Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012"— Præsentationens transcript:

1 Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012
Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012

2 Indhold Ingen bæredygtig velfærd uden nye synergier
Historisk tilbageblik: Spillerummet for synergier Borgerrollens forvandling Frivillighed med afsæt i brugerrollen Frivillighed med afsæt i professioner Engagerende samtaler Hvad vindes? Synergiernes konkrete udtryk Den partnerskabsudviklende kommune Konturer af et nyt lederskab

3 Ingen bæredygtig velfærd uden nye synergier
Økonomiudfordringen: Budgetunderskud, demografisk forvandling, klima- og miljøkrise Krav om fokuseret og stram styring Innovationsudfordringen Velfærd som ret til deltagelse Nytænkning med fokus på forebyggelse, inklusion og rehabilitering Chance for fornyelse Kun mulig gennem nye samspil mellem det offentlige og det civile samfund

4 Historisk tilbageblik
Spillebaner for synergi: ’erne: Værdigt versus ikke værdigt trængende ’erne: Retsbestemte versus supplerende ydelser 1970’erne: Offentlig monopolisering : Genopdagelsen af frivillighed som “prikken over i’et” 00’erne: Samskabelse undervejs som nyt velfærdsparadigme Den offentlige og frivillige sektor har altid defineret sig i forhold til hinanden

5 Historisk tilbageblik
To billeder af synergi 1980’erne 1930’erne Stat Stat Kirke Familie Marked Civilsamfund Alfred Th. Jørgensen Victor Pestoff

6 Borgerrollens forvandling
Klient Meta- styring Kunde Medborger

7 Frivillighed med afsæt i brugerrollen
Medborgerskabet starter, når brugeren på værestedet selv tager sin kaffekop ud når forældren interesserer sig for alle børnene på blå stue når den ledige organiserer en samtale med andre ledige om at støtte hinanden Grænsen mellem bruger og frivillig kan være papirtynd Har vi indtænkt anledninger til at tage dette skridt i vores ydelser?

8 Frivillighed med afsæt i brugerrollen empowerment-trappe
Medskabende i forhold til samfundet Aktivt medskabende i forhold til andre i samme situation Aktivt medskabende ift egen situation Forbruger

9 Frivillighed med afsæt i profession
Pensioneret lærer arbejder i lektiecafé Bankassistent hjælper foreninger med regnskaber Ungdomsskolelæreren er mentor for en ung Økonom bidrager til en budgetanalyse sammen med en gruppe af kommunens egne ansatte I dag synes vi, at det er naturligt at frivillige skubber kørestole. Men kan de også indgå i f.eks. centrale stabsopgaver i kommunen?

10 Frivillighed med afsæt i profession empowerment-trappe
Frivillig uden for arbejdstiden Frivillig i arbejdstiden Kun arbejde for løn Skaber vi trædesten? Frivilligt arbejde som kompetenceudvikling?

11 Engagerende samtaler Kan du blive ved med at være forbruger, hvis du konsekvent bliver mødt som medborger? Invitationssamtaler Mulighedssamtaler Ejerskabssamtaler Dissenssamtaler Forpligtelsessamtaler Gavesamtaler Peter Block

12 Hvad vindes? For individet For samfundet
Mening, magt og myndighed Nye kompetencer Nye releationer og netværk Robuste netværk Social bæredygtighed Demokratisering For den kommunale organisation Bedre effekter og værdiskabelse Adgang til nye kompetencer Bedre ressourceudnyttelse/ økonomi

13 Den partnerskabsudviklende kommune
Gentænke kommunens områder i et synergi-perspektiv Udvikling af rammer for byens liv: Miljø, erhverv, boliger og byrum, kulturliv Borgere/ Erhvervsliv Velfærdsydelser Udvikling og læring, uddannelse/beskæftigelse, rehabilitering og social sikring Stabs- og støttefunktioner

14 Den partnerskabsudviklende kommune
Gentænke kommunens områder i et synergi-perspektiv Effektmål Ressourcer Metoder/indsatser Penge/tid Partnerskabs- kompetencer Samskabende processer forhold til kerneydelser: Rammer om byens liv Velfærd Selvhjulpne borgere og lokalsamfund Deltagelse Tillid og netværk Demokratisering

15 Den partnerskabsudviklende kommune
Udvikling af lokalsamfundsstrategier med strategiske partnerskaber byudvikling, læringsmiljøer, kulturhuse, fritidsanlæg Lokal- samfund Grupper Samskabelse i relation til grupper af borgere og foreninger: brugerfællesskaber og opgavepartner- skaber Individuel borger Samskabelse i velfærdsydelser f.eks. rehabilitering/recovery Empowerment: fra bruger til frivillig

16 Nyt offentlig lederskab
Ikke bare lede det kommunale “apparat”, men lede værdiskabende processer i et lokalsamfund Lede via aktører, vi ikke kan bestemme over Aldrig ledelse af frivillige, men ledelse for og med frivillige Kan ikke betale sig fra dårlig ledelse, men må levere den ægte vare i form af meningsfuldhed, inspiration og livskvalitet

17 Nyt offentlig lederskab
Styre på rammer: Visioner og effektmål Infrastruktur for velfærd Støtte på indhold Facilitere, inspirere, konfliktløse, forpligte


Download ppt "Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google