Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22. marts 07 Styring med fokus på effekter og faglighed Frederiksberg Kommune 26. januar 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22. marts 07 Styring med fokus på effekter og faglighed Frederiksberg Kommune 26. januar 2012."— Præsentationens transcript:

1 22. marts 07 Styring med fokus på effekter og faglighed Frederiksberg Kommune 26. januar 2012

2 Indhold •Udfordringer og vision •Skab fokus: få og langsigtede effektmål •Skab refleksion om sammenhængen mellem indsatser og effekter: –Præskriptive sprog –Kausale sprog – forandringsteorier –Narrative sprog •Rehabiliter mundtlighed •Organisationen som en kæde af læringsrum •Styring gennem partnerskaber •Tillid som disciplinering •Kultivering af nærvær og åbenhed

3 Udfordring og vision •Økonomi-udfordringen –Kalder på fokus og transparens •Innovations-udfordringen –Kalder på gentænkning af velfærd og politikdannelse •Dialog-udfordringen –Kalder på en oprigtighed og langsigtet dialog OFF. SEKTOR Slank, kreativ, transparent Samarbejdende på tværs Baseret på langsigtet partnerskab mellem stat, kommuner, professioner m.fl.

4 Skab fokus: Få og langsigtede mål •Brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed for erfaringsdannelse •Flerårige kommuneaftaler •Flerårige resultatkontrakter/fokusaftaler •Få mål med fokus på effekter

5 Skab fokus: Få og langsigtede mål Børns udvikling og læring DagtilbudSkoleUngdoms uddannelse Fritid og fællesskaber Sociale indsatser Gennemførel se af uddannelse Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber Sundhed og trivsel EffekterEksempel

6 Skab refleksion om sammenhængen mellem indsatser og effekter Styringens sprog •Præskriptive sprog (regler, budgetter etc.) •Kausale sprog (forandringsteorier) •Narrative sprog (fortællinger)

7 Præskriptive sprog: Normkonformitet Norm Indsats Afvigelse Eksempler: 24 børn i klassen 40 sager pr. sagsbehandler Styrke: Præcise, formaliserbare Begrænsning: Normativt lukkede, ikke undersøgende

8 Kausale sprog Forandringsteorier EffektIndsats Styrke: Undersøgende, eksperimenterende og aftestende Begrænsning: Givne kategorier og lineære sammenhænge Kontekst

9 Narrative sprog: Fortællinger Styrke: Engagerende, kan gøre kompleksitet forståelig Begrænsning: Mindre testbar, svær at ”aggregere” Narrativt landskab

10 Sproglig diversitet og dynamik Kausale sprog Narrative sprog Præskriptive sprog

11 Rehabilitering af mundtlighed Mundtlighed Skriftlighed Blind tro på skriftlighed som vej til refleksion og kvalitet Udnyt genrernes komparative styrker!

12 Styringsdialog Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Organisationen som en kæde af læringsrum

13 Styring gennem partnerskaber Stat Kommuner Professioner Effektmål og strategier – forandringsteorier/narrativer Netværksdemokrati/metagovernance

14 Tillid som disciplinering •I dag: Kontrol og økonomiske/retlige sanktioner •Fremover: Anerkendelse og differentiering af frihedsgrader? –Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store frihedsgrader, og skal levere varen –Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil –Eksempel: Arbejdsmiljø-certificering •Offentlig sektor i flere hastigheder

15 Kultivering af nærvær og åbenhed •Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse •Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet, at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer •Egne dagsordner –Rationaliteten –Magten –Engagementet


Download ppt "22. marts 07 Styring med fokus på effekter og faglighed Frederiksberg Kommune 26. januar 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google