Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskæftigelsesregion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskæftigelsesregion"— Præsentationens transcript:

1 Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland Seminar om det Øresundsregionale arbejdsmarked Udfordringer på det østdanske arbejdsmarked i 2015 v. specialkonsulent Gert Jørgensen

2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Indhold Baggrund og formål Aktuelle udviklingstendenser og -udfordringer på arbejdsmarkedet i Østdanmark Fremadrettede fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats Rammerne for indsatsen i 2015 Afslutning, bl.a. hvor kan man finde yderligere viden om det regionale og kommunale arbejdsmarkedet i Østdanmark Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Aktuelle udviklingstendenser og –udfordringer på arbejdsmarkedet i Østdanmark Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

4 Beskæftigelsen – faktisk og sæsonkorrigeret i Østdanmark
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

5 Antal bruttoledige og langtidsledige i Østdanmark (jan. 08 – feb.14)
Kilde: Jobindsats samt Statistikbanken, AUS08 Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Beskæftigelsesudviklingen i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune Kilde: Jobindsats Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

7 Ledighedsudvikling i Region Sjælland og Region Hovedstaden og København
Kilde: statistikbanken, AUS08 Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

8 Høj ledighed blandt de unge 25-29 årige
Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

9 Kraftigt fald indenfor bygge- og anlægskasserne
Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

10 Udvikling i jobcentrenes ‘kundegrupper’
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

11 Fremadrettede fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

12 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Focus på at sikre at: - flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse - flere unge med uddannelse skal i job Baggrund og indsats Størstedelen af ung modtagere af kontanthjælp mangler uddannelse Fra er ledigheden for nyuddannede steget fra 8 pct. til 19 pct. af arbejdsstyrken. Nyuddannede har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, især de 'højst uddannede' AC'erne og funktionærerne En ny kontanthjælpsreform, skal bl.a.: højne uddannelsesniveauet styrke den tværfaglige indsat Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Fokus på at forebygge og afhjælpe langtidsledighed - ved at de ledige kommer i job eller uddannelse Baggrund og indsats Langtidsledigheden følger den almindelige ledighed Hver 5. nyledige bliver langtidsledig, og dp-perioden er nu kun 2 år. Særlig truede: Ikke-vestlige, ældre over 55 og ufaglærte årige Tidlig og præcis screening bliver vigtig Mobilitet (faglig og geografisk) bliver vigtig Virksomheds- og beskæftigelsesrettet indsats, ved forbedret kontakt med virksomheder (bl.a. i lokalområdet) Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

14 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Fokus på at øge det aktive indsats for udsatte grupper mhp. at reducere antallet af personer på varig offentlig forsørgelse Baggrund og indsats Flere ledige kontanthjælpsmodtagere (sværere at komme ud af arbejdsstyrken) Stor nedsivning fra dagpengemodtagere til kontanthjælp ( i 2013) '10 pct af unge starter voksenliv på kontanthjælp Nyuddannede har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

15 Fokus på fortsat at styrke samarbejdet med virksomhederne
Baggrund og indsats Supplement til den udbudsorienterede strategi Øget samarbejde skal bl.a. fremme, at: Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for (hotmail og virksomhedsberedskab) – modvirke paradoksproblemer Virksomhederne deltager mere aktivt i at få svage ledige tættere på arbejdsmarkedet (ex. kontrakter med virksomhederne) Jobcentrene for bedre viden om hvilke type af kompetencer og uddannelser der er (eller bliver) mangel på (lokal vidensindsamling Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

16 Rammerne for indsatsen i 2015
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

17 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Fremskrivning af arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed i Østdanmark, Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

18 Stigende beskæftigelse i Østdanmark fra 2013 til 2015, fremskrivning
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

19 Udviklingen i København fra 2013 til 2015, fremskrivning
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

20 Udviklingen i Region Sjælland fra 2013 til 2015, fremskrivning
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

21 Faldende erhvervsfrekvens, særligt i København
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

22 Beskæftigelsen i brancher, Østdanmark, 4. kv. 2008 til 4. kv. 2013
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

23 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Fremskrivning af beskæftigelsen i sektorer Østdanmark fra 2013 til 2015 Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

24 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Kig mere viden selv Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Analyserapport 2015 (for region og netværk) Aktuelle tal for ledighed og langtidsledighed (kommune) Overblik over arbejdsmarkedet, Østdanmark, kvartalsvis Arbejdsmarkedet i tal, strukturdata (kommune) Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse, (kommune) Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

25 Tusind tak for opmærksomheden
Arbejdsmarkedet i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland


Download ppt "Beskæftigelsesregion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google