Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Religion og Oldtidskundskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Religion og Oldtidskundskab"— Præsentationens transcript:

1 Religion og Oldtidskundskab
”Der skal to til tango…” Langkær Gymnasium & HF, E2007 © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

2 Faglige mål – mulige koblinger?
Oldtidskundskab Eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger gennem læsning af antikke tekster. Religion Eleverne skal kunne: redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik anvende elementær religionsfaglig terminologi karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler formulere sig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst formulere sig om etiske problemstillinger. © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

3 © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen
Mødepunkt i dannelsen Vardåsen kirke, Norge. Vinder af ’Betonprisen’ 2004 © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

4 Mødepunkter - forslag Der skal to fag til – ellers en tom øvelse
Metodiske fællestræk Arbejdsformer Materiale Faglige mål Nutidsaspektet – den studerendes undren Begreber - begrebsafklaringer Der skal to fag til – ellers en tom øvelse © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

5 Det konkrete samarbejde
Forløb Tilrettelæggelse Praksis Almen Studieforberedelse © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

6 Tilrettelæggelse med tekst/genstand som fælles punkt Oldtidskundskab
Religion Tekst / Genstand Religion Religion © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

7 ’Emne’-forløb mødepunkt her? hermeneutisk metode? mødepunkt her?
tekst/genstand? film? mødepunkt her? Miniprojekt? Opgave eller test? Udlægning af tekst med to faglige vinkler?) Tematisk fælles Oldtidskundskab Religion © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

8 Almen Studieforberedelse
To fluer med ét smæk… Et 3. ikke-humanistisk fag bør inddrages (Historie, Geografi etc.) Koncentreret, afgrænset projektforløb Opøvelse af bl.a. humanistisk metode Relief på Peterskirken, Jesus Kristus overdrager St. Peter  Himmerigets nøgler © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen

9 Præcision – et eksempel
fx 3 fælles lektioner á 45 min i 2. sem. Kort intro fra begge fag Analysér teksten /genstanden Diskuter og præcisér fagenes tilgange og udbytte af teksten /genstanden Plenum Tekst / genstand © Claus Vestergaard Sørensen og Marie-Louise Ebert Lauritsen


Download ppt "Religion og Oldtidskundskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google