Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojektet (SRP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojektet (SRP)"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojektet (SRP)
3g orientering 16. september 2013 v/Helene Clemens Petersen Risskov Gymnasium

2 Hvad er SRP?

3 Disposition i dag (1) Hvorfor SRP? (om formålet med SRP)
Hvad skal eleven kunne? (om målet med SRP) Hvilke rammer for projektet? (regler for SRP)

4 Disposition i dag (2) Vejledning med forberedelse – hvordan?
Opgaveformulering – hvordan? Bedømmelse – hvordan? Obs’er!

5 Formålet er, at du som elev
• arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning. • kombinerer forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse.

6 …formålet er … (fortsættelse)
• demonstrerer, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof. • gennemfører en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.

7 De 7 mål er, at du som elev skal kunne…
1) demonstrere evne til faglige fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder, 2) udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 3) beherske relevante faglige mål i de indgående fag

8 … de 7 mål…(fortsættelse)
4) udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 5) demonstrere evne til faglig formidling 6) besvare en stillet opgave fyldestgørende; herunder overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

9 … de 7 mål (fortsættelse)
7) Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse.

10 Hvilke rammer for SRP? (1)
Du skal skrive inden for et område og en faglig problemstilling: i et studieretningsfag på A-niveau (kan også være et studieretningsfag på B-niveau, som opgraderes til A-niveau i 3g) + i et fag på mindst B-niveau (blandt øvrige fag) Obs1: Vigtigt, at du sikrer, at fagkombinationen lægger op til fagligt samspil og fordybelse i fagene og området. Tal med dine lærere og vejledere. Obs2: Til elever, hvor helt særlige forhold gør sig gældende: Du kan rådføre dig med dine lærere og ansøge mig om at skrive i ét fag (studieretningsfag A).

11 Hvilke rammer for SRP? (2)
Et fag indgår altid på det højeste niveau, som eleven har eller har haft ved udgangen af 3g. Eksempel: Eleven har i 1g og 2g haft Ma. Eleven vælger MA i 3g. I SRP indgår så MA.

12 Hvilke rammer for SRP (3)
Besvarelsen af SRP skal udarbejdes i løbet af i alt 10 skoledage. Opgaveformuleringen udleveres ved skriveperiodens start. Der er obligatorisk SRP-vejledning på RiG. Skemalægning heraf v/skemalægger i lectio.

13 Hvilke rammer for SRP (4)
Elevens forberedelse af vejledningsmøderne er obligatorisk. Indgår ét eller flere fremmedsprog, skal en del af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog. Opgaven skal udarbejdes på dansk. I ganske særlige tilfælde kan andet komme på tale. Kontakt vejlederne, som I givet fald drøfter sagen med mig.

14 Hvilke rammer for SRP (5)
Opgaven skal indeholde et kort resumé (10-12 linjer) på engelsk: abstract.

15 Hvordan bedømmes SRP? Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.

16 Hvordan arbejder du med SRP? - kom i gang  -

17 ”SRP optakt” i morgen den 17. september – godt i gang!
Undervisningsdag, hvor I i klassen sammen med to af jeres studieretningslærere tager hul på, hvordan man arbejder med SRP.

18 Datoplan : BLANKET 1/ FAGVALG
Frem til fredag 27. september: Du skal afklare, hvad du ønsker at skrive SRP om, så du kan vælge fag. Fredag 27. september inden kl : Du afleverer blanket 1 om dit valg af 2 fag på kontoret. Obs! Du skal printe blanket 1 ud fra lectio. Blanketten er vedhæftet i 3g’ernes lectioskema for 17. sep. og 27. sep.).

19 Vejledningstidspunkter i lectioskema
Torsdag den 10. oktober udmelder skemalægger, hvilke vejledningstidspunkter du får. Det vil også fremgå, hvilke vejledere du får. Vejledningerne kan ligge på disse datoer: ma. 21. og ti. 22. oktober (kl ) ti. 5. og to. 7. november (kl ) to. 12. og fr. 13. december (i løbet af dagen / frem til kl )

20 Vejledningsmøder er obligatoriske, og du skal forberede dig - aftal før første vejledning med en af dine vejledere, hvad der forventes af dig Tænk og skriv: Empiri, data, litteratur:

21 Datoplan : Første vejledning og så Blanket 2 om valg af område
Mandag 21. okt eller tirsdag 22. okt. kl : Din første individuelle vejledning (15 min.): Begynder med 5 min., hvor du præsenterer dine idéer om fagligt område og de to fags samspil for dine vejledere. Mandag 28. okt. Inden kl : Du skal aflevere blanket 2 om område på kontoret. Blanketten er vedhæftet i 3g-skemaet under 21. og 28. oktober.

22 Datoplan: Anden vejledning – Udlevering af opgaveformulering
Tirsdag 5. november kl eller torsdag 7. november kl : Anden vejledning. Du forbereder dig som aftalt med vejlederne. Sender forinden de aftalte ting elektronisk. Fredag 22. november kl : Udlevering af SRP-opgaveformuleringer v/administrationen på C-terrassen. Du skal personligt afhente din opgaveformulering. Vejlederne er til stede og afklarer evt. tvivlsspørgsmål vedr. opgaveformulering.

23 Datoplan: To skrivedage – otte skrivedage inkl. vejledning – og slut!
Torsdag 28. november – fredag 29. november: Her har du skrivedagene Vejlederne aftaler med dig, hvordan it-kontakt foregår. Via konference eller mail. Onsdag 11. december – fredag 20. december kl : Her har du skrivedagene I denne periode har du din sidste obligatoriske vejledning: Torsdag 12. december og fredag 13. december. Fredag 20. december mellem kl og 13.30: Du afleverer personligt din SRP i 3 eksemplarer på C-terrassen .

24 Obs! Ved sygdom Du skal kontakte gymnasiets kontor straks, hvis du bliver syg i SRP-skriveperioden. Du skal skaffe lægeerklæring. Der er principielt 2 muligheder ved sygdom: Eleven kan få forlænget projektperioden i et omfang, så der kompenseres for følgerne af elevens sygdom. Eleven skal til sygeeksamen, dvs. processen skal forløbe helt forfra.

25 Obs! Ved snyd Af eksamensbekendtgørelsens § 20 fremgår, at en elev, der uretmæssigt har skaffet sig hjælp ved fx at udgive en andens arbejde for sit eget (”snyd”), skal bortvises fra prøven. Et nyt studieretningsprojekt kan først udarbejdes i den efterfølgende termin, og der skal udarbejdes en ny opgaveformulering til det nye projekt. Jævnfør:

26 Info om SRP på RiGs hjemmeside
Undervisning > Opgaver > SRP

27 God fornøjelse med SRP Hvordan slipper du for et dårligt SRP-forløb?
Hvordan får du et godt SRP-forløb? Denne præsentation lægges på RiGs hjemmeside. Venlig hilsen Helene Clemens Petersen, vicerektor.


Download ppt "Studieretningsprojektet (SRP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google