Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Prøve 3 maj/juni 2012 Tilmelding til PD3 på IA vil ske i marts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Prøve 3 maj/juni 2012 Tilmelding til PD3 på IA vil ske i marts"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Prøve 3 maj/juni 2012 Tilmelding til PD3 på IA vil ske i marts
Tid, sted, regler, tips, opgavetyper Sprogcenter IA

2 Regler for skriftlig eksamen
Billedlegitimation obligatorisk Mobiltelefoner skal være slukket Tasker afleveres til vagterne Ordbog er ikke tilladt til prøve i læseforståelse Sprogcenter IA

3 Skriftlig eksamen Læsning Skrivning Tid i alt: 4 timer Delprøve 1
Delprøve 2A og 2B Skrivning Delprøve 2A og 2B (Der vælges mellem 2A og 2B) Tid i alt: 4 timer Sprogcenter IA

4 Læsning 3 DELPRØVER I LÆSNING Læsefærdighed Delprøve 1
Læsefærdighed Delprøve 2A Læsefærdighed Delprøve 2B OBS. Delprøve 1 samles ind efter 30 min. Tid: 1 time og 30 minutter Sprogcenter IA

5 Delprøve 1 - læsning Finde information i en brochure, pjece, katalog eller lignende Svar så præcist og kort som muligt 15 spørgsmål Tid: 25/30 minutter (Efter 25/30 min. samles delprøve 1 ind og delprøve 2 A og B deles ud) F.eks. spørgsmål: Hvad koster kurset? Svar: 500 kr. (hvornår) Sprogcenter IA

6 Delprøve 2A - læsning Delprøve 2A
Besvare spørgsmål til tekst (Fortællende tekster fra f.eks. avis, ugeblad, magasin mm.) 7 spørgsmål Læse omhyggeligt og forstå holdninger, hensigt og væsentlige detaljer Sprogcenter IA

7 Delprøve 2B - læsning Delprøve 2B Tid i alt for Delprøve 2A og 2B:
Indsætte manglende ord i tekst 8 ord mangler Vælg mellem 4 mulige ord Sæt kryds ud for det rigtige ord Tid i alt for Delprøve 2A og 2B: 60-70 minutter Sprogcenter IA

8 Skriftlig fremstilling
2 DELPRØVER Tid: I alt 2 timer og 30 minutter Delprøve 1 - Brev Delprøve 2 – Essay/Stil Vælg mellem delprøve 2A og 2B Sprogcenter IA

9 Delprøve 1 – skrive brev Et formelt eller uformelt brev eller en henvendelse F.eks: til en ven, der beder dig om et råd, et brev til en boligforening, et svar på en annonce, en klage eller lignende. Husk at besvare alle punkter Sprogcenter IA

10 Delprøve 2 – skrive stil Vælg mellem 2 opgaver: Delprøve 2A eller 2B
Skriv et essay/stil på ord Emne, fokuspunkter, statistisk materiale, synspunkter/udsagn Beskrive, kommentere, vurdere, argumentere, sammenligne mm. Delprøve 2 består af to opgaver, 2A og 2B, hvoraf prøvedeltageren skal vælge én til besvarelse. I opgaverne kan der indgå en tekst, suppleret med illustrationer eller andet grafisk/faktuelt materiale eller udsagn/synspunkter. Der tages udgangspunkt i et emne og nogle fokuspunkter. Besvarelsen skal være på ord. Sprogcenter IA

11 Mundtlig prøve Besked om monolog-emne fra læreren (efter aftale!)
Par-eksamen – 2 prøvedeltagere Tid: 30 minutter Sprogcenter IA

12 4 mundtlige delprøver Monolog Interview om monolog Interaktion
Diskussion Sprogcenter IA

13 Delprøve 1 - Monolog Klassens emneområder: Arbejdsmarked
Demokrati og EU Uddannelse Klima Ligestilling og folkesundhed Økonomi Medier Sprogcenter IA

14 Eksempel på monolog Du skal tale om et emne i ca. 2 min.
Emnerne skal ligge inden for de fire områder fra Ministeriets bekendtgørelse: Arbejde, Medborgerskab, Danmark før og nu, Uddannelse Sprogcenter IA

15 Monolog fortsat Monologen skal indeholde: Stikord kan medbringes
En indledning, der præsenterer emnet Nogle punkter du selv fastlægger En afslutning Stikord kan medbringes Man må ikke læse teksten op Sprogcenter IA

16 Delprøve 2 - Interview Spørgsmål fra eksaminator til det emne man har forberedt Tid: 2-3 min. pr. prøvedeltager Sprogcenter IA

17 Delprøve 3 - Samtale De 2 prøvedeltagere trækker et emne (fx indkøb, at lære sprog, forurening, ferierejser mm) De skal diskutere emnet i 5 minutter uden at eksaminator deltager Begge deltagere er ansvarlige for at begge får sagt noget Sprogcenter IA

18 Delprøve 4 - Diskussion Hver deltager diskuterer samme emne med eksaminator, som stiller uddybende spørgsmål 2-3 minutter pr. deltager Sprogcenter IA


Download ppt "Dansk Prøve 3 maj/juni 2012 Tilmelding til PD3 på IA vil ske i marts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google