Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Assens Kommune 16. November 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Assens Kommune 16. November 2012"— Præsentationens transcript:

1 Assens Kommune 16. November 2012
Offentlig styring og ledelse: Brydninger, dilemmaer og åbninger på dagtilbuds- og skoleområder Assens Kommune 16. November 2012

2 Indhold Styring og velfærd under forvandling
Brydninger og åbninger – dagtilbud og skoler Overlevelsesstrategier under opbrud At skabe struktur i åbenhed? Behovet for struktur og åbenhed Refleksion i grupper Opsamling og perspektivering

3 Styring og velfærd under forvandling Effektivisering og stram styring
Klima- og miljøkrise Budgetunderskud Aldrende befolkning Budgetdisciplin Hård, et-årig rammestyring: Simpel og konsekvent rammestyring, med afvikling af tidligere fleksibilitet og frihedsgrader Effekstyring NPM V2.0: Effektmål og forandringsteorier Tendens: reduktion i antallet af mål Sammenkædning af statslig og kommunal effektstyring Kobling til budgetter? Kampen om enkelhed og afbureaukratisering

4 Styring og velfærd under forvandling Nytænkning af velfærd
Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Samskabelse Opbrud i arbejdsdelingen mellem stat, marked og civilsamfund

5 Styring og velfærd under forvandling Ny styringsdialog?
Langsigtede mål og pejlemærker i kommuneaftalerne Forsøg med nationale partnerskaber på velfærdsområder (BMU) Statslige-kommunale udviklingsfællesskaber: Ny Nordisk Skole Forskningsbasering og metodeprogrammer Gentænkning af selvstyre: Ikke en værdi i sig selv, men kun hvor det gavner kerneydelsen

6 Ny national styringsfilosofi undervejs
Ny national styringsfilosofi undervejs? Mål, søgefællesskab og partnerskab Effektmål Folkeskolereform/ partnerskab Ny Nordisk Skole Kommuner Dagtilbud Skole Ungd.udd

7 Brydninger og åbninger – dagtilbud og skoler Kompetenceidealer
Fokus på funktionelle færdigheder Fokus på individet og individuel refleksivitet Fokus på dannelse Fokus på fællesskab og deltagelse Udvikling frem mod et mere beriget kompetencebegreb og en nytænkning af forholdet mellem individ og fællesskab Eks. Ny Nordisk Skole

8 Brydninger og åbninger – dagtilbud og skoler Vidensregimer
Evidens-bevægelsen: Lodtrækningsforsøget som ideal Metodeprogrammer som standardisering Praksisbaseret læring: Narrative vidensformer Personliggjorte Professionsbårne Udvikling frem mod et mere mangfoldigt og reflekteret begreb om viden og faglighed Eks. metodeprogrammer som refleksionsfællesskaber

9 Brydninger og åbninger – dagtilbud og skoler Inklusion
Problemet som iboende barnet Diagnose Almen- vs. specialområde Problemet som knyttet til samspil Kamp mod diagnosticering Af-specialisering Ny samspil mellem almen- og specialområde under udvikling: Ny-specialisering Diagnose-i-kontekst

10 Brydninger og åbninger – dagtilbud og skoler Organisering
Skolen som monolit Integritet Professionel autonomi Skolen som del af kommunen Tilpasning Styringskæde Udvikling af nye politikudviklende netværk Nye lokale fællesskaber mellem institutioner Nye og facilliterende roller for forvaltningen

11 Overlevelsesstrategier i opbruddet
Åbenhed Udforske det nye Økonomisk pres forstærker krydspres Skolestruktur, arbejdstid, kommunal stordrift Hykleri Pendle mellem positioner Fundamentalisme Fastholde gamle positioner Deler vi kompleksiteten Eller sender vi den videre som dilemmaer

12 Skabe struktur i åbenhed?
Team Inst. Skole Område Forvaltning Byråd Hvordan kvalificere udviklingen af sammenhængende læringsmiljøer? Hvordan formidle dialog mellem forældre, poltikere, medarbejdere og administratorer? = Strategisk pædagogisk ledelse

13 Behovet for struktur Færre og mere langsigtede mål – kontinuitet I læreprocesser Fair proces Tydelig og ikke-ydmygende feedback Fjerne distraherende faktorer Stabile koalitioner (leder, forældre, politikere, forvaltning…)

14 Behovet for åbenhed Være undersøgende i et dilemma
Sproglig diversitet og dynamik Tillid – og disciplinering gennem tillid Kultivering af nærvær

15 Grupperefleksion Strategisk pædagogisk ledelse i Assens Kommune:
Hvad er mest afgørende for at kvalificere udviklingen af læringsmiljøer? Hvilke dilemmaer er i spil? Hvor ser vi åbningerne lige nu? Hvordan bruger vi hinanden? Udfyld en flipover-planche med stikord for jeres refleksioner

16 Dialog Rammesætning Hvordan kvalificerer I styringsdialogen
organisationens niveauer og læringsrum?

17 Ledelsesfællesskabet Hvordan bruger vi hinanden?
Dele kompleksitet og dilemmaer Udforske – før beslutte Se sammenhænge i ydelserne Kvalificere politiske oplæg Rammesætning Facillitering


Download ppt "Assens Kommune 16. November 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google