Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen sTudieforberedelse - AT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen sTudieforberedelse - AT"— Præsentationens transcript:

1 Almen sTudieforberedelse - AT
Hvad er AT? Progressionen 1g-3g Afsluttende eksamen

2 De tre faglige hovedområder
Naturvidenskaberne Samfundsvidenskaberne Humaniora Område: Fænomener og processer i naturen og den menneskeskabte teknologiske verden. Metode: Observation, måling og vejning. Opstilling af teorier og modeller. Afprøvning af teorier og opstilling af modeller, der igen afprøves mod virkeligheden ved hjælp af observation osv. Sociale strukturer og Relationer. Produktion og fordeling af ressourcer. Politiske strukturer, processer og magtrelationer. Indsamling af empiri beskrevet og fortolket ved hjælp af begreber og teorier. Kvalitativ metode: Indsamler tekster, der analyseres og fortolkes. Kvantitativ metode: Statistikker og andre kvantitative data indsamles og analyseres med talmæssigt funderede analyser Historie og hverdagskultur Litteratur, kunst. Bevidsthed, erkendelse Sprog medier og kommunikation Værdier og etik Empiri består af indsamlede tekster og andre kulturelle produkter af enten kunstnerisk eller hverdagsagtig karakter. Analyse og fortolkning af materialer, også på fremmedsprog.

3 Humanistisk metode Eksempel: Hvad vil forfatteren med teksten?
Kildekritik, værdianalyse. Hvad betyder den? Hvilken mening giver teksten for forfatteren og for den tid, den er skrevet i? "Mennesket er dog prægtigt! Så lig en engel, så lig en gud. Verdens vidunder!" William Shakespeare

4 Historie i at Arbejdet med FREMSTILLINGER Kronologi
Forklaringsmodeller Arbejdet med KILDER (skriftlige/ikke skriftlige) Kildekritik Kildens anvendelighed Hvorfor står der det, der står? Fra nutid til fortid (og fremtid?)

5 Engelsk/dansk i at Tekstanalyse Fortolkning Genrebestemmelse
Litteraturhistorisk kontekst Budskab Genrebestemmelse De enkelte genrers svagheder og styrker

6 Produktkrav Skriv i 2 fag, gruppevis Synopsis 3-5 sider
afleveres til de to valgte lærere fredag klokken 13.30

7 Synopsis – titel på emnet og angivelse af fagkombination
Uddrag af læreplanen for Almen Studieforberedelse  Læreplanen kan læses i sin helhed på: – titel på emnet og angivelse af fagkombination – problemformulering – præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med – diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne – konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger – en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse – litteraturliste – en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten.

8 Synopsis (2) Prøv selv at opstille problemformulering og problemstillinger!

9 Materialer til ugen Findes på hjemmesiden Ligger i Lectio
Ligger i Lectio Udleveres i modulerne


Download ppt "Almen sTudieforberedelse - AT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google