Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KS – et eksempel "Gode forløb og erfaringer med nuværende prøveform v/lærere i ks" 11.30-12.15 De nærmere stikord til jeres punkt kunne være: - planlægning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KS – et eksempel "Gode forløb og erfaringer med nuværende prøveform v/lærere i ks" 11.30-12.15 De nærmere stikord til jeres punkt kunne være: - planlægning."— Præsentationens transcript:

1 KS – et eksempel "Gode forløb og erfaringer med nuværende prøveform v/lærere i ks" De nærmere stikord til jeres punkt kunne være: - planlægning af fællesfaglige emner eksempler på meget vellykkede emneforløb - kendskab til kompendier/bøger mv, som I kan anbefale - historieopgave - synopsistræning udarbejdelse af bilagsmaterialer TO DO Opdatere progressionsplan: MP Opdatere kriminalitetsforløb i skema: ME Fordele slides

2 Program Rammerne Planlægning Temaer – eksempler Undervisningsmateriale
Synopsis Historieopgaven Eksamen Udfordringer

3 1. Rammerne 1. 2. 3. 4. 1 2 - Struktur 2 Temaer Historieopgave
Semestre 1. 2. 3. 4. Historie – lektioner/uge 1 2 Samfundsfag lektioner/uge - Religion – lektioner/uge 2 Temaer Historieopgave 2 Temaer semester: 2 ugentlige lektioner á 45 min i historie semester: 4 ugentlige historielektioner, 2 religion og 2 samfundsfag semester: Som 2. semester semester: Som 2. og 3. semester Med forbehold: Alt afhængigt af tidsforbruget til projektperioder, hvor timeandelen beregnes med 50% til historie og hhv. 25% til religion og samfundsfag. Udfordringer Organisation Fælles tilstedeværelse (klar synergieffekt, men 1=3) Timeramme til projekter To- eller trefaglige projekter? Historie lidt ’ensomt’ første semester, og det gennemgåede kan ikke opgives til eksamen, idet det ikke er indgået i projektforløb 2 Temaer

4 1. Rammerne Skema 2 lærere – større fleksibilitet ’Ks-dag’ i 2hf
Friholdt til fælles tilstedeværelse i udvalgte lektioner ’Ks-dag’ i 2hf Nemmere at afvikle projekter Nemmere at komme ’ud af huset’ Fokuspunkter på HF Bl.a. lektiefrit - Alt læses i timerne

5 2. Planlægning - overordnet
Efteruddannelse – alle ks-lærere 2 dage pr. år / 1 dag pr. semester Samlet dokument Overordnede arbejdsspørgsmål Indhold for alle tre fag Eksempel Projektmateriale Progressionsplan Alle fag indgår i alle temaer

6 2. Planlægning – det daglige arbejde
Vidensdeling Den enkelte lektion Fælles opstart / afrunding ’Små historier’ Fælles konferencer – fag og lærer Samarbejde på tværs af klasser Arrangementer Fremlæggelser for hinanden

7 3. Tema: Kriminalitet Historie Samfundsfag Religion 1
Mindmap – kriminalitet Til hekseproces i landsretten 1686 (kildekritik) 2 På besøg i enevældens fængsler (kildekritik) Det gode liv Hvorfor bliver man kriminel? Intro til religionsfaget 3 Fra 1860’ernes forbryderalbum (kildekritik) Socialisering og kulturel kode Menneskesynet i kd, islam og buddhisme 4 Straffeformer gennem tiderne Statistik om kriminalitet Det onde – hvad er det og hvor kommer det fra? (kd og islam) 5 Straf, menneskesyn og ideologi Tilgivelse – krav, pligt eller mulighed? 6 Hvorfor straffer vi? Ideologierne bag fængslerne. Dødsstraf Besøg i retten Besøg af fængselspræst

