Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Imperialisme Fra Cæsar til Bush

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Imperialisme Fra Cæsar til Bush"— Præsentationens transcript:

1 Imperialisme Fra Cæsar til Bush

2 Faglige mål Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæi- ske og globale udvikling Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.

3 Kernestof Antikkens samfund Kolonisering Imperialisme
Ideologiernes kamp Globalsering

4 1. Introduktion til forløbet
Lektie: Verdenshistorisk oversigt af Emkjær (red.), Ahle og Madsen, s : ’Kulturmøder: Imperialismen’ Brainstorm via billede (til højre) Gruppearbejde: nyttige begreber Begrebsleg

5 2. Pax Romana og det romerske kejserdømme
Lektie: Europa i Støbeskeen, s : ”Det romerske kejserdømme” (baggrund) Gruppearbejde med arbejdsspørgsmål Fælles gennemgang

6 3. Kilder til det romerske imperium
Lektie (kilder): ’Romanisering af britannerne’ (Fokus) Asterixtegneserie En kilde mere Gruppearbejde: læreren laver 4 problemstillinger, som skal belyses ved hjælp af kilder, der er læst hjemmefra

7 4. Rule Britannia – Det britiske imperium
Lektie: Det engelske imperium s , ”England og Imperiet” + kort s. 14 ’Rule Britannia’ (læs og hør) => hurtigskrivning Gennemgang af lektien ved hjælp af lærerstyrede arbejdsspørgsmål og par/gruppearbejde.

8 5. Kilder til det britiske imperium
Lektie (kilder): 1. ’Rejsedagbog fra Matabeleland’ (Grundbog til Historie) 2. ’Lobengulas klage til dronning Victoria ’ (Det engelske imperium) 3. ’Dronning Victorias svar til Lobengula ’ (Det engelske imperium) Klassens deles i hhv. tekst 1 og tekst 2+3, analyserer kilden/kilderne, og fremlægger dernæst for den fra det ’modsatte hold’.

9 6. Synspunkter på imperiet
Lektie: s (Det engelske imperium): ”Synspunkter på imperiet” Kilder: ”Den hvide mands byrde” Filmklip fra ’Gandhi’ som eksempel på en fremstilling af det britiske imperium. Grupperne sættes evt. til at diskutere de forskellige synspunkter ved at indtage de forskellige holdninger selv.

10 7. Anti-imperialisme og den amerikanske selvforståelse
Lektie: Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig, s. 9-12: ”Præsident Wilsons 14 punkter” Uddrag af den amerikanske uafhængighedserklæring. Skriv alt om USA som imperialistisk magt => gem papir væk til senere.

11 8. Koldkrigsimperialister
Lektie: En kort introduktion til den kolde krigs begyndelse. (Kilder) George Kennan’s X-artikel (1947) Uddrag af Sovjetunionens Kommunistiske Partis Historie, 1959 (Verden efter 1914)

12 9. Ny verdensorden – USA efter murens fald
Lektie: ”Vestens dobbelmoral” (kilde 50) i Grundbog til historie- fra kold krig til globalisering En Bush-tale om ’freedom and democracy’ Opstil problemstillinger ud fra forskellige billeder (se eksempler)

13 9. Billedforslag

14 9. Billedforslag

15 10. Opsummering og perspektivering
Lektie: ’Fra Star Wars til Life of Brian’ (kilde 41) i Europa i Støbeskeen Filmklip fra Life of Brian og Gladiator, som trækker tråde fra Romerriget til hhv. Storbritannien og USA. Opsummering af de vigtigste punkter. Perspektivering på tværs af forløb med henblik på eksamen.


Download ppt "Imperialisme Fra Cæsar til Bush"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google