Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT9 - 2g April-maj 2007 Formalia 16 moduler 4 timers elevtid Der arbejdes individuelt, i par eller i grupper (max 4 medlemmer) Individuel fremlæggelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT9 - 2g April-maj 2007 Formalia 16 moduler 4 timers elevtid Der arbejdes individuelt, i par eller i grupper (max 4 medlemmer) Individuel fremlæggelse."— Præsentationens transcript:

1 AT9 - 2g April-maj 2007 Formalia 16 moduler 4 timers elevtid Der arbejdes individuelt, i par eller i grupper (max 4 medlemmer) Individuel fremlæggelse

2 AT9 - 2g April-maj 2007 Uge 12 Eleverne er bekendt med fag/fakulteter for de enkelte klasser. Uge 15 Torsdag 12/4 3. modul bruges til kollektiv vejledning af hele årgangen ved studievejlederne vejledning i klasserne af faglærerne ressourcerummet åbnes på intranettet. Uge 16 Fredag 20/4 Skemaet er ryddet fra kl. 9.55. Eleverne vælger emne, skriver stikord om hvilke problemstillinger og materialer, der forventes brugt samarbejdspartnere (grupper på max. 4) afleverer blanket til lærerne med oplysningerne. Uge 18 Mandag 30/4 Eleverne får respons på deres oplæg fra kl. 11.55 efter en plan, som faglærerne har udarbejdet.

3 AT9 - 2g April-maj 2007 Uge 19 Onsdag 9/5 Skemaet er ryddet, så eleverne/grupperne kan arbejde på skolen og få respons på deres problemformulering og de problemstillinger, der efter planen skal indgå. Vejlederne vurderer, om det er eksaminerbart og giver mulighed for evaluering af de faglige mål. Uge 21 Tirsdag 22/5 Skrivedag. Eleverne præsenterer vejlederne for nogle af de valg, de har truffet med hensyn til, hvilke problemstillinger og konklusioner der skal med i synopsen, hvilke der skal reserveres til den mundtlige fremlæggelse, og hvilke idéer der er til samtaledelen. Vejlederne laver en plan over, hvornår de kan træffes. Uge 21 Dato aftales i den enkelte klasse - senest 25/5 Synopsen afleveres til vejlederne i 2 eksemplarer. Studierapporten udfyldes også og afleveres i 2 eksemplarer.

4 AT9 - 2g April-maj 2007 Maj/juni Mundtlig årsprøve med 1 vejleder fra klassen og en censor fra en anden 2g-klasse, der dækker fagkombinationen. 30 min. til eksamination, bedømmelse og vejledning af den enkelte elev. Der gives ingen forberedelsestid. Studierapport skal foreligge ved årsprøven – du har selv ansvar for at medbringe en kopi af denne! Capice!

5 AT9 - 2g April-maj 2007 Synopsis - definition. En synopsis er ”et kort oplæg, der lægger op til en mundtlig fremstilling”. Den kan ikke stå alene, da den ikke er et færdigt produkt. Ved den mundtlige fremlæggelse fungerer synopsen som et ”talepapir”, der fastholder den røde tråd i fremlæggelsen. Altså: Det hele skal ikke stå i en synopsis, men den skal fungere som afsæt for en mundtlig fremlæggelse. Da synopsen danner baggrund for din mundtlige fremlæggelse, er det vigtigt, at din synopsis giver et godt overblik samt disponerer din mundtlige fremlæggelse. Husk derfor at øve din mundtlige fremlæggelse!

6 AT9 - 2g April-maj 2007 Synopsis - krav. Omfang: 3 – 5 sider. En side har en margen på 2 cm, skriftstørrelse 12 og linieafstand 1,5. Indhold: En synopsis indeholder følgende punkter: 1. Titel på emnet og angivelse af fagkombination. 2. Problemformulering. 3. Oversigt over de væsentligste problemstillinger, der er arbejdet med. 4. Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne. 5. Konklusioner på de væsentligste problemstillinger. 6. En sammenfattende konklusion relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse. 7. Litteraturliste. 8. Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten.

7 AT9 - 2g April-maj 2007 Bedømmelse Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål i 2.g. Det er vigtigt at fremhæve, at du ikke får karakter for udfærdigelsen af synopsen, men for brugen af den.

8 AT9 - 2g April-maj 2007 De faglige mål Ved evalueringen lægges vægt på, i hvor høj grad du er i stand til at indgå i en faglig dialog, hvor du: – anvender viden fra forskellige fag og faglige hovedområder – anvender relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder – demonstrerer kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger – redegør for nogle betydningsfulde videnskabelige teorier samt kunstneriske, videnskabelige og teknologiske nybrud – demonstrerer forståelse af videnskabelig tankegang – påpeger, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge – strukturerer og formidler et fagligt stof. BØH!

9 AT9 - 2g April-maj 2007 Studievejledning 2007 - og fucking god fucking fornøjelse! BOING, BOING! Kilde "Synopsis. Vejledning til elever på Sct. Knuds Gymnasium. AT4 og AT9". 2007 Nemli'-ja!


Download ppt "AT9 - 2g April-maj 2007 Formalia 16 moduler 4 timers elevtid Der arbejdes individuelt, i par eller i grupper (max 4 medlemmer) Individuel fremlæggelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google