Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Internationale Område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Internationale Område"— Præsentationens transcript:

1 Det Internationale Område
DIO 2013

2 Hvad er DIO? Det Internationale Område – Studieområde 3
Flerfagligt internationalt forløb, hvor der er fokus på: Tværfaglighed Anvendelse af bestemte faglige metoder Videnskabsteori Selvstændighed og analyse Synopsis globalisering TEACH ME SO I CAN LEARN!

3 Hvad er de faglige mål til Det Internationale Område?
At analysere og vurdere udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode At vise hvordan de enkelte fag kan ”være på arbejde” At anvende de enkelte fags teorier og faglige metoder i forhold til en konkret problemstilling

4 Hvilke fag indgår? Tværfagligt områdestudium Bærende fag: IØ engelsk
Samtidshistorie Dansk Temauge /uge 4 Alle fag indgår i uge 4 Synopserne To fag bærer hovedvægten

5 Din faglige og metodiske værktøjskasse
Uge 3 Der er lagt 2 lektioner for hvert DIO-fag ind i skemaet. Fokus på: Hvordan faget kan indgå i DIO – emnet Globalisering Hvordan faget kan indgå i et flerfagligt samspil, og hvad faget kan bidrage med i DIO-projektet. Fagets metoder Din faglige og metodiske værktøjskasse

6 Emne: Globalisering Overordnet emne for temaugen Underemner:
Demokrati og Menneskerettigheder Velfærd kontra Fattigdom Global terrorisme og medier The New World Order

7 Uge 4: DIO-temauge . Overordnet program for ugen
Mandag – torsdag 4 emneforløb i relation til globalisering Kurser, foredrag og film om hvert emneforløb Oplæg om relevante studiemetodiske emner Problemformulering, taksonomi, videnskabsteori mv. Studieopgaver: individuelt og i studiegrupper. Arbejdsportfolio og refleksionsskrivning Klæder dig på til at opfylde kravene til: Problemformulering Synopsis eksamen Fredag Læreroplæg om problemorienteret projektarbejde. Læreroplæg om synopsis Arbejde med egen problemformulering (til synopsis) vejledning .

8 DIO temauge / uge 4 Praktiske oplysninger DIO-hjemmeside
Alle opgaver, praktiske oplysninger, skema mv. vil kunne findes på DIO-hjemmesiden Link til hjemmesiden bliver lagt i lectio i slutningen af uge 3. Mødetider Der er program hver dag fra 8 – 14 – torsdag dog til kl. 15:15 Der er mødepligt hele ugen. Studiegrupper Dele af temaugen foregår i selvvalgte studiegrupper. Opgaver: Enkelte opgaver skal afleveres særskilt – og vil blive bedømt særskilt. Disse skal uploades i lectio. Nogle opgaver laves individuelt – andre i studiegrupper. Alle opgaver der ikke skal bedømmes særskilt, skal indgå i arbejdsportfolioen. Lektier I løbet af ugen vil der være tekstmateriale der skal læses hjemmefra. Enkelte individuelle opgaver skal laves færdige hjemme og uploades i lectio.

9 DIO- uge 5 Mandag d. 28. januar 2013:
Foreløbigt valg af 2 fag til DIO-synopsis. Ikke bindende! Blanket uploades i lectio senest kl. 16.

10 Uge 6: mundtlige fremlæggelser og godkendelse af problemformulering
Mandag d. 4. februar 2013: Ingen almindelig undervisning hele dagen Individuel mundtlig præsentation: Ca. 20. min pr. elev + feedback fra 2 faglærere Fremlæggelse af : problemformulering, bagvedliggende faglige/metodiske og taksonomiske overvejelser, kildeliste. Evt. godkendelse af problemformulering. Resten af mandagen bruges på en individuel opgave, som bedømmes særskilt – og uploades i lectio.

