Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilbud på RCF Behandling efter sundhedsloven Forrevalideringsforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilbud på RCF Behandling efter sundhedsloven Forrevalideringsforløb"— Præsentationens transcript:

1 Tilbud på RCF Behandling efter sundhedsloven Forrevalideringsforløb
Aktiveringsforløb Særligt tilrettelagte integrationsforløb Behandling som enkeltydelse Psykosocialt Gruppeforløb Ressourceopbyggende Gruppeforløb for kvinder

2 Behandling efter Sundhedsloven
Kræver henvisning fra læge eller psykiater Kan kombineres med et forrevalideringsforløb, et aktiveringsforløb eller et integrationsforløb, hvilket kræver kommunal henvisning og bevilling.

3 Målgruppe for behandling efter Sundhedsloven:
Skal have symptomer på PTSD Skal være primært eller sekundært traumatiseret efter krigsoplevelser Skal kunne indgå aktivt i behandlingsforløb Skal være motiveret Skal kunne profitere af psykoterapi Skal have behov for tværfaglig behandling Gennemsnitlig behandlingstid skal være et år

4 Kontakt til kommunal sagsbehandler
Der tages kontakt hvis relevant for behandlingen Klienten skal give sit samtykke Kommunal sagsbehandler tilsendes ikke automatisk oplysninger om behandlingsforløbet Mulighed for at rekvirere erklæring

5 Værkstedstilbud Er ikke en del af behandlingstilbud efter sygehusloven
Kræver henvisning fra kommunal sagsbehandler Vigtig del af behandlingstilbudet Ressourceopbyggende – finder de ressourcer den enkelte har Pædagogisk rehabilitering Tager individuelle hensyn til f.eks. Støjoverfølsomhed, problemer med at være sammen med andre osv.

6 Danskundervisning To sproglærere udlånt fra Sprogcenter Aalborg
Undervisning på små hold Individuelt tilrettelagt undervisning Tilrettelagt efter den enkeltes ressourcer Mulighed for test

7 Forrevalideringsforløb
Flygtninge som har fysiske, psykiske og/eller sociale problemer som gør det svært at komme ind på eller genindtræde på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere som har behov for at finde nye veje til arbejdsmarkedet. Kan kombineres med behandling og/eller udredning hos psykolog og/eller fysioterapeut.

8 Mål for forrevalidering:
Give kvalifikationer og kompetencer som kan give beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Vurdering og optræning af mødestabilitet, arbejdsstabilitet, social- og faglig funktionsevne, dansksproglige kompetencer, fysiske og psykiske skånehensyn.

9 Konsulenter: Psykiatrisk lægekonsulent Socialmedicinsk læge (SME)
Neuropsykolog

10 Eksempel på skema:

11 Værksteder Syværksted Træværksted Det Kreative Værksted Edb-værksted

12 Enkeltydelser Psykolog og/eller fysioterapeut Målgruppe:
Flygtninge eller indvandrere med exilrelaterede problemer Traumatiserede af andre årsager end krigsoplevelser f.eks. voldeligt ægteskab Andre psykiske eller fysiske belastninger Danskere med PTSD Klienter som afventer optagelse på behandling efter Sundhedsloven

13 Udredningsforløb Forrevalideringsforløb kombineret med udredning hos psykolog og fysioterapeut Udredning ifht. mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet Udredning af mødestabilitet, arbejdsstabilitet, social- og faglig funktionsevne, dansksproglige kompetencer, fysiske og psykiske skånehensyn, behandlingsmuligheder hos psykolog og fysioterapeut f.eks. er tilstanden kronisk eller vil behandling kunne forbedre funktionsniveauet så pgl. kan komme på arbejdsmarkedet.

14 Faggrupper Værkstedsmedarbejdere Socialrådgivere Psykologer
Fysioterapeuter Dansklærere

15 Undervejs i forløbet Skriftlig vurdering med udtalelser fra alle involverede faggrupper. Telefonisk kontakt. Møder efter behov. Evalueringssamtale en måned før bevillingsperioden udløb hvor handleplan for fremtidige tiltag drøftes.

16 Henvisning Altid velkommen til at kontakte pr. telefon og drøfte sag
Altid velkommen til rundvisning Henvisningsskema findes på hjemmesiden: Visitationssamtale med socialrådgiver og psykolog Visitationsjournal som fremsendes


Download ppt "Tilbud på RCF Behandling efter sundhedsloven Forrevalideringsforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google