Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 20.maj 2010 Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 20.maj 2010 Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 3. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 20.maj 2010 Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen

2 Formål med seminardagene •at styrke og kvalificere arbejdet med realkompetencer i region Midtjylland •at uddanne og organisere en medarbejder- gruppe ved hvert VEU-center, der har særlig viden og kunnen inden for feltet •at organisere et samlet korps på tværs af de 3 VEU-centre •at skabe grundlag for erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af den gælden praksis med realkompetencevurderinger

3 Temaer for de 5 dage 1.Introduktion til RKV - Hvad er og hvad kan den anden vej til kompetence- udvikling? 2.Planlægning af realkompetence- vurderinger - Hvordan kan planlægningen sikre kvalitet i vurderinger og processer? 3.Metoder og modeller - Hvad er hensigtsmæssige dokumentations- og vurderingsmetoder? 4.Institutionelle strukturer og organisering - Hvordan kan sikres kvalitet i sagsgange og klarhed i roller og ansvar? 5.Uddannelsessystemet og netværk - Hvad indeholder de forskellige uddannelser, og hvordan kan I samarbejde på tværs af institutionerne i VEU centrene og i regionen?

4 Hvad skete de sidste gange  Loven og begreberne  Gældende praksis via cases  Interesser og motivation for IKV  Identificere motivation og interesser i cases  Modeller for den sammenhængende proces  Hvad dur modellerne til i forhold til konkret planlægning

5 Formål med i dag Med afsæt i konkrete opgaver •at I bliver i stand til at identificere mål og vælge egnede metoder til afklaring •at I bliver i stand til at vælge hensigtsmæssige metoder til dokumentation, der giver pålidelige og troværdige vurderinger •at I bliver i stand til at planlægge processer, som skaber sammenhæng og transparens for deltagerne

6 Program for i dag •Præsentation •Introduktion til formiddagens workshops om afklaring i forberedelsesfasen •Workshops i grupper med afsluttende opsamling ---- •Oplæg om dokumentationsmetoder •Gruppearbejde om dokumentation og vurdering af realkompetencer og den sammenhængende proces inkl. information og vejledning •Opsamling, debat og afrunding

7 Individ afklaring/dok. Arbejdsplads afklaring/dok. Uddannelse på baggrund af anerkendte realkompetencer IKV/RKV processen Udvikling og uddannelse på baggrund anden vurdering og målestok Faser og processer Indledningsfasen m. bred afklaring & identificering IKV fasen med snæver dokumentation vurdering 3. sektor/ Fagforenings afklaring/dok Uddannelses-/ udviklingsfasen IKV

8 Model for individer (Ruud Duvekot) FaseTrin og spørgsmålHandling Forberedelse1. Bevidsthed/ opmærksomhed Hvorfor investere i sig selv? 2. At sætte mål Hvilke læringsmål er relevante? Åben for LLL, formulere mål, Vurdere sig selv i forhold til mål og finde læringsmål. Afklaring identifikation 3. Definere en personlig profil Hvilke kompetencer skal beskrives? 4. Retrospektion Hvordan man beskrive og dokumenterer? Skrive sin brede personlig profil i en portfolio /CV evt. med vejledningshjælp fx GVU-bog, www.minkompetencemappe.dk Vurdering og anerkendelse 5. Identificere standarder Hvilke standarder/mål er relevante? Hvor? 6. Uformel vurdering Hvordan er mulighederne? 7. Vurdering Hvordan bliver man vurderet og hvor? Finde standarder i uddannelser og mål Tilpasse personlig portfolio til uddan. mål. Selvvurdering og uformel vurdering/vejledning Endelig vurdering af bedømmer Udvikling8: Fremadrettethed PUP 9. Implementering af PUP Hvordan får man en plan og hvordan gennemføres den? Udarbejde en uddannelses- og udviklingsplan samt jobplan og gennemføre dem Implementering10. Implementering, personlig udvikling, myndiggørelse. Evaluering af processen Vedligeholde portfolioen m. dok.

9 Model for virksomheder (NVR) FaseTrin og spørgsmålHandling Forberedelse1. At sætte mål og lave strategi Hvilken udvikling og hvilke kompetencer? 2. Bevidsthed/ opmærksomhed Hvorfor investere i uddannelse? Formulere mål og strategi. Åben for kompetenceudvikling/ IKV Vurdere i forhold til mål og finde udviklings- og kompetencebehov. Afklaring3. Definere profiler Hvilke kompetencer skal beskrives og hvordan? 4 Retrospektion Hvordan man beskrive og dokumentere rk? Skrive job- og kompetenceprofiler. Medarbejderne beskriver sig i en portfolio /CV evt. også i forhold til kompetenceprofil Vurdering og anerkendelse 5. Finde standarder/mål Hvilke standarder/mål er relevante? 6. Uformel vurdering Hvordan er mulighederne? 7 Vurdering Hvordan bliver man vurderet? Hvem kan /må? Vælge mål i uddannelsesinstitution. Tilpasse personlig portfolio/CV. Selvvurdering og uformel vurdering samt vejledning. Endelig vurdering af fagpersoner Udvikling8: Fremadrettethed MUP 9. Implementering af MUP Hvordan får man en plan og hvordan gennemføres den? Hvem samarbejdes med? Udarbejde uddannelses- og udviklingsplaner inkl. jobplaner for medarbejderne. Gennemføre dem Implementering10. Implementering af medarbejderudvikling, dialog, MUS Evaluering af processen Vedligeholde portfolioen m. dok.


Download ppt "3. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 20.maj 2010 Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google