Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Progression i de større skriftlige opgaver:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Progression i de større skriftlige opgaver:"— Præsentationens transcript:

1 Progression i de større skriftlige opgaver:
Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning Principper og fokuspunkter: Stilladsering Gennem workshops og stilladserende opgaver Studieforberedende kompetencer Via fokus på problemformulering og litteratursøgning Balance mellem formativ og summativ evaluering, mellem feed-forward og feed-back V.hj.a omlagt elevtid

2 Skrivekompetencer SRP SRO DHO
På hvert trin er de foregående kompetencer inkl SRP Grammatisk kompetence: Kunne mestre tegnsætning SRO Proceskompetence: Kunne arbejde med skriveprocessens enkelte faser - Indøve basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker Strukturel kompetence: Kunne integrere forskellige fag i en opgave Genrekompetence: Være bevidst om genrenormer og forventninger – Være bevidst om sprog og stil inden for genren Grammatisk kompetence : Kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation DHO Genrekompetence: Kunne anvende fremstillingsformer: redegørelse, analyse, vurdering/diskussion Strukturel kompetence: Kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion – Kunne skabe overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave – Kunne opgaveteknik (Citatteknik, henvisninger, litteraturliste)

3 Problem- og opgaveformulering SRP SRO -DHO
Eleverne overvejer - i samarbejde med vejledere - problemformulering og opgaveformulering Vejledere stiller opgaven SRO Fastlagte overordnede emner i den enkelte studieretning (bestemt af lærerne), der lægger op til friere valg for eleverne end i DHO. Eleverne vælger gruppevis selv fag og emne (indenfor den ramme som lærerne har besluttet) og udarbejder – med hjælp fra vejledere – problemformulering og opgaveformulering. Men skriver individuelt. -DHO Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne). Fx periode-emne eller emner på tværs af tid: Imperier, magt, kulturmøder Eleverne udarbejder - med hjælp fra vejledere - problemformulering og opgaveformulering i grupper. Men skriver opgaven individuelt. Læreren kan bestemme om (dygtige) elever skal have mulighed for at lave problemformulering og opgaveformulering alene.

4 Litteratursøgning SRP SRO DHO
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere SRO Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde. Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere DHO Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal således trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur. Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet.

5 Vejledning SRP 1 workshop: 1) Afklaring af område og valg af fag 2 skrivedage med skemalagt vejledning i forløbet op til selve skrivefasen. Fokus på problemformulering og litteratur ved første vejledning, på opgaveformulering og disposition ved anden. SRO 3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og opgaveformulering (1 lektion) 2) Litteratursøgning i studieretningsfagene + fortsat arbejde med problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering) 1 skrivedag på skolen med vejledning, skemalagt af lærerne. Fokus på opgaveformulering, disposition og litteratur. DHO 3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 2) Repetition af en akademisk opgaves opbygning (1 lektion som optakt til første skrivedag) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering) 1 skrivedag på skolen med løbende vejledning.

6 Dogmeskrivningsprojekt
Stilladserende opgaver SRP Metarefleksion Refleksion over, hvad eleven synes lykkedes godt i SRO og hvad han/hun kun tænke sig at gribe anderledes an i SRP. Desuden overvejelser om processen. 2 timers elevtid SRO Abstract-øvelse Information om og øvelse i at skrive abstract. 2 timers elevtid Metarefleksion Refleksion over, hvad eleven synes lykkedes godt i DHO og hvad hun kun tænke sig at gribe anderledes an i SRO. Desuden overvejelser om processen. 2 timers elevtid DHO Dogmeskrivningsprojekt Styret opgave med givet problemformulering og litteratur, som skrives i grupper med løbende vejledning. 3 timers omlagt elevtid

7 DHO Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne). Fx periode-emne eller emner på tværs af tid: Imperier, magt, kulturmøder Eleverne udarbejder - med hjælp fra vejledere - problemformulering og opgave-formulering i grupper. Men skriver opgaven individuelt. Læreren kan bestemme om (dygtige) elever skal have mulighed for at lave problemformulering og opgaveformulering alene. Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal således trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur. Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet 3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 2) Repetition af en akademisk opgaves opbygning (1 lektion som optakt til første skrivedag) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering) 1 skrivedag på skolen med løbende vejledning.

8 SRO Fastlagte overordnede emner i den enkelte studieretning (bestemt af lærerne), der lægger op til friere valg for eleverne end i DHO. Eleverne vælger gruppevis selv fag og emne (indenfor den ramme som lærerne har besluttet) og udarbejder – med hjælp fra vejledere – problemformulering og opgaveformulering. Men skriver individuelt. Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde. Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere 3 workshops: 1) Gruppedannelse, valg af område og fag + arbejde med problemformulering og opgaveformulering (1 lektion) 2) Litteratursøgning i studieretningsfagene + fortsat arbejde med problemformulering og opgaveformulering (2 lektioner) 3) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons på hinandens opgaver (1 lektion dagen før aflevering) 1 skrivedag på skolen med vejledning, skemalagt af lærerne. Fokus på opgaveformulering, disposition og litteratur. .

9 SRP Eleverne overvejer - i samarbejde med vejledere - problemformulering og opgaveformulering Vejledere stiller opgaven Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejledere 1 workshop: 1) Afklaring af område og valg af fag 2 skrivedage med skemalagt vejledning i forløbet op til selve skrivefasen. Fokus på problemformulering og litteratur ved første vejledning, på opgaveformulering og disposition ved anden.

10 Begrebsafklaring: Problemformuleringen: det spørgsmål eller den påstand man gerne vil undersøge, f.eks: Hvordan kan 'Death of a salesman' ses som en kritik af den amerikanske drøm? Opgaveformulering: indeholder (også) et bud på, hvad der skal til for at nå frem til et fyldestgørende svar på en implicit problemformulering, f.eks: Beskriv (eller gør rede for) de vigtigste træk ved begrebet den amerikanske drøm, analyser stykket med fokus på forholdet mellem far og søn (fordi det er her kritikken kommer til udtryk), diskuter stykket som en kritik af det amerikanske samfund. Lidt firkantet: problemformulering = Hvad skal undersøges opgaveformulering = Hvad skal undersøges og hvordan


Download ppt "Progression i de større skriftlige opgaver:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google