Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helhed og sammenhæng i arbejdet med børn og unge Fra ord til handling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helhed og sammenhæng i arbejdet med børn og unge Fra ord til handling"— Præsentationens transcript:

1 Helhed og sammenhæng i arbejdet med børn og unge Fra ord til handling
BUF Fusionsprogram – efter første år Hvidovre kommune 31. Maj 2012

2 Indhold Visionen Udfordrende kontekst: Dilemmaer på spil
Implementering som konfliktfyldte oversættelser Fundamentalisme, hykleri og andre unoder Besindelse: Vi er afhængige af hinanden Befordrende kontekst: Enkel styring – rig dialog Husk sagen – lad visionen leve!

3 Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling
VISION “Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, så vil vi sammen være de bedste til at udvikle dem” Andre borgere Familie Kamme-rater Barn Foreninger Sundhedspleje Dagtilbud Skole Undomsudd Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling Videnscentre og stabe

4 Helhed og sammenhæng betyder:
Fokus: Barnet og barnets deltagelse i fællesskaber Rød tråd og gode overgange over tid Inddragelse af familie, netværk og civilsamfund Inklusion – nuancering af skellet mellem “almen-” og “specialområdet” Brug af alles viden – faglig systematik og forpligtende videndeling på tværs

5 Kan det lade sig gøre? “Realisten” “Romantikeren”
“Alle er bundet til deres søjler og faginteresser…” “Jo, alle taler om barnet – men de mener noget forskelligt” “Folk vil da ikke give afkald på den sikkerhed, der ligger i de gamle strukturer.” “Først og fremmest er vi engagerede i barnets bedste…” “Sandt nok, perspektiverne er forskellige, men forskellighed er en ressource” “Der er alt at vinde ved at bruge hinandens viden og ressourcer…”

6 Udfordrende kontekst: Sætter dilemmaer på spil
Økonomiudfordringen: Fokuseret og stram styring Innovationsudfordringen: Gentænkning af velfærd Dialogudfordringen Nyt samspil mellem stat, kommuner og professioner

7 Implementering sker gennem konfliktfyldte oversættelser
Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Organisationen som en kæde af læringsrum

8 Strategier Oprigtighed/ åbenhed Åbner sig for det nye, der kan ske
Transformativ læring Transformativ rationalitet Oprigtighed/ åbenhed Åbner sig for det nye, der kan ske Refleksion Sætter navn på, hvad der sker Reflekteret rationalitet Dekobling - hykleri Taler om helhed og sammenhæng, Agerer søjeorienteret i praksis Simpel rationalitet Fundamentalisme Maser på, anerkender ikke dilemma

9 Implementeringsmæssige unoder - skader muligheden for læring
Spredt fægtning For meget af alt: under-projekter, redskaber møder Slører fokus Projekt/netværk vs. driftsorg. Projekter/netværk får deres eget liv Netværk bliver “frirum” Projekterne lykkes – effekten udebliver Dikotomi Tænkning vs. handling Design vs. implementering Ny projekter iværksættes for at “rette op på” mangelfuld implementering

10 Kan det lade sig gøre? “Realisten” “Romantikeren”
“Transformativ – my foot! Vi taler om folk, som er pres- set af økonomi, borgerkrav, detailstyrring, pressesager.. Selvfølgelig agerer vi defensivt” “Åbenhed er den eneste bæredygtige vej gennem dilemmaerne Uden samskabende processer, intet ejerskab, ingen realisme og ingen bæredygtige løsninger Den egentlige utopist er den, der tror, man kan mase sig igennem…”

11 Besindelse Vi er afhængige af hinanden
Trods hierarki og styringskæde vil styring ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer Uden anerkendelse, ingen rationalitet Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel styringsdialog lykkes. Gennem en ydmyg forståelse af egen rolle opnår vi reel større handlekraft

12 Befordrende kontekst Enkel styring: Rig dialog Få langsigtede mål
Meningsfuldt lokalt handlerum Tydelig og ikke-ydmygende feedback Hotline ved kvalitetssvigt og mediekriser Fjerne distraherende faktorer: enkelhed Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Rig dialog Skab partnerskab om styringen Årshjul for dialog og inddragelse Ledelsesfora hvor dilemmaer kan sættes i spil Spilleregler for konfliktløsning Tillid som disciplinering

13 Husk sagen - lad visionen leve
Stærk tendens til social polarisering af børn og unge Opgaven er at udvikle inkluderende miljøer, som skaber deltagelsesmuligheder for alle børn Vi kan kun lykkes ved at bringe vores viden og kompetencer i spil – på en åben, systematisk og forpligtende måde Vores organisering må aldrig blive børnenes problem


Download ppt "Helhed og sammenhæng i arbejdet med børn og unge Fra ord til handling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google