Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styring og autenticitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styring og autenticitet"— Præsentationens transcript:

1 Styring og autenticitet
Konference for styrelseschefer Skodsborg Kurhotel 2. februar 2012 22. marts 07

2 Indhold Udfordring og vision Diagnose Dilemma-spillet
Flugten fra styringen Uden anerkendelse, ingen rationalitet Vejen frem 7 forslag til bedre styringsdialog

3 Udfordring og vision Økonomi-udfordringen Innovations-udfordringen
Kalder på fokus og transparens Innovations-udfordringen Kalder på gentænkning af velfærd og politikdannelse Dialog-udfordringen Kalder på en oprigtighed og langsigtet dialog OFF. SEKTOR Slank, kreativ, transparent Samarbejdende på tværs Baseret på langsigtet partnerskab mellem stat, kommuner, professioner m.fl.

4 Dilemma-spillet Dialogen er styret af abstraktioner og mønstre, som definerer og fordeler ansvaret for krydspres og dilemmaer Der opstilles et krydspres Der appelleres til næste niveau om at tage dette krydspres på sig – under påberåbelse af selvledelse og anerkendelse At afvise at tage imod er lig med eksklusion Double Bind: Meningssammenbrud og skizofreni Desperate Governance: Tågernes og spejlenes land

5 Flugt fra styringen Eksplicit oprør mod NPM fra f.eks. forskere og faglige professioner Tavst oprør ved at styringen dekobles Iværksættelse af ”bløde” ledelsestiltag ”ved siden af” den ordinære styring: frirum og eksperimenter Opgivelse af styring som rationelt projekt???

6 Rekonstruér styringen på et anerkendende grundlag
For at kunne føre en rationel styringsdialog er vi nødt til at anerkende hinanden som nogen, der kan fremføre argumenter, som kan være forpligtende Vi må dog indse at der er forskellige institutionelle kontekster for sådanne argumentationer Rationalitet udvikler sig i vores evne til at være åbne i sammenstøddet mellem stridende institutionelle kontekster

7 Uden anerkendelse, ingen rationalitet
Indhold Relation Transformativ rationalitet Åbenhed for det nye, der opstår i sammenstøddet mellem konteksterne Dele kompleksiteten i krydsfeltet/overgangene mellem konteksterne Reflekteret rationalitet Bevidsthed om konteksterne for rationalitet Fælles ejerskab til konteksterne Simpel rationalitet At kunne begrunde sine handlinger – f.eks. som midler til et bestemt mål Anerkende hinanden som deltagere i en argumentation

8 Anerkendende dialog Simpel rationalitet Ejerskab til konteksten Skabende kollektivt nærvær Reflekteret Transformativ AUTENTICITET

9 Hvordan udvikle styringen i praksis?
Vejen frem: 7 forslag Hvordan udvikle styringen i praksis? Organisationen som en kæde af læringsrum Langsigtede mål med fokus på effekter Sproglig diversitet og dynamik Rehabilitering af mundtlighed Styring gennem partnerskaber Tillid som disciplinering Kultivering af nærvær og åbenhed

10 Styringsdialog Vejen frem: Forslag 1 Medarbejder Borger Institution
Organisationen som en kæde af læringsrum Område Forvaltning Byråd

11 Langsigtede mål med fokus på effekter
Vejen frem: Forslag 2 Langsigtede mål med fokus på effekter Brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed for erfaringsdannelse Flerårige kommuneaftaler Flerårige resultatkontrakter Få mål med fokus på effekter

12 Sproglig diversitet og dynamik
Vejen frem: Forslag 3 Sproglig diversitet og dynamik Kausale sprog Narrative sprog Formelle sprog

13 Rehabilitering af mundtlighed
Vejen frem: Forslag 4 Rehabilitering af mundtlighed Mundtlighed Skriftlighed Blind tro på skriftlighed som vej til refleksion og kvalitet Udnyt genrernes komparative styrker!

14 Styring gennem partnerskaber
Vejen frem: Forslag 5 Styring gennem partnerskaber Stat Kommuner Professioner Effektmål og strategier –forandringsteorier/narrativer Netværksdemokrati/metagovernance

15 Tillid som disciplinering
Vejen frem: Forslag 6 Tillid som disciplinering I dag: Kontrol og økonomiske/retlige sanktioner Fremover: Anerkendelse og differentiering af frihedsgrader? Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store frihedsgrader, og skal levere varen Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil Eksempel: Arbejdsmiljø-certificering Offentlig sektor i flere hastigheder

16 Kultivering af nærvær og åbenhed
Vejen frem: Forslag 7 Kultivering af nærvær og åbenhed Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet, at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer Egne dagsordner Rationaliteten Magten Engagementet

17 Hvordan udvikle styringen i praksis?
Vejen frem: 7 forslag Hvordan udvikle styringen i praksis? Organisationen som en kæde af læringsrum Langsigtede mål med fokus på effekter Sproglig diversitet og dynamik Rehabilitering af mundtlighed Styring gennem partnerskaber Tillid som disciplinering Kultivering af nærvær og åbenhed


Download ppt "Styring og autenticitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google