Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsesmetode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsesmetode"— Præsentationens transcript:

1 Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsesmetode

2 Definitioner Teori Begreber Faglige metoder Undersøgelsens metode
System af læresætninger (eller antagelser) inden for et fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fænomener, og som danner forståelses-ramme for et fagligt område Begreber Nøgleord fra teorien som man bruger til at analysere og organisere sine informationer med Faglige metoder Specifikke, faglige, ofte teoribaserede redskaber til konkrete opgaver (analyse, fortolkning, vurdering, handling) Undersøgelsens metode Den fremgangsmåde man bruger til sin undersøgelse af det faglige problem (eller antagelser) Empiri Materiale som er genstand for undersøgelse: iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder

3 Udvikling af antagelser
Hvilket felt har din særlige interesse? (lav en overskrift, en sætning eller nogle stikord) Hvad vil du gerne undersøge nærmere - og evt. hvordan? Hvorfor vil du gerne dykke ned i det emne? Hvad er dine antagelser i forhold til refleksionen? Hvad beror du dine antagelser på? Hvad har du brug for lige nu?

4 Udvikling af nøglebegreber
Hvordan håndterer du skelnen mellem praksisviden, professionsviden og videnskabelig viden? Hvad er et godt nøglebegreb? Hvad er god praksisrefleksion Vælg to nøglebegreber der passer til antagelsen – og til din praksisrefleksion

5 Hvad er god teori? Hvad er god teori? Hvad er analyse og fortolkning?
Hvordan håndterer du forholdet mellem analyse og fortolkning?

6 Baggrund og emnevalg Præsentér dit emne, din personlige/faglige (ikke private) begrundelse for at beskæftige sig med det. Hvilke faglige perspektiver ser du i dit emne? Skriv hvad du vil gøre, hvorfor og hvordan, - uden undskyldninger og beklagelser over det der ikke kom med. Elementer i indledninger: emne, problemindkredsning, undersøgelsens formål, synsvinkel (ståsted), begrebs-definitioner, hypoteser/antagelser, afgrænsning, fremgangsmåde Begrundelser for metoder, teori og empiri

7 Empiri Empirien er det vi gør til genstand for vores undersøgelser
Tekster, observationer, data, kilder, cases Eksempler: to forskellige computerspil, fortællinger af enhver slags, teorier om litterære analyser, spilanalyse, filmanalyser, artikler om emnet, udvalgte episoder af dokumentarserie/reality shows Kvalitativ og kvantitativ empiri Kvalitativ: de særlige kvaliteter og egenskaber ved det flet man studerer Kvantitativ: det der let kan erfares i tal, mængde- og størrelsesforhold Undersøgelsens argumentation er afgørende for udvalg af empiri Forbered altid indsamlingen grundigt! (spørgeguide, interviewmetodik, fokus i antagelser/problemformulering Du skal kunne svare på spørgsmål om din empiri er tilstrækkelig omfattende, sigende, repræsentativ, om den be- eller afkræfter din opgaves teori

8 Opgaven som et argument
Jeg hævder at…. (din opgaves hovedpåstand, det du ender med at konkludere) Jeg afgrænser den til… (hvor gælder din påstand?) Jeg har følgende dokumentation…(Hvilken?) Følgende princip…eller metode sammenbinder dokumentation og påstand Men hvad med..? Det kan jeg imødegå… For det første… Men hvad hvis…? Min pointe er gyldig så længe… Er der slet ingen problemer her? Jeg vil medgive at…

9 Analyse og fortolkning
Analyse er At se på fx en genstand/tekst ved at adskille, opdele, inddele og fordele At bruge sin faglige systematik: begreber, teorier, metoder At kigge på udvalgte elementer af genstanden/teksten ud fra de faglige systematikker Fortolkning er Analyseresultater som forklaring/fortolkning/helhedforståelse af analysens genstand Svar på (dele) af problemformulering/antagelser Vurdering af systematikkernes velegnethed(kunne man se noget vigtigt med dem? Havde de begrænsninger?)


Download ppt "Teori, begreber, faglige metoder og undersøgelsesmetode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google