8 3. Tema: Den amerikanske drøm
Historie Samfundsfag Religion Tidslinje, USA’s grundlæggelse Uafhængighedserklæringen Liberalismens idealer: Magtdeling, demokrati, menneskerettigheder I Guds navn (Tv-udsendelse om kristent universitet) Indvandring - Ekspansion vestover – ’American Progress’ Borgerkrig og KKK Markedsøkonomi, statens rolle Kristendommens historiske oprindelse Amerikansk identitet Krakket i 1929 og New Deal Finanskrise og stat – det økonomiske kredsløb Kristendommens grundmyte, tro og lære Borgerrettighedsbevægelse Monroedoktrin, 1VK, 2VK Interventionisme/isolationisme Sammenligning af det amerikanske og det danske politiske system Protestantisme og protestantisk fundamentalisme Trumandoktrin, kold krig, Koreakrigen Vietnamkrigen – det nationale traume Globalisering og amerikansk kultur Religion og politik i USA ’Wall of separation’ 9/11 og krigen mod terror Valgkamp 2008: Obama Obamas sundhedsreform – velfærdsmodel og fattigdom Jerry Fallwell og Pat Robertson Albrights vurdering af synet på USA 2008

9 3. Tema: Globalisering og kulturmøde
Historie Begreber Hvornår kan man tale om globalisering? Hvilke opfindelser spiller ind? Hvornår kom ’verden’ til Danmark? Hvilke udfordringer medfører det? Samfundsfag Dokumentation af globaliseringen – en gåtur Bank-besøg Kulturmøder Integration – segregation - assimilation Religion Hvilke religioner møder vi i dag i Danmark? Hvornår kom de, og hvad tror de på? Er de en hindring i forhold til integration? Afslutning: Tur til Århus med besøg i Cirkus Tværs, Idrætsbørnehave, Globen 1, Foredrag om kommunens integrationspolitik, besøg i buddhistisk tempel og moske (med foredrag begge steder). Overnatning på Langkær Gymnasium, hvor de også fik et foredrag af souschefen

10 4. Undervisningsmateriale?
Klippe-klistre! Filmklip Billeder ’Less is more’ Aktiviteter Lokalområdet

11 5. Synopsis Skabelon Fokuspunkter Hver gang! Tidsramme Eksempel
Jf. progressionsplan Hver gang! NB: Elevtid Tidsramme 3-4 lektioner á 90 min. 1-2 lektioner til fremlæggelser / anden evaluering

12 6. ’Historieopgaven’ Formål:
»Der udarbejdes i 1. hf en historieopgave. Historieopgaven har som formål at opøve kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger og herunder inddrage de faglige mål. Se bilag 2.« Bilag 2: 1. Mål 1.1. Kursisterne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner. Kursisterne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: – genrebevidsthed – sproglig korrekthed – disposition – argumentation – anvendelse af citater, figurer, illustrationer mv. – præsentation – relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. De studieforberedende kompetencer skal anvendes i den større skriftlige opgave.

13 6. Historieopgaven - vores udgave
Tidspunkt: Opgaven fungerer som afslutning på 2. tema i KS Der afsættes torsdag og fredag med aflevering fredag kl på kontoret. Problemformuleringen udleveres mandag i samme uge. Omfang: 5-8 sider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, abstract og litteraturliste Opgaveformulering: Bundet, central formulering inden for de tre KS fag Opgavekrav: Opgaven skrives individuelt! Til opgaven gives bilagsmateriale på cirka 5 siders ukendt materiale Fokus på dokumentation, kildehenvisning osv. Der skal inddrages mindst 1 styk selvfundet materiale Viden fra alle tre fag fra KS skal inddrages! Opgaveformulering: ”Redegør for begrebet ’globalisering’ og for globaliseringens dimensioner. Undersøg med udgangspunkt i mindst én af de vedlagte artikler de udfordringer, globaliseringen rejser for det danske samfund. Diskuter hvorvidt den udvikling, globaliseringen medfører på forskellige områder, er negativ eller positiv for Danmark.” I bedømmelsen lægges vægt på: Sagligt sprog Anvendelse af faglig terminologi Veldokumenteret: kildeangivelse og litteraturliste

14 7. Eksamen Lav sæt undervejs! Lav bunker med forslag
Lav sættene sammen Materialetyper Nutidsorienteret materiale Synspunkter Billeder, malerier, tegninger Statistik

15 8. Udfordringer TID, TID og atter TID Kursist-indflydelse Overblik
2 lærere Parallelt på hold ’Efteruddannelse’ Kursist-indflydelse Arbejdsformer Delvist indhold Evalueringsformer Produktkrav Overblik Progressionsplan


Download ppt "KS – et eksempel "Gode forløb og erfaringer med nuværende prøveform v/lærere i ks" 11.30-12.15 De nærmere stikord til jeres punkt kunne være: - planlægning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google