Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jobcentre; problemer, opgaver og kvalifikationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jobcentre; problemer, opgaver og kvalifikationer"— Præsentationens transcript:

1 Jobcentre; problemer, opgaver og kvalifikationer
Startslide

2 Færre på offentlig forsørgelse
Problem: Alt for mange er på ((lang-)varig) offentlig forsørgelse Problemet har regeringen defineret. Den problemformulering tilslutter jeg mig. Løsningen er, at vi gør noget anderledes før førtidspension kommer på tale! Det skal være en anderledes tidlig, tværfaglig rehabiliterende indsats

3 Jobcentrenes opgave Beskæftigelsesansvarsloven kap. 3
§ 15: Kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjenestested (et jobcenter) i kommunen, hvor beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages. Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for borgere være fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Kolliderer det med noget? Tjah. Den formelle beskrivelse af, hvad jobcentrenes opgave er, findes i beskæftigelsesansvarsloven kapitel 3, § 15; Kommunalbestyrelsen opretter et bestemt tjenestested (et jobcenter) i kommunen, hvor beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages. Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for borgere være fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Resten af kapitel 3 , som beskriver jobcentrets opgaver, omhandler kravene om beskæftigelsesplaner og resultatrevision og den slags. Altså et helt snævert jobfokus.

4 Ikke ét, men mange problemer
Ingen uddannelse Dårlige erfaringer med skole Mangel på brugbare kompetencer Dårlig indlæringsevne Stækkede sociale kompetencer Psykisk/fysisk nedsat funktionsevne Vold i familien Misbrug Kriminalitet En kombination Angst for fiasko – igen… Men det holder ikke, når vi tale rom ledige og sygemeldte med mange problemer. Det er f.eks.: Overfor mennesker med denne type problemer er det klart at vi skal gøre noget andet end at fokusere på job. Og det er her en tidlig, tværfaglig, rehabiliterende indsats kommer på banen. Og hvad er det så?

5 Tidlig tværfaglig rehabilitering
Kan være langvarig Kombinerer og koordinerer; psykiatrisk udredning og behandling sundheds- og genoptræningsindsatser løsning af belastende sociale problemer inddragelse af netværk og pårørende beskæftigelsestilbud såsom revalidering, kompetenceudvikling, støttet beskæftigelse andet… Rehabiliteringskoordinator Kan være langvarig – behøver det ikke. Reagere på alarmklokker., Kombinerer og koordinerer; sundheds- og genoptræningsindsatser psykiatrisk udredning og behandling løsning af belastende sociale problemer inddragelse af netværk og pårørende beskæftigelsestilbud som revalidering, kompetenceudvikling, støttet beskæftigelse andet… Rehabiliteringskoordinator afgørende vigtig!

6 Kan medarbejderne det? Ork ja, det er lige nøjagtig det, socialrådgivere er allerbedst til! Hvorfor gør vi det så ikke bare? Kan socialrådgiverne så det? Ork ja, vi er jo lige præcis uddannet til at lave dette klassiske helhedsorienterede sagsarbejde, hvor vi tager udgangspunkt i hovedpersonens behov og forudsætninger og har en stærkt koordinerende rolle. Så vi er klar. Hvorfor gør vi det så ikke bare? Det er der en række årsager til,

7 Vi er for få Uddannelse Andel Socialrådgiver 40 pct. Socionom 1 pct.
Socialformidler 7 pct. Diplom i besk. 2 pct. PB i off. adm. Kontoruddannelse 18 pct. Pædagogisk udd. Vejleder 6 pct. Ingen af disse (!) 18 pct. (!) Kun 4 ud af ti er socialrådgivere. Tæller vi dem med, som derudover med en vis rimelighed kan siges at være socialfagligt klædt på, kommer vi op på 51 pct. altså kun halvdelen! Det er et stort problem! Ikke hvem som helst kan det her. Dengang medarbejderne i de kommunale beskæftigelsesafsnit skulle vælge, om de ville være i jc eller i socialforvaltningen, var der mange med specialviden om psykiatri og misbrug, som hellere ville fokusere på de sociale indsatser. Så de er derude endnu de kan garanteret lokkes tilbage hvis disse arbejdsformer indføres. Dernæst en række andre forhold:

8 Udelukkende beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesansvarsloven § 14. Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at en særskilt del af kommunens forvaltning alene udfører den kommunale beskæftigelsesindsats. § 14. Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at en særskilt del af kommunens forvaltning alene udfører den kommunale beskæftigelsesindsats. K Der er altså tale om et meget konkret krav om adskillelse til resten af kommunens forvaltninger. Eneste undtagelser der nævnes jher er sådan noget som danskuddannelse til voksne udlændinge og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er derfor ikke noget under, at jobcentrene ikke har haft stor succes med indsatsen ift de ledige længst fra arbejdsmarkedet. For de kan ikke nøjes med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Der skal et langt bredere perspektiv til. På alle måder.

9 Andre forhold som skal være på plads
Bedre (ministeriel) sammenhæng mellem sundhed, social, beskæftigelse og uddannelse Udvidelse af det rummelige arbejdsmarked Etablering af et 3. arbejdsmarked (socialøkonomi) Opgør med kontrol- og processtyring Regelforenklinger og mere plads til faglighed Nyt finansieringssystem Bevar jobcentrene kommunale

10

11 Tak for ordet! bp@socialrdg.dk Her noteres e-mail på oplægsholderen.
Afslutnings-slide


Download ppt "Jobcentre; problemer, opgaver og kvalifikationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google