Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje"— Præsentationens transcript:

1 MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje
Ringsted-Sorø Lærerforening TR-Kursus 3. oktober 2012

2 Indhold Del 1: Brudflader i skoleudviklingen
Kompetenceidealer Vidensregimer Inklusion Organisering Del 2: MED-udvalgets strategiske rolle Ingen bæredygitge løsninger uden samarbejde Samarbejdets former og samarbejdstrappen Invitationer, barrierer og åbninger Det personlige beredskab Del 3: Refleksionsøvelse

3 Krydspres og forsøg på nye synteser Kompetenceidealer
Del 1 Fokus på funktionelle færdigheder Fokus på individet og individuel refleksivitet Fokus på dannelse Fokus på fællesskab og deltagelse Udvikling frem mod et mere beriget kompetencebegreb og en nytænkning af forholdet mellem individ og fællesskab Eks. Ny Nordisk Skole

4 Krydspres og forsøg på nye synteser Vidensregimer
Del 1 Evidens-bevægelsen: Lodtrækningsforsøget som ideal Metodeprogrammer som standardisering Praksisbaseret læring: Narrative vidensformer Personliggjorte Professionsbårne Udvikling frem mod et mere mangfoldigt og reflekteret begreb om viden og faglighed Eks. metodeprogrammer som refleksionsfællesskaber

5 Krydspres og forsøg på nye synteser Inklusion
Del 1 Problemet som iboende barnet Diagnose Almen- vs. specialområde Problemet som knyttet til samspil Kamp mod diagnosticering Af-specialisering Ny samspil mellem almen- og specialområde under udvikling: Ny-specialisering Diagnose-i-kontekst

6 Krydspres og forsøg på nye synteser Organisering
Del 1 Skolen som monolit Integritet Professionel autonomi Skolen som del af kommunen Tilpasning Styringskæde Udvikling af nye politikudviklende netværk Nye lokale fællesskaber mellem institutioner Nye og facilliterende roller for forvaltningen

7 Overlevelsesstrategier i opbruddet
Åbenhed Udforske det nye Økonomisk pres forstærker krydspres Skolestruktur, arbejdstid, kommunal stordrift Hykleri Pendle mellem positioner Fundamentalisme Fastholde gamle positioner Deler vi kompleksiteten Eller sender vi den videre som dilemmaer Del 1

8 Skabe struktur i åbenhed?
Del 1 Skabe struktur i åbenhed? Team Skole Område Forvaltning Byråd Hvordan udforsker vi det nye? Hvordan være åben – uden blot at sende kompleksiteten ufordøjet videre til medarbejderne? Rammesætte – frisætte…?

9 Ingen bæredygtige løsninger uden samarbejde!
Del 2 Hvis ikke samarbejde, så: Systemfejl og manglende brug af hinandens viden Risiko for dekobling (konfliktfyldt og mangelfuld implementering Lav social kapital – og dermed lav produktivitet (Læs Tage Søndergaard Kristensen: Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag, 2010)

10 Høring, forhandling, medskabelse?
Del 2 Medskabelse Åbne dagsordner Medbestemmelse Medindflydelse Lukkede dagsordner

11 Forarmede samarbejdsformer Observationer fra Carma-rapporten
Del 2 Fokus på personalepolitik og sygefravær som noget særligt – der ses mere adskilt fra øvrige politikker og strategier (kerneforretningen) Akutte besparelser og omstillinger fylder meget – og er svære at møde med et kritisk helhedsperspektiv Høringsorganer – mere end reelle indflydelsesorganer Medarbejderrepræsentanter oplever at mangle kompetencer (bl.a. i forhold til styring) Brug for at styrke de kollektive læringsrum

12 Forarmede samarbejdsformer Vildveje
Del 2 Medskabelse Medbestemmelse “Armlægninger” Omklamringer Medindflydelse Manipulation Gidseltagning Dilemmaspil

13 Hvad kan vi lære? Vi er afhængige af hinanden
Del 2 Vi er afhængige af hinanden Trods hierarki og kommandoveje vil ledelse ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer Uden anerkendelse, ingen rationalitet Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel dialog lykkes.

14 Samarbejdstrappen Del 2 Medskabelse Strategisk partnerskab
Medbestemmelse Projektbaserede partnerskaber Velfungerende årshjul Medindflydelse Orden i formelle strukturer (kan ikke tages for givet!)

15 At invitere til næste trin
Del 2 At invitere til næste trin Grundprincipper Spørgsmål mobiliserer mere end svar Invitationer forpligter mere end krav Kunsten at invitere Nævn den mulighed, vi samles om Beskriv, hvad det kræver at gå med Gør det så personligt som muligt Anerkend, at folk siger til og fra Invitation som en måde at være på

16 Hvad gør invitationer ved magten?
Del 2 “Kære direktion…” Hvad kunne indgå i en invitation til ledelsen om at udvikle et mere strategisk partnerskab Anerkend de udfordringer, som ledelsen søger at finde løsninger på Beskriv de uheldige konsekvenser af de måder, de gribes an lige nu Fortæl om muligheden for at skabe noget nyt sammen Gør klart, at de kræver langsigtet samarbejde – med klare fælles pejlemærker, ordentlig proces og fælles ejerskab Vis jeres dedikation Giv plads til at sige til eller fra Hvad gør invitationer ved magten?

17 Barrierer og åbninger Del 2 “Realisten” “Romantikeren”
“Der er objektive interesse- modsigelser…” “Vi bliver fedtet ind i ledelsens beslutninger….armslængde, tak!” “Ledelsen går kun med, så længe det passer i dens kram…” “Alle taber ved forarmet samarbejde, alle vinder ved oprigtighed…” “Dialog er ikke det samme som at blive ét kød, vi kan stadig være os selv…” “Lad det komme an på en prøve..opfattelsen af, hvad der passer I vores kram, ændrer sig undervejs

18 Barrierer og åbninger Barrierer
Del 2 Barrierer og åbninger Barrierer Må give afkald på den sikkerhed, der følger af at spille kendte spil, der bekræfter identiteter og grundantagelser Involverer transformative læreprocesser Åbninger Komplekse problemer kan ikke løses uden samskabelse Andre strategier har vist deres konsekvenser Stort behov for oprigtighed Hvad taber vi egentlig..?

19 Det personlige beredskab
Del 2 Det personlige beredskab Carma Tese III – personlige kompetencer Forstå forskellige synspunkter og perspektiver Sociologisk og politisk fantasi Taktik og strategisk kunnen Hertil kunne suppleres: Nærvær, åbenhed, modenhed Oprigtig og troværdig kommunikation Formålsorientering Koalitionsopbygning

20 Refleksionsøvelse Tal med sidemanden:
Del 3 Tal med sidemanden: Hvad er mit brændende spørgsmål, som jeg gerne ville invitere ledelsen til dialog om? Hvordan kunne min invitation lyde? Hvordan ser min “samarbejdstrappe” ud? Skriv det brændende spørgsmål ned og hæng det op på væggen


Download ppt "MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google