11 Uge 6: problemformulering/ arbejdsportfolio
Onsdag d. 6. februar 2013: Deadline for godkendelse af problemformulering. Godkendelse (kun begrænset vejledning) i 700-fløjen fra kl. 12 til 15:15. Din problemformulering skal godkendes af en faglærer fra hvert af de 2 fag, du har valgt. Blanket med godkendt problemformulering skal afleveres i receptionen. Du skal lave en refleksionsopgave som skal ligge i portfoliomappen. Den individuelle arbejdsportfolio skal afleveres senest kl. 15

12 Arbejdsportfolio Indhold Form Bedømmelse
Opgavebesvarelser, notater m.m. for hver dag i uge 4 lægges i arbejdsportfolien. Arbejdsportfolioens indhold vil fremgå af de opgaver, du får udleveret for hver tema-dag i uge 4. Form Portfolioen skal overholde de formelle krav til arbejdsportfolioen – se ppt. om arbejdsportfolio. Bedømmelse Arbejdsportfolioen skal afleveres senest onsdag d. 6. februar 2013 kl. 15 i receptionen. Bedømmelse af arbejdsportfolioen indgår i den samlede afsluttende standpunktskarakter for DIO

13 Vejledning Du kan få vejledning på følgende tidspunkter:
Fredag d. 25. januar 2013 Onsdag d. 6. februar 2013 ( 4. – 6. lektion) Mandag – onsdag uge Når synopsen er afleveret i uge 10, slutter vejledningen.

14 Uge 10 3 skrivedage mandag – onsdag
Der er ikke mødepligt de 3 skrivedage. Vejledere er til rådighed i mediateket og virtuelt (2. – 4. lektion) Synopsen afleveres senest onsdag den 6. marts 2013 kl. 14.

15 Synopsis Krav: Kravene til synopsis bliver gennemgået fredag i uge 4 i 1. lektion. Særskilt vejledning udleveres. Samme krav som til VIP (næsten). Udarbejdes individuelt Bedømmelse Synopsis er grundlag for den mundtlige eksamen og SKAL udarbejdes. Den indgår desuden i den samlede årskarakter. Du får IKKE særskilt feedback (karakter ) på din synopsis

16 Mundtlig eksamen i DIO Mundtlig og flerfaglig eksamen
Maj/juni 2013 Mundtlig eksamen i DIO SHHHH! Du skal til eksamen enten i EC eller DIO. Hvis du har været til eksamen i EC kan du komme til eksamen i DIO. Hvis du ikke har været til eksamen i EC, skal du til eksamen i DIO Mundtlig og flerfaglig eksamen 30 minutters eksamination Ingen forberedelsestid Indledende mundtligt elevoplæg ( ca. 10 min. ) på baggrund af synopsen Diskussion mellem eksaminand og eksaminator/censor. Der arrangeres eksamensvejledning inden eksamen. QUIET! EXAM IN PROGRESS!

17 Bedømmelse ved eksamen
Du bedømmes alene ud fra din mundtlige præsentation. Du skal kunne: Selvstændigt formulere og analysere problemstillinger Argumentere fagligt, herunder forholde dig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner. Forholde dig kritisk til metodeanvendelse Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering.

18 Afsluttende standpunktskarakter
Der afgives en afsluttende standpunktskarakter i DIO, som er en samlet bedømmelse af: Den individuelle synopsis Bedømmelsen af de individuelt afleverede opgaver uge 4. Dine læreres vurdering af din studieaktivitet og studiekompetence i DIO-forløbet. Evaluering af din arbejds, - og læringsproces i DIO-forløbet på baggrund af din arbejdsportfolio. Din evne til selvstændigt at håndtere problemformuleringsprocessen og i øvrigt hensigtsmæssigt benytte dig af vejledningstilbuddet Mundtlig fremlæggelse uge 6

19 Mål for Det Internationale Område
At anvende it på en måde der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt og mundtligt Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Analysere og behandle relevant faglig information Anvende teori og metode fra studeområdets fag. (fra uvm.dk)

20 Folder Se afsnit om Snyd Urkund Klage Sygdom

21 Til slut Husk materialer udleveret i DIO-faglektionerne i uge 3.
I må regne med at der er hjemmearbejde og lektier i forbindelse med DIO-uge 4 Desuden skal I bruge Studiehåndbogen for HHX (e-bog)

22 Så får I ikke mere for den 25 øre!
Eksamen er en fest for de velforberedte…


Download ppt "Det Internationale Område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google