Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRP på Faaborg Gymnasium 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRP på Faaborg Gymnasium 2013"— Præsentationens transcript:

1 SRP på Faaborg Gymnasium 2013
Den røde tråd i de store skriftlige opgaver

2 Tværfaglige forløb over 3 år – 1.g
AP & engelsk & dansk NV samarbejde med matematik 2 fag i tværfagligt forløb AT 1 Studieretningsintro   Dansk-hist kronologiforløb A-studieretningsfag + et fællesfag i et tværfagligt forløb AT 2 & AT 3   Dansk og/eller historieopgave Tværfaglige forløb over 3 år – 1.g

3 Tværfaglige forløb over 3 år – 2.g
AT 4   2-3 studieretningsfag i samarbejde Træning af ’abstract’ AT 5   SRO   AT 6 (studietur) AT 7 årsprøve Tværfaglige forløb over 3 år – 2.g

4 Tværfaglige forløb over 3 år – 3.g
AT 8 Videnskab og tro  A-studieretningsfag + dansk (skr. oplæg til SRP= oplæg til vejledning SRP (uge 38-51) Studieretnings fag på A + et andet fag AT synopsis Tværfaglige forløb over 3 år – 3.g

5 SRO erfaringer  find dem frem
I tilknytning til karakteren gives en mere fyldig skriftlig evaluering, der peger på stærke og svage sider i besvarelsen og anvisninger på forbedringer, og som kan bruges af eleverne i forbindelse med SRP det følgende år. SRO erfaringer  find dem frem

6 SRP-kalenderen på FG - 2013 FG Kalender for SRP 2013 38 Ti. 17/9
Ti. 17/9 :40 BP Generel information om SRP til alle 3.g’ere i auditoriet umiddelbart efter morgensamling Varighed ca. 20 min – dvs. orienteringen går ind i 3. modul Valgskema åbnes d. 19/9 (deadline d. 2/10) 38-39 Alle fagrelevante lærere Faglig orientering ved læreren og mulighed for at elever kan brainstorme, dele idéer med læreren og hinanden i timerne. 40 On. 2/10 kl. 12:30 Elever Deadline for foreløbigt valg af fag indtastes i Lectio Fr. 5/10 Adm Tildeling af vejledere 40-43 *Hultimer & lektiecafé Elever og vejledere Vejledning og fastlæggelse af område og faglig problemstilling 44 Ma. 28/10 Vejledere Aflevering af blanket med fag og område – valget er bindende. Blanketten underskrives før den afleveres på kontoret. Obs. der findes ikke mere noget hovedfag. On. 30/10 Adm. Deadline for indberetning til UVM 45-48 *Hultimer + tirs Vejledning med henblik at indkredse emnet og finde frem til den/de faglige problemstilling/er for opgaven 48 To. 28/11 3/12 skrivevejledere vejlederne Fælles orientering af opgaveteknisk art kl.11:30-12:30 i auditoriet Opgaveformuleringer afleveres på kontoret 49 Fr 6. dec. kl 8.00 Opgaveformulering udleveres 49-51 Efter aftale Elever og vejledere/ studievejledere/ adm Vejledning i løbet af skriveperioden. I eksperimentelle fag kan de første 3-4 dage bruges til eksperimentelt arbejde 51 To 19.dec kl Afleverer besvarelsen i tre underskrevne eksemplarer på kontoret senest kl. 15. Opgaven skal desuden afleveres elektronisk på Lectio SRP-kalenderen på FG

7 Læreplan & Formålsparagraf
Læreplanen for SRP uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-stx/Studieretningsprojektet-stx Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Læreplan & Formålsparagraf

8 Hvilke fag kan jeg vælge?
Ét af de studieretningsfag, du har på A- niveau, samt et fag på mindst B-niveau Fag, der indgår i studieretningsprojektet, indgår på det højeste niveau, du har eller har haft dem. Hvilke fag kan jeg vælge?

9 Vejledning Skolen udpeger vejlederne
Du får vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen Vejlederne må ikke bedømme ‘væsentlige’ dele af din besvarelse Vejledning

10 Område & problemstilling
Du vælger i samråd med dine vejledere område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. Området og de faglige problemstillinger skal - inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof - afgrænses på en sådan måde, at opgaveformuleringen ikke giver mulighed for, at du kan genanvende afsnit fra besvarelser, du tidligere har afleveret og fået rettet. Område & problemstilling

11 Sprog Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk.
Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk. Ved studieretningsprojekter, hvori ét eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog. Sprog

12 Opgaveformuleringen bliver udfærdiget af dine vejledere
Opgaveformuleringen bliver udfærdiget af dine vejledere. Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i fagene, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene.  Opgaveformulering

13 Du får én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang din opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Bedømmelse

14 Den nærmeste fremtid Denne og næste uge - faglig orientering i timerne
2/10 kl.12:30 deadline foreløbigt valg af fag 5/10 vejledere bliver tildelt Den nærmeste fremtid


Download ppt "SRP på Faaborg Gymnasium 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google