Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Retorik og eksamen - den mundtlige eksamen i samfundsfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Retorik og eksamen - den mundtlige eksamen i samfundsfag"— Præsentationens transcript:

1 Retorik og eksamen - den mundtlige eksamen i samfundsfag
Indhold Den mundtlige prøve i samfundsfag I Tiden op til eksamen Forberedelsestiden ved selve eksamenen Selve eksaminationen Synopsis og synopsiseksamen Synopsen indeholder

2 Den mundtlige prøve I forberedelsestiden udarbejder eksaminanderne en synopsis, idet de på baggrund af det udleverede bilagsmateriale skal opstille, analysere og diskutere en eller flere samfundsfaglige problemstillinger. (Citat fra vejledningen til STX B-niveau) Uanset hvilket studie eller niveau man går på, er der nogle råd, der kan gøre eksamen lettere og resultaterne bedre. Rådene kan bruges generelt, når I forbereder eksamen, selvom eksamensformerne er forskellige på de forskellige uddannelser. Hvordan eksamen foregår på jeres uddannelse er beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside

3 I Tiden op til eksamen Find eksempler på opgaver/bilagsmaterialer
Lav læsegrupper hvor I læser og laver lister med de væsentligste pointer og fagbegreber. Overvær en eksamen. Læs fokuseret. Forsøg at forudse, hvad der vil blive spurgt om. Udform en skabelon for, hvad en synopsis skal indeholde. Udarbejd en liste over bøger og materialer, der er relevant i forhold til de forskellige temaer fra undervisningen. I Tiden op til eksamen Få jeres underviser til at give nogle eksempler på opgaver/bilagsmaterialer, der ligner dem I selv kan komme op i. Brug disse eksempler som udgangspunkt for eksamenstræningen. (Det kan også være en god ide at finde undervisningsvejledningerne på undervisningsministeriets hjemmeside. I vejledningerne er der eksempler på opgaver og bilagsmaterialer.) Lav læsegrupper hvor I læser og laver lister med de væsentligste pointer og fagbegreber i pensum. I læsegruppen kan man også holde nogle prøve-eksamener. Overvær én eller flere eksamenssituationer, så du er helt klar over, hvad det er der kræves. Læs fokuseret; undervisningsbeskrivelserne indeholder en beskrivelse af hvilke faglige fokuspunkter, der er behandlet i det enkelte forløb (også AT-forløb) – læs i forhold til temaerne. Forsøg eventuelt om I kan forudse, hvad der vil blive spurgt ind til. Formålet er at sikre en fokuseret læsning. Udform i fællesskab en skabelon for, hvad en synopsis skal indeholde, og udarbejd – igen på baggrund af undervisningsbeskrivelsen - en liste over, hvilke bøger og materialer, der er relevant i forhold til de forskellige temaer fra undervisningen.

4 Forberedelsestiden Krav Der skal udarbejdes en synopsis
Du skal opstille, dokumentere og diskutere en faglig problemstilling Et bud på en systematisk forberedelse Læs opgavens overskrift Find ud af, hvad du ved om dette tema – inden du læser bilagene. Læs bilagene og udform en mindmap, der – gerne systematisk – gengiver din samlede viden om temaet. I undervisningsvejledningen får I at vide, at I har mindst 3 timers forberedelse til udarbejdelse af synopsis på baggrund af ukendt bilagsmateriale på 8-12 normalsider. På baggrund af det udleverede bilagsmateriale og andre materialer fra undervisningen skal I opstille, dokumentere og diskutere en faglig problemstilling. De 3 timers forberedelse kan man organisere på denne måde: Læs opgavens overskrift og find ud af, hvad du ved om dette tema – inden du læser bilagene. Læs bilagene og udform en mindmap, der – gerne systematisk – gengiver din samlede viden om temaet. I samfundsfag arbejder vi systematisk med de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, påvisning og diskussion! Gør jer helt klart, hvad der menes med de forskellige niveauer. Skriv synopsen med en struktur, der tager udgangspunkt i de tre taksonomiske niveauer. NB! Normalt vil en synopsis indeholde følgende elementer: 1) En samfundsfaglig problemformulering. 2) En undersøgelse den opstillede problemformulering ved brug af dels det udleverede materiale. 3) dels viden, begreber, metoder og teorier fra kernestoffet, evt. henvisninger til eksempler fra undervisningen, herunder faktuel og aktuel viden. 4) en diskussion. 5) en konklusion, der knytter sig klart til problemformuleringen. En god synopsis er ikke for lang og består hovedsageligt at meget korte sætninger og stikord, der gør det muligt for jer at huske, hvad der skal siges. Inddrag citater, figurer og dokumentation fra såvel bilagene som de materialer I har gennemgået i undervisningen. (en god undersøgelse er en velunderbygget undersøgelse dvs. der skal inddrages tal og eksempler, hvor det er muligt). Forbered jer mentalt på eksamen. Tænk situationen igennem og forbered en klar indledning, hvor I fortæller, hvad der er fokus for den faglige problemstilling, som skal behandles.

