Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT-EKSAMENSOPGAVEN 2013 februar 2013 / MG & RO. Tidsplan UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 5AT-opgaven udleveres IntrolektionVejledning om valg af emne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT-EKSAMENSOPGAVEN 2013 februar 2013 / MG & RO. Tidsplan UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 5AT-opgaven udleveres IntrolektionVejledning om valg af emne."— Præsentationens transcript:

1 AT-EKSAMENSOPGAVEN 2013 februar 2013 / MG & RO

2 Tidsplan UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 5AT-opgaven udleveres IntrolektionVejledning om valg af emne og fag 6Arbejd selv med indkredsning af emne og fag Vejledning om valg af emne og fag 7 8Frist for valg af emne og fag kl. 09.45 Vejledere offentliggøres 9Vejledning i festsalen 10Skrivedag 11Vejledning i festsalen Skrivedag 12Aflevering kl. 8.00-8.45

3 Overordnet emne Kampen for det gode liv

4 Den mundtlige prøve  Prøven består af en fremlæggelse og en uddybende dialog med udgangspunkt i din problemformulering og synopsis. I dialogen kan der desuden stilles spørgsmål til din studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven

5 Faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne:  tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf  perspektivere sagen  vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag  demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

6 Bedømmelseskriterier  Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til de faglige mål for almen studieforberedelse. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.

7 Opgaven Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet. Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv belyses gennem anvendelse af viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B- niveau.

8 Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv foregår overalt, men opfattelsen af hvad det gode liv er, har ændret sig gennem tiderne og er forskellig fra kultur til kultur. Det gode liv afhænger af naturgrundlaget, sociale relationer og kulturelle muligheder, og det gode liv fortolkes og fremstilles bl.a. i fiktion, kunst og faglitteratur. Mange konflikter og værdikampe udspringer af forskelle i synet på det gode liv.

9 Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv er ofte drivkraft i både teknologi- og samfundsudvikling. Kampen indbefatter et ideal, en modstander og en vej. Under dette ligger der grundlæggende forestillinger om, hvad det gode liv er. Kampen kan have forskellige mål som f.eks. menneskerettigheder eller adgangen til ressourcer. Kampen kan være vendt mod naturen, mod vaner og holdninger, mod magthavere - eller man kan være sin egen modstander. Kampen for det gode liv kan kæmpes på mange måder af grupper eller individer. Midlerne kan være teknologi og videnskabelig udvikling, opdragelse og uddannelse, kunst og erkendelse eller italesættelse af store fortællinger.

10 CD’en indeholder  Opgaveformulering og overordnede problemstillinger  Et ressourcerum, som du med fordel kan orientere dig i for at indkredse den sag, du vil arbejde med.

11 Opslagsværker  Ressourcerummet på den udleverede cd  Opslagsværker på EMU - herunder  brug af skoda  brug af bibliotekernes databaser  AT hos Systime  Minileksikon på ÅSG til synopsens udarbejdelse

12 Brug skolens bibliotek  Der er bemanding på skolens bibliotek i forbindelse med vejledningslektionerne  Brug ”spildtiden” ved vejledninger til at søge information i studieområdet  Under nogle af vejledningerne vil der være to bibliotekarer fra Århus Kommunes Biblioteker til stede  Bibliotekernes databaser kan tilgås hjemmefra – kræver lånekort i Århus kommune


Download ppt "AT-EKSAMENSOPGAVEN 2013 februar 2013 / MG & RO. Tidsplan UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 5AT-opgaven udleveres IntrolektionVejledning om valg af emne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google