Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojekt
Gry Sandholm Jensen

2 Hvem er jeg? Arbejder med universitetsopgaver ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier under Arts

3 Plan Taksonomi og fremstillingsformer Dele i opgaven Referencer
Sprog og revision Skriveproces

4 SRP’s faglige mål demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse, beherske relevante faglige mål i de indgående fag, udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale,

5 demonstrere evne til faglig formidling,
besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). (Kilde:

6 Taksonomi Viden anvendelse vurdering

7 Fremstillingsformer Vurderende niveau Analyserende niveau
Redegørende niveau Diskussion Perspektivering Fortolkning Analyse Sammenligning Karakteristik Resumé Beskrivelse

8 Opgavens dele Titelblad med opgaveformulering (Forside) Abstract
Indholdsfortegnelse (Forord) Indledning (Metodeafsnit) (Kildekritikafsnit) Hovedafsnit – projektets krop Konklusion eller opsamling (Perspektivering) Litteraturliste (Bilag) (Back og Balmisse, 2010, s. 29)

9 Indledning Hvad Hvorfor Hvordan Emne og problemstilling
Formål, hvorfor er det interessant? Hvordan Fremgangsmåden

10 Konklusion Kort opsummering af undersøgelsen
Svar på det stillede spørgsmål Indledning og konklusion danner sammen rammen om opgaven

11 Abstract Kort resume på engelsk Giver overblik over projektet
Beskriver også resultatet (konklusionen) Obs: Du kan først skrive dit abstract til sidst

12 Referencer Når man låner viden/oplysninger fra andre, skal der være en reference Det gælder f.eks. ved Citater Omskrivning af andres viden Andres tabeller/figurer Andres resultater Det gælder ikke almenviden (inden for faget)

13 Godt sprog Brug fagbegreber Skriv korrekt Vær præcis Undgå
Vage ord (mange, nogen, man osv.) Kringlede sætninger Unødige fremmedord

14 Revisionsniveauer 1: Store ændringer – indhold
Argumentation, dokumentation, eksempler, vægtning 2: Mindre ændringer – struktur/form Oplysningernes rækkefølge, overgange, begyndelser og slutninger, gentagelser 3: Små ændringer – formuleringer og formalia - sprog, stavning, tegnsætning, noter, citater, referencer, overskrifter osv.

15 Find mere her Back, Niels Randbo og Balmisse, Jean-Christophe. SRP-bogen 2010 – fås til download via


Download ppt "Studieretningsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google