Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategier Kommunikationsstrategier Forståelsesstrategier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategier Kommunikationsstrategier Forståelsesstrategier"— Præsentationens transcript:

1 Strategier Kommunikationsstrategier Forståelsesstrategier
Læsestrategier Fokusopgaver

2 Diskussion om læsestrategier:
Hvordan gør du, når du læser en tekst? Læser du først hele teksten igennem for at danne dig en opfattelse af, hvad den handler om, eller begynder du med at læse teksten ord for ord? Hvordan plejer du at kontrollere, at du har forstået teksten? Oversætter du til dit modersmål? Bruger du andre måder til at kontrollere forståelsen? Hvilke? Hvordan gør du med ord, du ikke forstår? Slår du dem op? Gætter du dig til betydningen? Spørger du læreren eller en kammerat? Blæser du på dem? Hvor vigtigt er det for dig, at du forstår hvert ord? Plejer du at sidde fast i læsningen af ukendte ord, eller går du bare videre? Synes du, du er god til at læse? Hvorfor/hvorfor ikke?

3 Forståelsesstrategier (Brug den hollandske tekst)
sammenhængen andre fremmedsprog syntaktisk viden (fx: ”der bør være et verbum”) ordets ”internationalitet” (fx hollandsk: kwaliteit = dansk kvalitet) viden på grund af hyppighed (fx hollandsk ’en’ = og) viden om verden = baggrundsviden

4 Spansk – Fransk - Italiensk
Øvelse På grundlag af forskellige tekstgenrer på målsproget (fx avistekster som annonce, rubrik, digt, brugsanvisning, beretning – her skal findes passende tekster på eng/fr/sp/ital/ty) skal eleverne: bestemme tekstgenre, beskrive læseteknik svare på: 1. Hvad handlede teksten om? 2. Hvordan kom I frem til det? Spansk – Fransk - Italiensk

5 Kommunikationsstrategier
omskrivning beskriver, definerer et ord, man mangler: Milk = drink you get from a cow parafrase man bruger en anden konstruktion : at være udstødt = man er alene, når alle andre taler med hinanden transfer man bruger viden fra modersmålet eller andre sprog: //Je sais Gaston // (fra engelsk: I know Gaston) Korrekt formulering: Je connais Gaston ”Foreignizing” man laver et engelsk/tysk/spansk/fransk ord af et ord på modersmålet: dansk ”udstødt” oversættes til tysk //ausgestotten// Korrekt: er wurde aus dem Verein ausgestoßen; (af samfundet) ausschließen oversættelse En englænder kender ikke det danske ord for ”butterfly” og oversætter direkte: ”smørflue” orddannelse man laver nye ord på målsproget ved hjælp af. Ord, man kan: Air ball (= ballon)

6 Diskuter: Hvordan lærte I jeres modersmål?
Hvordan lærer I engelsk/tysk/fransk/spansk etc.? Prøv at skrive ned, hvordan I synes de situationer ligner hinanden og hvordan de er forskellige En forsker har bemærket nogle forskelle mellem de to situationer. Se nogle af dem her nedenfor. Hvordan passer disse til de iagttagelser, I skrev ned? Det mislykkes ikke for børn at lære deres modersmål. Det gør det derimod for mange som prøver lære et fremmedsprog i en senere alder. Børn behøver ingen undervisning. Fremmedsprogselever har sikkert nytte af undervisning Børns sprog fossilerer ikke (deres sprogfejl bliver ikke hængende). Fremmedsprogselever sætter sig ofte fast på et vist sprogligt niveau uden at komme videre. Børn er ikke afhængige af motivation for at lære deres modersmål. For en fremmedsprogselev er motivationen afgørende for, om indlæringen lykkes.

7 Arrive - Jane - leave - John
Fokusopgaver: Her er 4 ord. Sæt dem i orden og tilføj den nødvendige grammatik: Arrive - Jane - leave - John Situation 1: You know that John doesn’t like Jane Situation 2: John and Jane are good friends, but Jane is feeling ill. (Svar 1: Jane arrived and John left – Svar 2: John arrived but Jane had to leave) Ombyttede sætninger skal ordnes I logisk rækkefølge (Find de sproglige signaler i teksten, der skal hjælpe læseren til at se sammenhængen) Læs en fremmedsproglig tekst (fx en annonce) svar på følgende spørgsmål: hvad handler den om? Hvordan kan du vide det? Hvad hjalp dig til at komme på løsningen? Beskriv dette så detaljeret som muligt. Efter en række af små tekstøvelser – diskuter: 1. bestem tekstgenren for hver tekst. 2. Hvilken tekstgenre virker vanskeligst at forstå? Hvorfor? 3. Prioriter teksteksemplerne efter deres sværhedsgrad. Motiver din rangorden.


Download ppt "Strategier Kommunikationsstrategier Forståelsesstrategier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google