Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visioner for fremtidens offentlige styring Enkel styring – rig dialog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visioner for fremtidens offentlige styring Enkel styring – rig dialog"— Præsentationens transcript:

1 Visioner for fremtidens offentlige styring Enkel styring – rig dialog
Københavns Kommune 2. maj 2012

2 Indhold New Austerity: Knaphed og autenticitet Forarmet styring
Detailstyringens spiral Dilemma-spil Strategier i dilemmaer Hvad kan vi lære? Styringskæden: Ledelse af læreprocesser Et nyt offentligt lederskab Enkel og fokuseret styring Rigere dialog

3 New Austerity Knaphedens dagsorden
Finanskrise og budgetunderskud Demografisk transformation Klima- og miljøudfordringen Kræver en slank og fokuseret offentlige sektor, der prioriterer det væsentlige og målretter hver en euro, arbejdstime og co2-kvote

4 New Austerity Gentænkning af velfærdsydelserne
Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Medborgerskab og samproduktion

5 New Austerity Gentænkning af velfærdsydelserne
Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Medborgerskab og samproduktion

6 New Austerity Brug for en ny styringsdialog
Overlæsset styring: Knopskydning af mål, krav og redskaber skaber uklarhed, dilemmaer og vækst I bureaukrati Symbolsk styring: Styringstiltag kan have politisk signalværdi, men reelt lille gennemslag I praksis Fremmedgørende styring: Stor kløft mellem styringen og velfærdssamfundets frontmedarbejdere

7 Forarmet styring: Detailstyringens spiral
Fejlfinding Krav om opfølgning Nye krav, øget formalisering Selv- bekræftende Flere værktøjer

8 Forarmet styring: Dilemma-spillet
Styring, hvor kompleksitet og dilemmaer overlæsses fra niveau til niveau Opstille krydspres Appellere til næste niveau om at tage det på sig At sige nej er at ekskludere sig selv Psykologisk dynamik: Double Bind Institutionel dynamik: Desperate Governance

9 Strategier i dilemmaer
Beriget handlekraft Oprigtighed/ åbenhed Refleksion Dekobling - hykleri Fundamentalisme Forarmet handlekraft

10 Hvad kan vi lære? Vi er afhængige af hinanden
Trods hierarki og styringskæde vil styring ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer Uden anerkendelse, ingen rationalitet Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel styringsdialog lykkes. Gennem en ydmyg forståelse af egen rolle opnår vi reel større handlekraft

11 Styring realiseres gennem: Ledelse af læreprocesser
Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Organisationen som en kæde af læringsrum

12 Nyt offentligt lederskab Enkel og fokuseret styring
Få og enkle effektmål for hvert velfærdsområde Flerårige aftaler Partnerskaber mellem stat, kommuner og professioner Tydelig og ikke-ydmygende feedback Hotline i forbindelse med kvalitetssvigt og mediekriser Fjerne distraherende faktorer Frihed kræver rammesætning Ledelse, der tager kompleksiteten på sig, deler den Og er åben for det nye, der sker, når vi sammen slipper kræfterne fri

13 Enkel og fokuseret styring Eksempel fra SOF

14 Nyt offentligt lederskab Rigere dialog
Anerkende, at vi leder læreprocesser, og at vi kan sætte betingelser for andres læring, men ikke diktere læringens indhold Udvikle rigere sprog til at beskrive kvalitet og effekt Rehabilitere mundtlighed Bruge tillid som disciplinering: Differentiere frihedsgrader – i stedet for at kontrollere alle Kultivere vores nærvær og åbenhed Overvinde patriarkalsk angst og magtspil Ingen rationalitet - uden anerkendelse Ingen forpligtethed – uden tillid


Download ppt "Visioner for fremtidens offentlige styring Enkel styring – rig dialog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google