Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund
Solrød kommune 24. oktober

2 Indhold Historisk tilbageblik: Spillerummet for synergier
Nytænkning af velfærd Eksempler: Sådan kan samskabelse se ud! Samarbejdets former Perspektiv: Substitution eller synergi? Ledelse som facillitering af synergi og samarbejde

3 Historisk tilbageblik
Spillebaner for synergi: ’erne: Værdigt versus ikke værdigt trængende ’erne: Retsbestemte versus supplerende ydelser 1970’erne: Offentlig monopolisering : Genopdagelsen af frivillighed som “prikken over i’et” 00’erne: Samskabelse undervejs som nyt velfærdsparadigme Den offentlige og frivillige sektor har altid defineret sig i forhold til hinanden

4 Historisk tilbageblik
To billeder af synergi 1980’erne 1930’erne Stat Stat Kirke Familie Marked Civilsamfund Alfred Th. Jørgensen Victor Pestoff

5 Nytænkning af velfærd Klient Arenaer for samspil Kunde Medborger

6 Nytænkning af velfærd Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Samskabelse Opbrud i arbejdsdelingen mellem stat, marked og civilsamfund

7 Nytænkning af velfærd Synergier ved samarbejde med frivillige
Politik Kritik og fornyelse, der er nødvendig for udviklingen af velfærdssamfundet Ydelser Ydelser med andre kvaliteter og adgange til borgerne end dem, kommunen kan levere Fællesskaber Styrkelse af lokale fællesskaber, forebyggelse, social kapital, styrkelse af demokratiet

8 Eksempler: Sådan kan de se ud: Unge familier: Kommune og Homestart
Børn til enlige forsørgere: Kommune og Børns Voksenvenner Bedste ven: Kommune og Dansk Folkehjælp Levende lokalsamfund: Kommune, boligselskab og vægtløfterklub Familiens Hus: Kommune og Mødrehjælpen Aktiviteter på plejecenter: Kommune og lokal gruppe Motionssamarbejde: Kommune, DGI, Ældre Sagen, patient- og idrætsforeninger Digitalisering: Kommunal borgerservice og Ældre Sagen

9 Eksempler: Frivillige på rådhuset?
En kommune med ressourcestærke og vidende borgere – kan vi samarbejde med frivllige i forbndelse med: Budgetanalyser Kommunikationskampagner IT-strategi HR-udvikling

10 Supplement/ alternaitv
Samarbejdets former Samskabelse Frivillige organisationer og kommuner skaber noget nyt sammen Leverandør til det offentlige Frivillig organisation leverer ydelser til det offentlige - på bestilling/efter udbud Organiseret Supplement/ alternaitv Forening organiserer tilbud ved siden af det offentlige – og modtager generelle tilskud Uformelle bidrag Uformel gruppe af frivillige organiserer aktiviteter på et dagcenter

11 Perspektivet: Substitution eller synergi?
Det offentlige og de frivillige kombinerer deres kompetencer …og skaber noget, ingen af dem kunne skabe alene Substitution De frivillige “stoppes ind” i det offentliges “huller” Altså udfører det, det offent- lige ikke længere har råd til NUL SYNERGI, hvis de frivillige kommer til at ligne kommunen

12 Ledelse som facillitering af synergi og samarbejde
Ledelse med mange ansigter Hierarkiet: Styre egne serviceleverancer Markedet: Styrer leverandører Netværk: Udvikle ny velfærd i samskabende relationer

13 Ledelse som facillitering af synergi og samarbejde
Netværksledelse – hands off Italesætte problemer/ skabe fortællinger Fordele ressourcer Tilbyde infrastruktur Netværksledelse – hands on Facillitetere Konfliktløse Gribe ind - overtage

14 Ledelse som facillitering af synergi og samarbejde
Ledelse i netværk Invitationssamtaler Mulighedssamtaler Ejerskabssamtaler Dissenssamtaler Forpligtelsessamtaler Gavesamtaler Peter Block

15 Faldgruber – og gode råd
Uklare og asymmetriske forventninger Oprigtighed og grund afstemning Manglende forankring Tilpas ambitioner og ressourcer For meget eller for lidt formalisering Enkel styring Tilskudsfælden Tænk bæredygtighed


Download ppt "Ledelse – i samspillet mellem kommune og civlsamfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google