Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitiske strategier Rationel styringstænkning Netværksstyring Kompetencer på tværs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitiske strategier Rationel styringstænkning Netværksstyring Kompetencer på tværs."— Præsentationens transcript:

1 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitiske strategier Rationel styringstænkning Netværksstyring Kompetencer på tværs

2 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Rationel styringstænkning  Oplysningstidens paradigme  Den parlamentariske styringskæde  Forudsigelighed og overskuelighed  Fokus på planlægning – fra A-Z

3 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Nye vilkår 1 - Decentraliseringen  Fra stat til kommune  Fra byråd til institutioner - beslutningsretten decentraliseres  Inddragelse af brugere/borgere – valgfrihed og krav om responsivitet  Markedsløsninger - nye grænser mellem offentlig og privat

4 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Decentraliseringen fortsat … Ændrede krav:  Øget dynamik  Øget responsivitet  Øget decentralisering af beslutningsretten  Øget demokratisering

5 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Nye vilkår 2 – hierarkiet udfordres  Nye roller for ledere, politikere, fagfolk – og borgere  Autoriteterne udfordres  Fagbureaukratiet udfordres  Egeninteressen udfordres

6 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Nye vilkår 3 - Kompleksitet  Fravær af fælles fortællinger  Mangfoldighed og fragmentering  Nyt vidensbegreb  Kompleksitet - et grundvilkår

7 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Tidens svar på de nye vilkår  NPM - reduktion af kompleksitet eller  Governance - hierarki OG netværksstyring  Hvornår hierarki? Hvornår netværk?

8 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Netværksstyring Velegnet til områder hvor  målene er genstand for forskellige forståelser og fortolkninger  det kan være vanskeligt klart at måle, om en beslutning er gennemført  den konkrete implementering sker langt fra det øverste beslutningsniveau

9 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Styringskrydspresset  Fra rammestyring til målstyring  Mål binder organisationen sammen  Mening og dialog i fokus  Kompetencer til: -at iagttage og reflektere eget perspektiv -lære af andres perspektiver -fælles, strategisk helhedsorienteret handling

10 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitik af 2. orden Kulturelle diskurser Diskursivt kulturbegreb Forvaltningens opgaver og roller

11 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturelle diskurser  60’erne: Demokratisering  70’erne: Det kulturelle demokrati  80’erne / 90’erne: Instrumentalisering  I dag: Kulturpluralismen

12 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Diskursivt kulturbegreb  Skal kunne rumme alle kulturbegreber i et metaperspektiv  Fokus på - kulturbegrebets betydningstilskrivning - at kulturbegrebet altid træder hegemonisk og dermed politisk frem

13 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitik af 2. orden  En vision der giver retning  Et diskursivt kulturbegreb  Fortolkningsmuligheder  Policyforståelse - proces og resultat hænger sammen

14 27. november 2003Konference for kulturforvaltere …den 2. orden  Kontingente kulturelle diskurser  Refleksion af egen og andres kulturforståelser  Politikken konstitueres i et krydspres mellem kultur- og styringsdiskurser  I implementeringen ses hvilket kulturbegreb der sætter sig igennem

15 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturforvaltningens opgaver  Skabe rammer  Udfordre perspektiver  Fremme procestænkning  Fremme anerkendende tænkning  Facilitator

16 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturforvaltningens roller Kompetencer til at iagttage, analysere og reflektere: - de mange kulturbegreber - det kulturelle krydspres - styringskrydspresset Kompetencer til at agere strategisk og helhedsorienteret

17 27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturstrategier i det forhandlede demokrati Kompetencer hos alle aktører til  Italesætte så det giver mening  At relativere egen logik  Synliggøre, reflektere og bruge forskelle


Download ppt "27. november 2003Konference for kulturforvaltere Kulturpolitiske strategier Rationel styringstænkning Netværksstyring Kompetencer på tværs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google