Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skriftlighed i undervisningen INTERNATIONAL ØKONOMI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skriftlighed i undervisningen INTERNATIONAL ØKONOMI"— Præsentationens transcript:

1 Skriftlighed i undervisningen INTERNATIONAL ØKONOMI
Vier ved at bygge tradition op. Seminar i FLIØ – Foreningen af lærere i international økonomi: 3. december 2010 Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent

2 Disposition Læreplanerne, hvad sige de? Hvorfor skrive i IØ?
Genre i IØ, hvilke? Rette-praksis Planer og progression Jens Ditlev Hansen

3 Bilag 4 Studieforberedende skrivekompetencer
genrebevidsthed sproglig korrekthed disposition argumentation anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. præsentation relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. Samarbejde med andre fag Birte Ravn Østergard

4 1.Hvad siger læreplanen i IØ A?
NY læreplan: ”I løbet af det samlede forløb udarbejdes skriftlige opgaver med progression i form og indhold. Skriftligt arbejde skal understøtte opfyldelsen af de faglige mål, herunder evnen til systematisk at formidle problemstillinger på relevante taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets begrebsapparat. Der skal arbejdes systematisk med forskellige opgavetyper og med varieret materiale, herunder tekst, diagram og talmateriale.” Jens Ditlev Hansen

5 IØ B og A Elevtid på IØ A = 110 Elevtid på BIØ B = 0
Skriftlighed på B? Jens Ditlev Hansen

6 Hvorfor skrive ? At skrive for at lære
At bruge fagsprog uforpligtende og afprøvende At komme i gang med at tænke At finde ud af, hvad man har på hjerte, så man kan deltage i samtalen i klassen/ gruppen At lære at skrive At lære at skrive i fagets genrer Redskab , igangsætter At skrive er også et mål en nyttig kompetence, studie-erhvarvsliv Jens Ditlev Hansen

7 Tænkeskrivning Skrive for at lære… Man skriver til sig selv
• For at udvikle ideer og afprøve faglig viden • Uden at være forpligtet på at det skal kunne forstås af andre. • rodet og springende. • Sproget kan være privat og hverdagsagtigt. Jens Ditlev Hansen

8 Formidlingsskrivning
Man skriver for at præstere Man skriver til andre • For at formidle ideer og faglig indsigt. • Man er forpligtet på at gøre sig forståelig for læsere. • Man underlægger sin tekst kritisk analyse, • Må revidere, vælge ud, • Skabe struktur og orden. • Sproget skal være formelt og korrekt så læseren ikke støder sig på det så opmærksomheden flyttes fra meddelelsen. Jens Ditlev Hansen

9 To skrivefunktioner NIV A + B Niv A Jens Ditlev Hansen

10 IØ’s grundgenre: En problemstilling og baggrunden herfor
Notat … vil normalt omfatte nedenstående elementer: En problemstilling og baggrunden herfor Forskellige løsningsforslag En gennemført faglig argumentation, hvori konsekvenserne af de forskellige løsningsforslag præsenteres sammenstilling af løsningsforslag, hvori fordele og ulemper præciseres En konklusion med anbefalinger af hvilket forslag, der bedst kan løse problemet   Jens Ditlev Hansen

11 3. International økonomis ”genrer”
Case-besvarelse Rapport Synopsis Anvendelse Eksamensopgaver i IØ A Afleveringsopgaver Studieretnings-projekt 2. Årsopgave (bilag 4) DIO – og Mundtlig prøve (form b) Faglige faglig skrivning Stof Udleveret casemateriale + selvstændig informationssøgning Selvstændig informationssøgning Struktur Følger opgaveformulering: Taksonomi Kernestof Selvstændig teori- og metodevalg Lærerformuleret opgaveformulering med stigende taksonomi: Redegørelse Analyse Vurdering Elevformuleret problemformuleringmed stigende taksonomi: Omfang Varierende – 5-5½ timers elevtid SRP: sider (2 ugers elevtid) 3-5 sider Jens Ditlev Hansen

12 Synopsis IØ forslag til disposition
1. Redegørelse for valg af problemstilling(er): Hvorfor er problemet interessant - relater til det udleverede materiale? 2. Analysere af den valgte problemstilling(er) på baggrund af relevante begreber og de relevante teorier 3. Diskussion og vurdering i forbindelse med eventuelle løsninger som problemstillingen giveranledning til. 4. Konklusion og faglig stillingtagen til problemstillingen og eventuel perspektivering. Jens Ditlev Hansen

13 Synopsis IØ Koncentrat Kan ikke stå alene skal uddybet til eksamen
Understøttes af talepapir Anvender overbliksmodeller Jens Ditlev Hansen

14 Opgavetyper Individuelle opgaver Gruppeopgaver Noter Quizzer/tests
Timereferat Hurtig skrivning, minilex Læserbreve, blog indlæg Færdighedsopgaver/øvelsesopgaver, afleveringsopgaver Synopsis Gruppeopgaver It-præsentationer Journalistiske tekster Multimedieproduktioner Projektarbejde med problemformulering Cases, artikler med tilhørende spørgsmål /Opgavehæftet Uddybe mere efterfølgende Jens Ditlev Hansen

15 4. Rettepraksis Fokuseret retning. - undgå overretning = opgivenhed
- Udmeld fokus på forhånd. - diktér eller aftal fokus med eleverne - FOKUS-eksempler: Formalia, sproglig korrekthed, faglige IØ-begreber, læse og forstå opgaven Ros vellykkede passager - Hvad er godt. Hvad kan du køre bedre Ved fejl - Foreslå bedre formuleringer - sæt streg og lad eleven selv rette Undervejds-respons, f.x. del en eksamensopgave i to afleveringer Genaflevering Kammeratvurderinger Jens Ditlev Hansen

16 Eksempel fordeling af skriftligt arbejde IØ A
Jens Ditlev Hansen

17 Eksempel fordeling af skriftligt arbejde IØ A
Jens Ditlev Hansen

18 Eksempel fordeling af skriftligt arbejde IØ A
Jens Ditlev Hansen

19 Eksempel fordeling af skriftligt arbejde IØ A
Jens Ditlev Hansen


Download ppt "Skriftlighed i undervisningen INTERNATIONAL ØKONOMI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google