Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig kvalitet i den kommunale genoptræning - Undersøgelse af kommuners anvendelse af og indhold i standardforløb Temadag for kommunale ledere Februar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig kvalitet i den kommunale genoptræning - Undersøgelse af kommuners anvendelse af og indhold i standardforløb Temadag for kommunale ledere Februar."— Præsentationens transcript:

1 Faglig kvalitet i den kommunale genoptræning - Undersøgelse af kommuners anvendelse af og indhold i standardforløb Temadag for kommunale ledere Februar 2012

2 Et generelt fokus på kvalitet ”10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi” ”Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi”

3 Fokus på kvalitet i den kommunale genoptræning Standardforløb som et redskab til at styrke kvaliteten - et solidt fagligt grundlag at basere interventionen på - sikrer ensartethed i tilbuddet til patienten

4 Formål: At indsamle viden om anvendelse af og indhold i standardforløb i den kommunale genoptræning - Analysere viden - Vurdere ensartethed af den faglige kvalitet Skabe debat blandt terapeuter Undersøgelse af kommuners anvendelse af og indhold i standardforløb

5 Udvalgt 5 kommuner 3 diagnoser - Hoftealloplastik - Hjerneskade - KOL Udarbejdet spørgeguide Udført pilottest Kontaktet lederen af genoptræningscentret Hvordan har vi gjort?

6 TENDENS VIGTIGT! Undersøgelsen skal kun bruges til en intern debat blandt ergoterapeuter og fysioterapeuter Undersøgelsen viser tendenser og der kan derfor ikke generaliseres på resultaterne i undersøgelsen Resultater

7 Tendenser - generelt Alle kommuner har beskrevet standardforløb indenfor de tre diagnoser – men ingen konsensus Der er endnu ingen systematisk opfølgning på indholdet og anvendelse af standardforløbet Terapeuterne har overvejende mulighed for at forlænge genoptræningsforløbet (via visitator) Den store kommune træner primært borgeren individuelt

8 Tendenser - hoftealloplastik Størstedelen udfører holdtræning Mellem 5-8 patienter pr. terapeut Variation i mængde af træning

9 Tendenser - hjerneskade 1 kommune mener at det kræver specialiserede terapeutkompetencer Trænes både individuelt og på hold Variation i mængde af træning

10 Konklusion på undersøgelsen Der anvendes standardforløb i den kommunale genoptræning Der er på flere områder ikke ensartethed i indhold af standardforløbet kommunerne imellem

11 Tak God debat!


Download ppt "Faglig kvalitet i den kommunale genoptræning - Undersøgelse af kommuners anvendelse af og indhold i standardforløb Temadag for kommunale ledere Februar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google