Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen Studieforberedelse på RG efterår 2010 1 Almen Studieforberedelse Oplæg til AT-forløb med emnet: Sandt-Falsk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen Studieforberedelse på RG efterår 2010 1 Almen Studieforberedelse Oplæg til AT-forløb med emnet: Sandt-Falsk."— Præsentationens transcript:

1 Almen Studieforberedelse på RG efterår 2010 1 Almen Studieforberedelse Oplæg til AT-forløb med emnet: Sandt-Falsk

2 Hvad er AT (Almen sTudieforberedelse)? •Et flerfagligt fag, hvor to-tre fag sammen belyser et fælles emne •Fagene vil typisk være fra forskellige hovedområder •Der er 6 forløb i gymnasietiden •Afsluttes med en mundtlig eksamen i 3.g

3 Eksamen i AT •Her vælger man selv to fag, der skal skrives synopsis i •Emne vælges på baggrund af oplæg fra ministeriet – eks1 – eks2eks •Ingen undervisning – kun vejledning

4 Forløbet ’Sandt-Falsk’ i grundforløbet •Her skal tre fag arbejde sammen om at belyse emnet Sandt-Falsk (enten matematik, biologi og samfundsfag, eller matematik, biologi og dansk) •Undervisning mandag-fredag •Skrivedage: onsd. d. 29.9. til fred. 1.10. •Synopsis afleveres på kontoret mandag d. 4.10. klokken 9:00.

5 Synopsis på RG •Synopsen skal indeholde følgende punkter 1.Titel på emne og niveau for fagene 2.ProblemformuleringProblemformulering 3.Præsentation af problemstillinger 4.Diskussion af materialer, metoder og teorier 5.Konklusion på problemstillinger 6.Sammenfattende konklusion 7.Litteraturliste 8.Perspektivering til studierapporten

6 Hvad er en studierapport? •Den findes på Lectio under jeres studieplaner – ekseks •Eksempel på udbygget StudierapportStudierapport •Er jeres personlige ansvar

7 Her findes mere AT info: •Skolens hjemmeside www.rungsted-gym.dk •Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk www.uvm.dk •EMU’en (det er ikke en struds) www.emu.dk www.emu.dk

8 UgeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 38Undervisning 39Skrivedag fra kl. 12 Skrivedag 40Aflevering 41Fremlæg gelse

9 Rigtig god fornøjelse!!!!

10 FagFag: Matematik, samfundsfag og biologi problemformulering: •Hvordan argumenterer vi for, at et udsagn er sandt eller falsk i fagene matematik, biologi og samfundsfag? For at svare på problemformuleringen, skal du svare på følgende problemstillinger: •Hvad er en sandhedstavle? •Hvordan er bevisbyrden imod en af de mistænkte i sagen om Marie Louise, og vurder hvorvidt personen kan frifindes. •Hvordan vil samfundsfag og matematik vurdere udsagnet: ”hovedparten af kriminaliteten i Danmark begås af indvandrere” er sandt eller falsk? (tabellen vedlagt som bilag skal inddrages) •Hvilke forskelle og ligheder er der i de tre fags argumentation


Download ppt "Almen Studieforberedelse på RG efterår 2010 1 Almen Studieforberedelse Oplæg til AT-forløb med emnet: Sandt-Falsk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google