Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styring og håndtering af dilemmaer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styring og håndtering af dilemmaer"— Præsentationens transcript:

1 Styring og håndtering af dilemmaer
Fælles ledermøde for Skole & Familie Gladsaxe Kommune 15. juni 2012

2 Indhold New Austerity – dilemmaer i spil Forarmet styringsdialog
Detailstyringens spiral og dilemmaspillet Inklusionsdebattens dilemmaer Refleksion Veje frem

3 New Austerity Knaphedens dagsorden
Finanskrise og budgetunderskud Demografisk transformation Klima- og miljøudfordringen Kræver en slank og fokuseret offentlige sektor, der prioriterer det væsentlige og målretter hver en euro, arbejdstime og co2-kvote

4 New Austerity Gentænkning af velfærdsydelserne
Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Medborgerskab og samproduktion

5 New Austerity Gentænkning af velfærdsydelserne
Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Medborgerskab og samproduktion

6 New Austerity Brug for en ny styringsdialog
Overlæsset styring: Knopskydning af mål, krav og redskaber skaber uklarhed, dilemmaer og vækst I bureaukrati Symbolsk styring: Styringstiltag kan have politisk signalværdi, men reelt lille gennemslag I praksis Fremmedgørende styring: Stor kløft mellem styringen og velfærdssamfundets frontmedarbejdere

7 Forarmet styring: Detailstyringens spiral
Fejlfinding Krav om opfølgning Nye krav, øget formalisering Selv- bekræftende Flere værktøjer

8 Forarmet styringsdialog: Dilemma-spillet
Styring, hvor kompleksitet og dilemmaer overlæsses fra niveau til niveau Opstille krydspres Appellere til næste niveau om at tage det på sig At sige nej er at ekskludere sig selv Psykologisk dynamik: Double Bind Institutionel dynamik: Desperate Governance

9 Strategier i dilemmaer
Beriget handlekraft Oprigtighed/ åbenhed Refleksion Dekobling - hykleri Fundamentalisme Forarmet handlekraft

10 Hvad kan vi lære? Vi er afhængige af hinanden
Trods hierarki og styringskæde vil styring ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer Uden anerkendelse, ingen rationalitet Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel styringsdialog lykkes. Gennem en ydmyg forståelse af egen rolle opnår vi reel større handlekraft

11 Inklusionsdebattens dilemmaer Konkurrerende forståelser
Funktionel tilgang Færdigheder Læring som overførsel af færdigheder Problemet knytter sig til Barnet Inklsusion som tolerance for afvigelse Eksistentiel tilgang Dannelse Læring som skabende interaktion Problemer opstår i samspillet/ konteksten Inklusion en aktiv tilgang: alles ret til deltagelse

12 Inklusionsdebattens dilemmaer Idealer vs. praksis
Idealer og abstraktioner Konfliktfyldte oversættelser Idealer møder virkelighed Praksis

13 Refleksion med sidemanden
Oprigtighed/ åbenhed Kan I genkende dilemmaer i jeres egen praksis? Hvis Ja - med hvilke strategier håndteres de? Refleksion Dekobling - hykleri Fundamentalisme

14 Hvordan udvikle styringen i praksis?
Vejen frem: 7 forslag Hvordan udvikle styringen i praksis? Organisationen som en kæde af læringsrum Langsigtede mål med fokus på effekter Sproglig diversitet og dynamik Rehabilitering af mundtlighed Styring gennem partnerskaber Tillid som disciplinering Kultivering af nærvær og åbenhed

15 Styringsdialog Vejen frem: Forslag 1 Medarbejder Borger Institution
Organisationen som en kæde af læringsrum Område Forvaltning Byråd

16 Langsigtede mål med fokus på effekter
Vejen frem: Forslag 2 Langsigtede mål med fokus på effekter Brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed for erfaringsdannelse Flerårige kommuneaftaler Flerårige resultatkontrakter Få mål med fokus på effekter

17 Sproglig diversitet og dynamik
Vejen frem: Forslag 3 Sproglig diversitet og dynamik Kausale sprog Narrative sprog Formelle sprog

18 Rehabilitering af mundtlighed
Vejen frem: Forslag 4 Rehabilitering af mundtlighed Mundtlighed Skriftlighed Blind tro på skriftlighed som vej til refleksion og kvalitet Udnyt genrernes komparative styrker!

19 Styring gennem partnerskaber
Vejen frem: Forslag 5 Styring gennem partnerskaber Stat Kommuner Professioner Effektmål og strategier –forandringsteorier/narrativer Netværksdemokrati/metagovernance

20 Tillid som disciplinering
Vejen frem: Forslag 6 Tillid som disciplinering I dag: Kontrol og økonomiske/retlige sanktioner Fremover: Anerkendelse og differentiering af frihedsgrader? Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store frihedsgrader, og skal levere varen Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil Eksempel: Arbejdsmiljø-certificering Offentlig sektor i flere hastigheder

21 Kultivering af nærvær og åbenhed
Vejen frem: Forslag 7 Kultivering af nærvær og åbenhed Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet, at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer Egne dagsordner Rationaliteten Magten Engagementet

22 Hvordan udvikle styringen i praksis?
Vejen frem: 7 forslag Hvordan udvikle styringen i praksis? Organisationen som en kæde af læringsrum Langsigtede mål med fokus på effekter Sproglig diversitet og dynamik Rehabilitering af mundtlighed Styring gennem partnerskaber Tillid som disciplinering Kultivering af nærvær og åbenhed

23 Efter frokost Så skal vi i kødet på inklusionens dilemmaer
Fælles ledermøde for Skole & Familie Gladsaxe Kommune 15. juni 2012

24 Refleksionsrunde 4 grupper - hver med en dilemmafortælling fra en leder Hvilke værdier er på spil i det oplevede dilemmaer? Hvilke strategier søges anvendt? Hvad gør det svært? Hvad vil vi kunne opnå ved at finde en vej gennem dilemmaet? Hvilke potentialer kommer til syne i fortællingen? Udpege et vidne, som observerer måden I arbejder med dilemmaet på – vidner optræder i plenum bagefter

25 De svære oversættelser
Medarbejder Borger Institution Organisationen som en kæde af læringsrum Område Forvaltning Byråd

26 De vanskelige oversættelser
Problemer “de væsentlige aktører føler sig usikre” “en meget urolig og aggressiv dreng i en i forvejen sårbar børnegruppe” “er uden tvivl dygtig nok til at deltage i undervisningen i normalklassen, men det fungerer kun, hvis der følger personale med fra ADHD-klassen…” “mor bliver vred…” Idealer Alles ret til at deltage – skærpe opmærksomheden på potentialet hos børnene Hvordan skaber vi oversættelser og sammenhæng?

27 Befordrende kontekst Metoder og strukturer Kultivere dialog
Mål for progression Meningsfuldt lokalt handlerum Metodeprogrammer Konsultativ praksis Ny-specialisering Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Kultivere dialog Ledelsesfora med høj kvalitet af dialog Decentrale ledere ind i ”det strategiske rum” Plads til at dele dilemmaere


Download ppt "Styring og håndtering af dilemmaer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google