Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamensprojektet 2014 Hf-enkeltfag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamensprojektet 2014 Hf-enkeltfag."— Præsentationens transcript:

1 Eksamensprojektet 2014 Hf-enkeltfag

2 Orienteringsmødets indhold
Hvad er et eksamensprojekt? Hvad er en synopsis? Konkrete eksempler Hvordan vælger man fag og emne? Problemformulering Mundtlig eksamen Vigtige datoer Hjælp og vejledning Hvad er det næste der skal ske?

3 Eksamensprojekt – hvad er det?
Individuel opgave eller gruppeopgave Omfatter 2-3 fag Eksamen - individuel og mundtlig Hvad er en synopsis? 3 projektdage til at skrive synopsen færdig Udarbejdes de sidste 6 uger af undervisningen Ingen niveaukrav (som i SSO) Faglige vejledere

4 Hvad er en synopsis? - 1 Emne og fag / niveau
Problemformulering (gerne spørgsmål eller paradoks) Problemstillinger, der er arbejdet med (undrespørgsmål / delspørgsmål / hypoteser) Delkonklusioner og afsluttende konklusion Fagenes metoder Perspektivering og spørgsmål til videre arbejde En oversigt over anvendte kilder

5 Hvad er en synopsis? - 2 Skitseagtig og stikord
Ikke afrundede afsnit med hele sætninger (som i SSO). Fagterminologi ”åben for uddybninger og tilføjelser, og den indeholder momenter, som lægger op til dialog. Synopsen tjener desuden til at strukturere den efterfølgende mundtlige fremlæggelse, og synopsen fungerer herved som et ”talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i fremlæggelsen. (citat: Eksamensprojektet – vejledning)

6 Eksempel 1 - Unge og misbrug (ps B, sa B)
Problemformulering: hvordan kan unge misbrugere hjælpes ud af et misbrug? Problemstillinger: Hvad kan være årsagerne til at unge kommer ud i et misbrug? Hvilke psykologiske forklaringsmodeller er der for unge og misbrug? Hvad har samfundet af muligheder for at afhjælpe problemet?

7 Eksempel 2: Albinoer (bi C, re C)
Problemformulering: Hvad er albinoer, og hvad skyldes det biologisk set? Hvorfor behandles Albinoer anderledes, og hvilke konsekvenser har det? Problemstillinger: Biologi: Hvordan er DNA-molekylet opbygget, og hvorfor opstår der mutationer? Hvordan bliver enzymer dannet, og hvad? Hvad er fænotyper, geotyper og gener? Og hvordan viser de sig i nedarvningsmønstre? Religion: Hvordan bliver albinoer i Afrika behandlet anderledes, og hvorfor? Hvilke konsekvenser har det, at albinoer bliver behandlet anderledes? Hvad er naturreligion? Hvad er mana/magi, tabu og shamaner? Og hvad betyder det for naturfolket? (Hvad) gør regeringen og shamanerne for at modkæmpe myten om albinoer?

8 Valg af emne og fag Det højeste faglige niveau i faget
Fag afsluttes senest til sommer Emnet må ligge i forlængelse af stof fra fagene, ikke være en gengivelse Kernestof/supplerende stof fra fagene

9 Valg af ”problem” Problemformuleringen skal godkendes af vejledere med underskrift (og afleveres)!! Skal indeholde flerfaglige krav (= kan kun besvares ved hjælp af flere fag) Kan ikke skrives direkte på baggrund af undervisningen (= selvstændigt arbejde i forlængelse af/med forbindelse til stof fra timerne)

10 Mundtlig eksamen - 1 Synopsis / ”jobansøgning” Eksamen / ”jobsamtale”

11 Mundtlig eksamen - 2 Bedømmelsen – helhedsvurdering:
Den mundtlige præstation De faglige mål (flere fag, flere niveauer) Behandling af emnet ud fra problemformuleringen Strukturering og formidling af det faglige stof Inddragelse af relevant baggrundsstof.

12 Vigtige datoer og køreplan
Aftaleeftermiddag for kursister.: Tirsdag 18/2Kl i Nykøbing Onsdag 19/2Kl i Thisted Projektets emne, fag og evt. gruppe afleveres på kontorerne i Thisted og Nykøbing: Tirsdag 25/2 Synopsisskrivekursus: Onsdag 5/3Kl i Nykøbing Torsdag 6/3Kl i Thisted Problemformulering godkendes af vejledere med underskrift: Mandag 7/4Thisted og Nykøbing Eksamensprojektdage (al uv. aflyst for EP-skriverne): Mandag 5/5 – onsdag 7/5 Thisted og Nykøbing

13 Hjælp og faglig vejledning
Det grønne hæfte Kursistens gruppe Sparringspartner? Faglige vejledere i hele perioden Bed om et møde, skrive spørgsmålene ned Men I har bolden!!

14 Hvad så nu? Tænkebox – spændende problemstillinger?
Overvej hvilke fag, der kan ”svare på” jeres problemstilling Tal med jeres lærere om ideen Aftaleeftermiddag med jeres potentielle vejledere Vælg emne og fag Materiale?


Download ppt "Eksamensprojektet 2014 Hf-enkeltfag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google