Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Fælles EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland
It Temagruppen 18. februar 2009 Mogens Engsig-Karup Sundhedsinformatik

2 Regionens mål for anvendelsen af it
Øget kvalitet i patientforløbene Bedre arbejdspladser Effektiv udnyttelse af hospitalernes ressourcer Større patientsikkerhed 2 ▪

3 Regionens udgangspunkt
Der er behov for at nedbringe antallet af EPJ- og PAS-systemer, fordi Fælles data understøtter tværgående patientforløb Medarbejderne skal ikke bruge flere systemer end højst nødvendigt Drift og udvikling af paralelle systemer kræver flere ressourcer end ét fælles system. F.eks. 3 eller flere snitflader til Fælles Medicinkort Århus EPJ har potentiale til at være Region Midtjyllands fælles EPJ (Deloitte-rapporten dec. 2007). Deloitte pegede også på udbud af EPJ som en mulighed 3 ▪

4 Evaluering af Århus EPJ i 2008
Pilotdrift til afprøvning af Klinisk Proces og PAS Afklaring af forretningsmæssige vilkår for fortsat samarbejde med Systematic Analyse af den centrale EPJ-drift i Skejby Analyse af it-infrastrukturen på hospitalerne Vurdering af EPJ’s PAS-funktioner Vurdering af modellering af SFI i EPJ, herunder i forhold til kliniske databaser 4 ▪

5 Konklusioner fra analyserne
Tilfredsstillende pilotdrift + mange positive reaktioner fra klinikerne + modellering af SFI blev gennemført - kort testperiode med få patienter - ingen tværgående patientforløb Performance-problemer ligger primært udenfor EPJ EPJ rummer den nødvendige funktionalitet og fleksibilitet Der er behov for modning af systemet og udvikling af yderligere funktionalitet Der er grundlag for at gå videre med udrulning af EPJ Se EPJ-rapporten på 5 ▪

6 Udbud rummer problemer
Udbud er en løsning, når samarbejdet med leverandøren ikke fungerer, eller leverandøren ikke matcher regionens krav. Udbud blev fravalgt fordi Udbud og udrulning af ny epj tager mindst 4 år Der er ingen sikkerhed for at løsningen bliver bedre, end hvis man bruger samme tid og penge på Århus EPJ. Uklarhed om national strategi (Digital Sundhed) og om resultatet af Finansministeriets undersøgelser 6 ▪

7 Indstillingen til Regionsrådsmødet i januar 2009
Århus EPJ udrulles på ét hospital (Randers) Ultimo 2009 tager Regionsrådet stilling til videre udrulning på baggrund af resultaterne fra Randers analyser og strategier fra SDSD og Finansministeriets anbefalinger m.v. Videre udrulning omfatter i givet fald Århus Universitetshospital og Silkeborg Vest Psykiatrien Viborg og Horsens kommer efterfølgende 7 ▪

8 Kriterier for udrulning
Alle kliniske notater dokumenteres i EPJ. Data fra de store interne systemer er til rådighed i EPJ i den korrekte patientkontekst, og der kan rekvireres mod disse systemer Der er adgang fra EPJ til de vigtigste eksterne informationssystemer i korrekt patientkontekst Registrering af data til kliniske databaser sker i EPJ Data i EPJ genfindes og genbruges på tværs af afdelinger 8 ▪

9 Kriterier for udrulning II
Alle klinikere er undervist i anvendelse af EPJ 50 % af klinisk arbejdende brugere logger på systemet mindst 1 gang dagligt mandag-fredag. Indberetning af administrative data sker maskinelt fra EPJ, og PAS er lukket Produktiviteten er mindst på samme niveau som før udrulning. 9 ▪

10 Kriterierne tilpasses i Randers
Kriterierne skal tilpasses muligheder og prioriteringer i Randers. Forskellig vægtning og evt. supplerende kriterier Der skal opstilles forsvarlige målemetoder 10 ▪

11 Mens vi venter på Randers…..
SFI-arbejdet forankres i Randers, men SFI skal kunne genbruges De øvrige hospitaler skal også styrke it infrastrukturen Performance skal være bedre i løbet af sommeren 2009 11 ▪

12 EPJ og den primære sektor
Fælles medicinkort implementeres i EPJ. Også i Viborg og Horsens-epj EPJ vil understøtte MedComs standarder Mulighed for hurtigere epikriser m.v. fordi oplysningerne er registreret digitalt i EPJ. Ét system for hele Region Midtjylland med et ensartet sæt af meddelelser 12 ▪


Download ppt "Fælles EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google