Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens offentlige styring Hvor er vi på vej hen efter NPM?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens offentlige styring Hvor er vi på vej hen efter NPM?"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens offentlige styring Hvor er vi på vej hen efter NPM?
Beskæftigelsesnetværket Vejlefjord 14. marts 2012

2 Indhold Tre generelle udfordringer Beskæftigelsesområdets dilemmaer
Vildveje I styringen Detailstyringens spiral Dilemma-spillet Strategier i krydspres Bud på fremtidens styring

3 Tre generelle udfordringer
Økonomiudfordringen: Fokuseret og stram styring Innovationsudfordringen: Kreativitet og gentænkning af kerneydelser Dialogudfordringen Hvordan udvikler vi en styringsdialog på tværs af organisationen, som kan finde vej gennem disse udfordringer?

4 Beskæftigelsesområdets dilemmaer Stridende logikker ved det 18. år
Børn og unge Voksne Beskæftigelses- perspektiv Helhedssyn på uddannelse og trivsel Socialt behandlings- perspektiv

5 Beskæftigelsesområdets dilemmaer Stridende logikker mellem matchgrupper
Jobklare Pres Fokus på korte forløb eller solid uddannelse? Restriktivt forsørgelsessystem eller social genopretning? Indsatsklare Midlertidigt passive Behandling

6 Beskæftigelsesområdets dilemmaer Stridende styringslogikker
Hierarkisk styring Netværksstyring Procesregulering Effektstyring

7 Styringsmæssige helgardering?
Formål Er der noget område, hvor der ikke er sat detaljerede krav? Er der belæg for, at disse krav virker efter hensigten? Kunne vi opnå formålet på andre måder? Effektmål Indholdskrav Proceskrav Organisering Finansiering Offentlighed

8 Vildveje: Detailstyringens spiral
Fejlfinding Krav om opfølgning Nye krav, øget formalisering Selvbekræftende Flere værktøjer

9 Vildveje: Dilemma-spillet
Styring, hvor kompleksitet og dilemmaer overlæsses fra niveau til niveau Opstille krydspres Appellere til næste niveau om at tage det på sig At sige nej er at ekskludere sig selv Psykologisk dynamik: Double Bind Institutionel dynamik: Desperate Governance

10 Strategier i krydspres
Fundamentalisme Dekobling Skizofreni Balance Refleksion Åbenhed

11 Vildveje – hvad kan vi lære?
Vi er afhængige af hinanden Trods hierarki og styringskæde vil styring ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer Uden anerkendelse, ingen rationalitet Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel styringsdialog lykkes. Gennem en ydmyg forståelse af egen rolle opnår vi reel større handlekraft

12 Fremtidens offentlige styring 1 Ledelse af læreprocesser
Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Organisationen som en kæde af læringsrum

13 Fremtidens offentlige styring 2 Enkel og fokuseret styring
Få energigivende mål – langsigtede og effektorienterede Mulighed for kreativ fortolkning på eget område Tydelig og ikke-ydmygende feedback –opfølgning med fokus på læring Fjerne distraherende faktorer Målenes værdi ligger i de processer, de motiverer

14 Fremtidens offentlige styring 3 Sproglig diversitet og dynamik
Kausale sprog Forandringsteori Narrative sprog Fortællinger Præskriptive sprog

15 Fremtidens offentlige styring 4 Rehabilitér mundtlighed
Skriftlighed Blind tro på, at vi reflekterer mere, når vi skriver alt ned Brug genrenes komparative styrker

16 Fremtidens offentlige styring 5 Styring gennem partnerskaber
Stat Kommuner Organisationer Aftale langsigtede mål Udforme overordnede forandringsteorier Meta-Governance

17 Fremtidens offentlige styring 6 Tillid som disciplinering
Tillid har intet at gøre med styringsmæssig passivitet og laissez-faire indstilling Tillid er en krævende og stærkt forpligtende relation, som har sine egne selektions- og potentielle eksklusionsmekanismer I stedet for at kontrollere eller sanktionere alle – så er det bedre at differentiere styring og frihedsgrader: Akkreditiering Arbejdsmiljøcertificering Situationsbestemt ledelse

18 Tillid og følelsen af kontroltab
I et patriarkalsk styre er der altid Magtsspil om kontrol mellem patriark og klient (ofte pendler vi mellem begge positioner) Angst for, at “der ikke sker noget” (tænk, hvis du inviterede og ingen kom…) Et partnerskab bygger på modne, tillidsbaserede relationer Udfordrende dialog og reel forpligtethed Anerkendelse af, at nogen siger fra, men at det selvfølgelig har konsekvenser

19 Fremtidens offentlige styring 7 Kultivér evnen til nærvær og åbenhed
Styringen bliver ikke bedre end den måde, vi deltager på Selv ikke den mest gennemtænkte struktur eller metode kan garantere autenticitet og forpligtethed Styring udvikles først og fremmest gennem vores egen deltagelse Evnen til at at være rationel er lig med evnen til at være åben, oprigtig og konstruktiv under krydspres Det kræver at vi arbejder med vores egne defensive mekanismer, patriarkalske angst og tilbøjelighed til konkurrencepræget kommunikation Balancere: rationalitet, magt og engagement

20 Syv forslag til bedre styringsdialog
Anerkend, at hierarkiet består af en kæde af (delvist) selvstændige læringsrum Styr gennem langsigtede mål – med fokus på effekter Understøt sproglig diversitet og dynamik Rehabilitér mundtligheden Styr gennem partnerskaber Disciplinér gennem tillid Kultivér evnen til nærvær og åbenhed


Download ppt "Fremtidens offentlige styring Hvor er vi på vej hen efter NPM?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google