Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De skriftlige eksamensopgaver i engelsk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De skriftlige eksamensopgaver i engelsk"— Præsentationens transcript:

1 De skriftlige eksamensopgaver i engelsk
Nogle af principperne Gitte Vest Barkholt

2 Principper Opgaverne skal afspejle læreplanerne – der prøves i læreplanernes indhold Det sproglige aspekt af faget skal testes Opgaveformuleringerne skal være - klare og entydige - må ikke kræve implicit kultur- eller samfundsklasse/gruppe betinget viden - være formuleret i normalt sprog Klare ordgrænser Alle elever/kursister skal kunne skrive i de frie opgaver

3 Prøvens overordnede struktur
Delprøve 1 – den sproglige opgave - grammatiske regler - sprogfornemmelse Delprøve 2 – Tekstbaseret opgave - besvarelser i form af fx: referat, redegørelse, diskussion, kommentering (sagprosa) - essay i sammenhæng (skønlitteratur)

4 STX B Delprøve 1 – den sproglige opgave:
A: Grammatiske rettelser + forklaring B: Bredere grammatisk emne testes C: Sproglige iagttagelser D Oversættelse af sætninger

5 STX B A: Grammatiske rettelser + forklaring a) I dislike to go by bus
Delprøve 1 – den sproglige opgave A: Grammatiske rettelser + forklaring a) I dislike to go by bus Der skal altid en ing-form efter dislike b) Johns wife never showed up John er ejefald, og der mangler en apostrof

6 STX B B: Bredere grammatisk emne testes, fx:
Delprøve 1 – den sproglige opgave: B: Bredere grammatisk emne testes, fx: - Identifikation af ordklasse - Bøjning af verber - Brug af artikel - Brug af apostrof

7 STX B C: Sproglige iagttagelser, fx: Afvigelser fra standardsprog
Delprøve 1 – den sproglige opgave C: Sproglige iagttagelser, fx: Afvigelser fra standardsprog - slang - utraditionelle sammentrækninger - dialektpræget sprog Stilistiske iagttagelser - sammenligning mellem to lejer - udpræget formelt el. uformelt sprog

8 STX B D: Oversættelse af sætninger (ca 5 stk), fx:
Delprøve 1 – den sproglige opgave: D: Oversættelse af sætninger (ca 5 stk), fx: a) En hel dags arbejde var spildt A whole day’s work was wasted b) Robert, min nabo, har lært sig selv spansk Robert, my neighbour, has taught himself Spanish

9 STX B Delprøve 2 - tekstopgaven:
Vælg mellem sagprosa eller skønlitteratur Sagprosa: separate opgaver på stigende abstraktionsniveau: - indsamling af oplysninger - sammenligning/redegørelse - diskussion Litteratur: sammenhængende besvarelse i essayform

10 Definitioner A summary: som vi plejer at definere det.
An outline: En koncentreret behandling af et bestemt emne (tæt på summary). A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egne meninger, holdninger eller vurderinger. An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af grunde, årsager eller motiver. An article: en sagprosatekst, der normalt udgør en selvstændig del af en udgivelse (fx et tidsskrift eller blad). Short essay: en kort afsluttet tekst med argumentation/kommentarer.

11 Vægtning af de to delprøver ved bedømmelse
1. delprøve giver eksaminanden mulighed for at vise sin evne til at træffe korrekte ortografiske og grammatiske valg. Vurderingen af 1. delprøve indgår med 1/5 i den samlede vurdering 2. delprøve er absolut den vigtigste og indgår med 4/5 i den samlede vurdering

12 Besvarelsernes længde delprøve 2
HF B: ord STX B: ord STX A: ord (A) og ord (B) Max grænsen er sat ud fra en forventning om, hvad eksaminanderne kan overkomme, men også for at signalere sproglig og indholdsmæssig præcision. Hvis disse elementer er til stede, indgår overskridelser i sig selv ikke som et væsentligt element i bedømmelsen.


Download ppt "De skriftlige eksamensopgaver i engelsk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google