5 Forberedelsestiden Synopsens struktur
En samfundsfaglig problemformulering En undersøgelse den opstillede problemformulering ved brug af dels det udleverede materiale dels viden, begreber, metoder og teorier fra kernestoffet, evt. henvisninger til eksempler fra undervisningen, herunder faktuel og aktuel viden en diskussion en konklusion, der knytter sig klart til problemformuleringen.

6 Forberedelsestiden En god synopsis består af korte sætninger og stikord. Inddrag citater, figurer og dokumentation. Forbered jer mentalt på eksamen. Synopsis og synopsiseksamen En synopsis er en oversigt over de punkter og sammenhænge, der skal med i den mundtlige fremstilling. En synopsis er formuleret præcist og kort som en huskeseddel. Mere end 1-2 sider bør den ikke fylde. En synopsis er: Kort – typisk ikke over 2 sider Skrevet som stikord og/eller helt korte sætninger En opsummering af de punkter, der skal uddybes ved den mundtlige præsentation En opridsning af problemstillinger og diskussionspunkter

7 Selve eksaminationen Gør det klart for eksaminator og censor, hvad der skal være fokus i fremlæggelsen. Hold en klar struktur og underbyg dine analyser på de forskellige niveauer. Tal tydeligt og undgå oplæsning af synopsen. Inddrag gerne tal fra Samfundsstatistikken eller andre kilder. Inddrag meget gerne aktuelle eksempler i det omfang det er relevant. Anvend de faglige termer og metoder i det omfang det er relevant. Selve eksaminationen Gør det – helt kort - klart for eksaminator og censor, hvad der skal være fokus i fremlæggelsen. Det kan være en god ide, at fortælle, hvad dine væsentligste konklusioner er, allerede fra begyndelsen. Hold en klar struktur og underbyg dine analyser på de forskellige niveauer. Tal tydeligt og undgå oplæsning af synopsen. Inddrag gerne tal fra Samfundsstatistikken eller andre kilder. Inddrag meget gerne aktuelle eksempler i det omfang det er relevant. Eksamen er en samtale, så vær ikke bange for spørgsmål. Forsøg at svare nuanceret på spørgsmålene fra censor og eksaminator. I kan øve jer i, at begynde svarene med at sige noget i retning af: ”det problem kan ses fra flere perspektiver…”. På den måde tvinger I jer til at overveje flere mulige synsvinkler. Anvend de faglige termer og metoder i det omfang det er relevant. Eksamen i samfundsfag er også en eksamen i beherskelse af en fagterminologi og en række metoder.

8 Øvelser inden eksamen Se videoen om argumentation og eksamen på SamfNU
Notér Sofies pointer ned – og vurdér evt. om du er enig. Tag den interaktive test om eksamen på SamfNU Se en af eksamensvideoerne fra AT-eksamen og bedøm hvilke gode og mindre heldig formuleringer eleven leverede Video 1 Video 2 [der kommer snarest en video med samfundsfag]


Download ppt "Retorik og eksamen - den mundtlige eksamen i samfundsfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google