Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen studieforberedelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen studieforberedelse"— Præsentationens transcript:

1 Almen studieforberedelse
Eksamensopgaven for 2013

2

3

4 Kampen for det gode liv

5 Opfattelsen af det gode liv
er forskellig fra kultur til kultur har ændret sig gennem tiderne er ofte drivkraft i både teknologi- og samfundsudvikling giver anledning til konflikter og værdikampe Afhænger af – Naturgrundlaget Sociale relationer Kulturelle muligheder Fortolkes og fremstilles bl.a. i – Fiktion, kunst og faglitteratur

6 Kampen indbefatter: Et ideal En modstander En vej

7 Kampen kan have forskellige mål:
Som fx Menneskerettigheder eller Adgangen til ressourcer

8 Kampen kan være vendt mod:
Naturen Magthavere Vaner og holdninger eller Man kan være sin egen modstander

9 Traileren

10 Traileren Teknologi og elektricitet Naturgrundlaget FN
Religiøse forestillinger Sociale relationer Det antikke Grækenland Sokrates Kulturelle muligheder Kampen mod kræften Traileren Musikken som middel i kampen for et ligeværdigt liv Filmkunsten skildrer oprør mod undertrykkelse Erin Brockovich Ådalen 31 Den franske revolution Menneskerettighedserklæringen Fedmeoperationer Plastikkirurgi Kampen om basale livsfornødenheder fx vand Det danske velfærdssamfund Greenpeace Livsstilssygdomme Opdragelse og uddannelse

11 Opgave Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv belyses gennem anvendelse og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

12 Synopsen Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde: - titel på emnet og angivelse af fagkombination - problemformulering - præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med - diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med de enkelte underspørgsmål - konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål - en sammenfattende konklusion som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse - litteraturliste - en perspektivering til studierapporten.

13 Bedømmelseskriterier
De faglige mål for AT er at du skal kunne: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag

14 Den nærmeste fremtid: 28.1. Eksamensopgaven offentliggøres
Oplæg inspirationsstande ved ressourcepersonerne 1.2. Eleverne arbejder på skolen under vejledning fra kl – (medbringer materialeforslag) 7.2. Foreløbigt valg af sag og fag herefter tildeling af vejledere vejledningsrunde på SDU i Odense kl. 9-15 Eleverne får respons på deres skr. oplæg etablering af læse- og skrivegrupper 14.2. – Uden for skoletid: Eleverne arbejder videre, formulerer i stikord valg af emne, problemstillinger, materialer Endeligt valg af sag (og fag)

15 5.4. kl. 8.00 Synopsen afleveres (i B3)
3.4. og vejledningsrunde 8.00 – 15.00 Eleverne præsenterer deres udkast til problemformulering og underspørgsmål for vejlederne. Synopsis skrives under vejledning 5.4. kl Synopsen afleveres (i B3)

16 Ressourcepersoner Supervejledere
Ida Ylander Karen Dreyer Jørgensen Torben Sønnichsen Frederikke Rørth Brian Nyhus Morten Østerlund Krog Birthe Pedersen-Clewett


Download ppt "Almen studieforberedelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google