Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceudvikling og genoptræning på tværs af kommunegrænser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceudvikling og genoptræning på tværs af kommunegrænser"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudvikling og genoptræning på tværs af kommunegrænser
Birgitte Christensen Ledende fysioterapeut Tranehaven Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering

2 Samarbejdsaftalen mellem Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Gentofte Kommune ♣

3 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
♣ de 3 kommuner Fællestræk Forskelligheder Afgørende for et tværkommunalt samarbejde: Klar beskrivelse af et fællesområde for samarbejdet mål Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

4 ♣ Samarbejdsaftale mellem Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Gentofte Kommune
Aftalestart forår 2006 Formål: Imødekomme borgernes krav og forventninger til serviceniveauet at tilbyde fagligt højt kvalificerede tilbud på genoptræningsområdet Sikre bedst mulige udnyttelse af kapacitet og ressourcer Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

5 ♣ Samarbejdsaftale mellem Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Gentofte Kommune
Målgruppe: Borgere i de 3 kommuner som i følge Sundhedsloven har krav på et genoptrænings-tilbud efter endt sygehusbehandling inden for det kommunale ansvarsområde Aftalen: er baseret på ambulant genoptræning og omfatter en række definerede diagnoser og patientgrupper med mulighed for udvidelse Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

6 ♣ Samarbejdsaftalen Styregruppe Socialdirektører/ældrechef
Kontaktgruppe institutionsledere Økonomigruppe Faglig gruppe Ledende terapeuter Fysioterapeuter og ergoterapeuter Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

7 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
Samarbejdsaftalen baseres på: Standardforløb, som indeholder fysioterapeutiske og/eller ergoterapeutiske tilbud Opstart med holdtilbud Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

8 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
Fastlæggelse af kvalitets- og servicemål En kompetenceudviklingsplan med henblik på at sikre et højt fagligt niveau. Hver kommune afsætter 1,50 kr. pr. borger til kompetenceudvikling Et udgangspunkt om økonomisk neutralitet mellem de 3 kommuner Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

9 ♣ Volumen ca. 120 fysio- 2200 – 2700 borgere og ergoterapeuter
Fælles initiativer Fælles IT-system Genoptræningstilbud Kompetence-udvikling af terapeuter Dokumentation og booking Udvikling og implementering SKS-indberetning Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

10 ♣ Udgangspunkt for kompetenceudvikling
Et skarpt fokus på opgaven Vurdering af kompetencebehov En stærk organisering og klar struktur Forankring hos terapeuterne 2 grundpiller: Arbejdsgruppearbejde Undervisning og kurser Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

11 ♣ Elementer i kompetenceudviklingsplanen
Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

12 ♣ IT-gruppe Faglig gruppe 6 ledende terapeuter ♣
Arbejdsgruppe Hjerterehabilitering Faglig gruppe 6 ledende terapeuter ♣ Arbejdsgruppe Hoftenære frakturer Hoftealloplastikker Arbejdsgruppe Rygopererede Ikke-opererede rygpatienter Arbejdsgruppe Gynækologi/obstetrik Bækkenbundsinsufficiens Gravide med bækkensmerter Arbejdsgruppe Knæalloplastikker Arbejdsgruppe KOL-rehabilitering Arbejdsgruppe Knæskadede Arbejdsgruppe Apopleksi Arbejdsgruppe Leddegigt Arbejdsgruppe Skulder-patienter Arbejdsgruppe Brystopererede Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

13 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
♣ Arbejdsgrupperne Arbejdsgrupperne: har forbindelse til en kontaktperson fra Faglig gruppe opgaven er defineret (rammer og ressourcer) skal udarbejde overordnede standardbeskrivelser og praksisbeskrivelser tidsramme og anslået timeforbrug for arbejdet er – implementering og opstart Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

14 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
♣ Arbejdsgrupperne inddrager hidtidig praksis og erfaring anvender fordybelse og videnssøgning (best practice) samarbejder med hospitaler på workshops, ved sidemandsoplæring, vidensdeling m.m. Fremsætter forslag til uddannelsesaktiviteter har dialog Udarbejder standardbeskrivelser Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

15 ♣ Undervisning og kurser
Interne og eksterne foredrag – åbne for alle terapeuter undervisning/foredrag rettet mod relevante udøvere indenfor emnet grundkurser – behandlingsmetoder og diagnoserettede træningsmetoder specialkurser Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

16 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
♣ Modellens styrke Fælles fundament og sikring af kvalitet Forankret hos terapeuterne - bred gennemslagskraft Fremmer engagement Fremmer samarbejdet Skaber ejerskab Udvikler kompetencer på både gruppe- og individniveau Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

17 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
♣ Udfordringer Mange aktiviteter i gang på én gang Mange terapeuter i udviklings-processer på én gang Udvikling af spidskompetencer? Planlægning Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

18 ♣ Fremtiden og kompetenceudvikling?
Fortsat aktivitet i arbejdsgrupperne med henblik på erfaringsudveksling og videreudvikling Fortsat planlægning af uddannelsesaktiviteter Fastholde viden hos terapeuterne introducere nye medarbejdere sidemandsoplære rekruttering af kompetencer Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

19 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
Udvikling af spidskompetencer Projekter – resultatopgørelser, tilfredshedsundersøgelser, forskning projekter tværsektorielt – patientforløbsbeskrivelser Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

20 ♣ kompetenceudvikling
Fortsat udvikling af nye opgaveområder: Opgaveglidningen slår igennem gradvis Vederlagsfri fysioterapi - et nyt samarbejdsområde for de 3 kommuner IT Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

21 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
Kompetenceudvikling er en levende og dynamisk proces, der kræver Ledelse tid planlægning og …….. Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

22 Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008
energi Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008

23 ♣Hvorfor samarbejde om den gode genoptræning?
Den gode genoptræning er vigtig for den enkelte borger og for samfundet Et tværkommunalt samarbejde kan fremme processen mod den gode genoptræning Samarbejde omkring patientforløb mellem kommuner og region er afgørende for den gode genoptræning og for den fortsatte udvikling på genoptræningsområdet Den gode genoptræning - Konference - Christiansborg 22. september 2008


Download ppt "Kompetenceudvikling og genoptræning på tværs af kommunegrænser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google