året.  Dagsorden udarbejdes på skift.  Beslutninger truffet i ”Garantiskoleregi” bliver gennemført fordi der er en fælles forståelse for målet.

9 Gennemførte projekter  FoU projekt (Forsknings og udviklingsprojekter)  ”Garantiskolepladser”  ProErhverv  Hold Fast  ProKom  Fælles vejlederkonference  Uddannelsesparathedsvurdering Nye projekter:  Misbrugspolitik  Fraværspolitik  Psykologbetjening

10 FoU projekt  FoU projekt 1. Målet var at udvikle regionale netværk mellem erhvervsskoler og produktionsskoler. Her fødtes ”Garantiskoleideen” i Silkeborggruppen  FoU projekt 2. Et projekt, hvor medlemmerne af garantiskolen arbejdede på at udvikle nye og bedre grundforløbspakker.

11 Garantiskolepladser på produktionsskolen  Elever der går på en ungdomssuddannelse, men er frafaldstruede, er sikret en plads på produktionsskolen med henblik på et forløb der skal sikre, at de kommer tilbage i uddannelse. Der er udarbejdet samarbejdsaftale om bl.a betaling.

12 ProErhverv  Et samarbejde mellem produktionsskolen, UU og erhvervsuddannelserne.  Et tilbud til unge der er uddannelsesparate, men usikre på hvilken uddannelse.  Der er afviklet 1 hold og hold 2 er i gang

13 Hold Fast  Et projekt, hvor de forskellige uddannelsessteder og UU arbejder med at fastholde de unge i deres uddannelsesvalg. Garantiskolen er brugt til at koordinere indsatsen, så der undgås overlap.

14 ProKom  Et ”samarbejde” med produktionsskolen og jobcenteret om kompetenceudvikling af unge kontanthjælpsmodtagere så de bliver parate til at starte en uddannelse eller et arbejde så hurtigt som muligt.

15 Vejlederkonference  Garantiskolen afholder en vejlederkonference. Konferencen skal være med til at styrke det ”kit” der allerede er etableret.

16 Uddannelsesparathedsvurdering  Alle elever skal uddannelsesparathedsvurderes efter 9. og 10. klasse.  Garantiskolen har i fællesskab lavet et udkast til procedure.  Udkastet er efterfølgende udbygget og vedtaget.  Processen vil efterfølgende blive fulgt tæt.

17 Har det virket?  ProErhverv: 15 elever startede på værkstedet. Senere kom to nye til og tre stoppede. De resterende 13 elever er i gang på henholdsvis:  3 handelsskole – heraf en HHX  2 sosuskolen  2 HF/VUC  1 AVU  1 Produktionsskolen metalværkstedet  2 Produktionsskole på ProErhverv  1 Teknisk skole/smed  1 arbejde på almindelige vilkår

18 ”Garantiskoleelever”fra erhv.udd  25 elever har været igennem et kortere eller længere forløb på produktionsskolen i forbindelse med afklaring.  4 er udmeldt i samarbejde med erhvervsskolerne (fravær)  10 har lavet uddannelsesskift  2 har afsluttet grundforløb på SPH  2 er blevet EGU  5 er tilbage på samme erhvervsuddannelse  1 forsvaret  1 10.kl ungdomsskolen

19 10 elever har valgt uddannelsesskift.  5 går fortsat på SPH  1 udmeldt p.gr.a udeblivelse  1 VUC  3 startet på erhvervsuddannelse.

20 ”Garantiskoleelever” fra gym.udd  6 elever, hvoraf de tre er genstartet på gym.udd. 2 er skiftet til HF og en har skiftet gymn.  3 elever er lige startet i afklaring.

21 ”Garantiskoleelever” der har mistet læreplads  1 bliver lærling som kok på SPH  1 forsatte i skoleforløb indenfor samme uddannelse.

22 ProKom – hvordan er det gået? Startede 1.5.2010  I alt 33 tilmeldt i perioden.  20 er stoppet  1 startet AVU  2 startet på Hg  2 på Teknisk skole  4 har fået læreplads  4 arbejde på ordinære vilkår  3 er fortsat ledige  1 anden aktivering  2 frafald  1 SPH

23 Afslutning  ”Garantiskolen” er i fortsat løbende udvikling som forhåbentlig aldrig stopper og skal altid være til fordel for de unge.  ”Garantiskolen” er en mental konstruktion og ikke en institution af mursten og ” ringbind. Det er ikke en juridisk enhed! Nærmere en græsrodsbevægelse!

24 Målsætning  Alle unge, forældre, lærere og vejledere tænker ”garantiskole” når der er forhindringer på den lige vej gennem uddannelse.  Fra fragmenterede uddannelsesforløb til en sammenhængende vej til uddannelse!  Følelsen af at være på vej hele tiden! Slut med nederlagsfølelser ved frafald! Frafald = omvalg !

25 Sidste nye tiltag. Silkeborg kommune er blevet 1 af 18 kommuner, som deltager i projektet: ”En helhedsorienteret ungeindsats – Partnerskab om Unge”

26 Formålet:  …  For at nå målene skal projektet udfordre silotænkningen i kommunerne og medvirke til at nedbryde økonomiske, organisatoriske og kulturelle barrierer for en helhedsorienteret ungeindsats.


Download ppt "Garantiskoleoplæg Vejlederkonferencen den 2.11.2010 Stefan Rossel UU Silkeborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google